studentsamskipnadene

God butikk: Et driftsresultat på 648 millioner i 2022

Landets studentsamskipnader hadde samlet et driftsresultat på 648 millioner i 2023. Ved årsskiftet hadde de også til sammen 1,15 milliarder kroner i banken.

Styreleder i SiO Stine Johannessen.
Stine Johannessen er styreleder for landets største studentsamskipnad, men er ikke den best betalte.
Publisert Oppdatert

Landets studentsamskipnader er opprettet for å gi gode velferdstjenester til dagens studenter, som studentboliger, kantiner og tilskudd til andre velferdstjenester.

En gjennomgang Khrono har foretatt viser at de fleste samskipnadene også er god butikk og går med til dels store overskudd.

Driftsresultatet for studentsamskipnadene samlet sett var på 648 millioner i 2022, og resultatgraden, forhold mellom inntekter og utgifter målt i prosent, på 12,65 prosent.

Honorar til styreledere i studentsamskipnadene 2022

Studentsamskipnad Lønn styreleder
Studentsamskipnaden i Ås385000
Studentsamskipnaden i Oslo267000
Studentsamskipnaden på Vestlandet177000
Norges arktiske studentsamskipnad173000
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim148000
Studentsamskipnaden i Molde139300
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge116000
Studentsamskipnaden i Stavanger110000
Nord Studentsamskipnad107000
Studentsamskipnaden i Agder91000
Studentsamskipnaden i Volda81000
Studentsamskipnaden i Innlandet78000
Studentsamskipnaden i Østfold*50000
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark31038
*Sum oppgitt i årsregnskap på DBH/HK-dir er feil, dette er i følge SiØ korrekt.

Kilde: Årsregnskap, DBH/HK-dir

Samtidig har samskipnadenes bankinnskudd målt ved årsskiftet økt betydelig over tid, selv om man ser nedgang de siste årene. Fra 2011 til 2019 vokste bankinnskuddene til samskipnadene fra 800 millioner til 1,81 milliarder.

Fra 2019 til 2021 sank innskuddene til 1,37 milliarder og i 2022 en ytterligere nedgang til 1,15 milliarder. Mest penger på bok har fortsatt Studentsamskipnaden SiO med 237 millioner kroner, en nedgang fra 280 millioner i 2021.

Best betalt styreleder

Det er studenter som er styreledere i samskipnadene og har flertall i styrene. Best betalt styreleder finner vi i Ås. Der hadde styreleder ved Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs), Selma Sollihagen, utbetalt 385.000 kroner i honorar i 2022.

Styrelederen for landets største samskipnad, Studentsamskipnaden SiO hadde i forhold til dette beskjedne 267.000 kroner.

Minst betalt er styreleder Janita Känsälä for Studentsamskipnaden for Indre Finnmark med 31.038 kroner i honorar.

— Jeg kan ikke kommentere på de øvrige samskipnadenes styregodtgjørelse og hva som ligger til grunn for disse, det har jeg ikke kjennskap til, skriver styreleder i Ås, Selma Sollihagen, i en e-post til Khrono.

Hun legger til at styregodtgjørelsen hos SiÅs speiler det ansvaret og arbeidet som ligger i rollen som styremedlem og styreleder hos oss.

— For 2022 ble det besluttet å gi en høyere honorering til styreleder enn tidligere, pga. behov for økt tilstedeværelse og en høyere arbeidsbelastning enn det har vært ordinært sett, da det foregikk en arbeidsrettslig sak som det lå til styreleder å følge. Videre har styrelederhonoraret blitt nedjustert til 110.000 kroner i 2023, forklarer Sollihagen.

Best betalt direktør i Trondheim

Direktøren for Studentsamskipnaden for Gjøvik, Ålesund og Trondheim, Audhild Kvam, er landets best betalte direktør blant samskipnadene, hvis man tar med faste ytelser. Kvam har da 2,091 millioner kroner i lønn og andre ytelser.

