studentøkonomi

Her øker semester­avgiften etter å ha stått stille i 10 år

Fra 1. januar 2024 må man ut med minst 650 kroner i semesteravgift dersom man er tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet. Sjekk status for de andre samskipnadene i landet her.

Studentsamskipnaden på Vestlandet, her representert ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) sin campus på Kronstad, har vedtatt å øke semesteravgiften fra og med 2024.
Studentsamskipnaden på Vestlandet, her representert ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) sin campus på Kronstad, har vedtatt å øke semesteravgiften fra og med 2024.

Velferdstinget Vest vedtok nylig å øke semesteravgiften ved alle studieinstitusjoner som er tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet med 100 kroner.

Semesteravgiften kan variere blant de ulike institusjonene, og Studvest har tidligere skrevet at semesteravgiften ved Høgskulen på Vestlandet har vært 200 kroner høyere enn ved Universitetet i Bergen, mens den ved Norges handelshøyskole har vært 10 kroner høyere enn det igjen.

— Behov for å justere

Men grunnsummen som bestemmes av Studentsamskipnaden, er altså den samme. Ved Sammen på Vestlandet har avgiften vært på 550 kroner siden 2014. Fra neste år øker den med 100 kroner.

— Inntektene fra semesteravgiften i Sammen går i sin helhet til råd- og helseområdet vårt. Vi har ikke økt semesteravgiften siden 2014, og har behov for å justere semesteravgiften for å videreutvikle helseområdet, som i stor grad inneholder tjenester som er gratis for studentene, sier kommunikasjonssjef i Sammen, Marita Brodin Monsen, til Khrono.

— Psykolog, rådgivning og ulike kurs er eksempler på disse tjenestene, legger hun til.

Hun understreker at Sammen har et godt samarbeid med Velferdstinget Vest, og kommer til å øke semesteravgiften med 100 kroner som vedtatt.

— Den nye semesteravgiften blir dermed på 650 kroner, bekrefter Brodin Monsen.

— Rammevilkårene svekkes

Så langt Samskipnadsrådet og Khrono kjenner til, er Sammen foreløpig den eneste studentsamskipnaden som har vedtatt å øke semesteravgiften fra og med neste år.

Styreleder i Samskipnadsrådet, Audhild Kvam, som også er administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit), sier til Khrono at det er opp til hver enkelt samskipnad å vurdere sitt nivå på semesteravgiften.

— Den endelige beslutningen tas av Kunnskapsdepartementet. I den vurderingen er også presset på studentøkonomien et viktig element, sier Kvam.

— Samtidig ser vi at de økonomiske rammevilkårene for studentvelferden svekkes blant annet gjennom kutt i velferdstilskudd til samskipnadene og prosjektmidler på helse. Jeg blir dermed ikke overrasket dersom noen fremover ser seg nødt til å øke semesteravgiften for å opprettholde dagens tilbud.

Dyrest i Oslo

En oversikt som Khrono har fått fra Samskipnadsrådet, som er basert på tall fra Database for statistikk om høyere utdanning, viser at det har vært relativt liten endring i semesteravgiften i Norge de siste seks årene.

Størst forskjell er det hos Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) der avgiften var på 370 kroner i 2017, noe som den gangen var lavest i landet. Fra og med 2022 har avgiften vært på 570 kroner.

Dyrest i landet, også etter Sammens justering, er Studentskipnaden i Oslo, med 690 kroner.

Studentsamskipnaden i indre Finnmark (SSO), Studentsamskipnaden i Molde (SiMolde), Studentsamskipnaden i Volda (SiVolda) og Studentsamskipnaden i Ås (SiÅS) har ikke endret semesteravgiften de siste seks årene.

Utviklingen i semesteravgift 2017-2024

Samskipnad 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
SSO400400400400400400400
Arktiske620585585585585550550
Studentinord620620530530530530530
Sit600600600580580580510
SiMolde500500500500500500500
SiVolda450450450450450450450
Sammen650550550550550550550550
SiS535535460460460460460
SiA510485485485485485485
SSN550550550550550450450
SINN610560560495495445445
SiO690600600600600600600
SiØ570570370370370370370
SiÅs470470470470470470470

Tallene er levert fra Samskipnadsrådet, som igjen har hentet dem ut fra Database for statistikk om høyere utdanning.

Powered by Labrador CMS