Bare i fast lønn er det direktøren ved Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) som er best betalt med 1,9 millioner kroner.

Minst betalt har direktørene Indre Finnmark, Molde og Agder.

Over en halv milliard i resultat

Alle landets samskipnader hadde i 2022 driftsinntekter på drøyt 5,1 milliarder kroner, det 450 millioner mer enn i 2021. Driftskostnadene var totalt på drøyt 4,47 milliarder.

Resultatet var i 2022 på nær 648 millioner, opp fra 502 millioner i 2021.

Tar man med samskipnadenes finansielle utgifter reduseres overskuddet totalt til drøyt 339 millioner kroner.

Resultatgraden, altså hvor stort overskuddet er målt i prosent av utgiftene, varierer stort mellom samskipnadene. Høyest resultatgrad i 2023 hadde SiO med 25,5 prosent, samskipnaden i Ås hadde 24,3. Snittet for alle samskipnadene var 12,65 prosent.

Førsteamanuensis Iver Bragelien på NHH er overrasket over at dagens studenter finansierer velferden til morgendagens studenter og peker på at dagens studenter kunne ha forventet både lavere husleie og kantinepriser.

Iver Bragelien, NHH.
Iver Bragelien, NHH.

— Jeg er overrasket over at studentsamskipnadene legger seg opp så mye penger over tid, har Bragelien tidligere sagt til Khrono, og han gjentar det samme i dag.

— Noen samskipnader har overraskende gode økonomiske resultater, for eksempel Oslo, Ås, Østfold, Stavanger, Molde og Nord har alle over 10 prosent driftsmargin, og det er høyt når ideen er at driften skal komme studentene til gode. Det er ingen eiere her som skal ha utbytte, påpeker Bragelien.

Fakta

Reusltatgrad 2023 ulike studentsamskipnader

Resultatgraden, altså hvor stort overskuddet er målt i prosent av utgiftene, varierer stort mellom samskipnadene.

 • Molde 11,76%
 • Volda 5,07%
 • Agder 4,45%
 • Indre Finnmark 6,02%
 • Stavanger 13,24%
 • Gjøvik, Ålesund og Trondheim 0,33%
 • Østfold 18,31%
 • Ås 24,3%
 • Oslo 25,05%
 • Norges arktiske 8,18%
 • Nord 10,67%
 • Sørøst-Norge 6,33%
 • Innlandet 4,1%
 • Vestlandet 9,62%

Han legger til:

— Riktignok kan det være riktig i perioder å spare til store prosjekter som skal gjennomføres, men over tid bør ikke lønnsomhetsnivået være så høyt i samskipnadene, etter min mening. Vi ser jo også at gjennomsnittet for alle er høyt, så her er det mye penger som ikke kommer dagens studenter til gode, sier Bragelien.

Bragelien mener at en resultatgrad på rundt fem prosent er kanskje rimelig, slik at samskipnadene kan opparbeide seg noe midler til å videreutvikle drift og bygningsmasse.

— En resultatgrad høyere enn det tilsier imidlertid at dagens studenter må finansiere morgendagens aktiviteter, og det er kanskje ikke rettferdig. Her må man spørre seg om hvorfor ikke prisene ut til studentene på husvære og mat heller reduseres, heller enn at pengebingen til samskipnadene skal vokse så sterkt som de gjør, sier Bragelien.

— Lytt til studentdemokratiene

— Samskipnadene har over en milliard på bok. Hvordan burde/kunne dette komme studentene til gode?

— Det er Studentsamskipnadenes oppgave og ansvar å sørge for tilgjengelige og rimelige velferdstilbud til studentene, det er derfor de er til. Studentene økonomiske situasjon er ikke akkurat luksuriøs, og det er helt avgjørende at samskipnadenes velferdstjenester faktisk er økonomisk tilgjengelig, svarer leder for Norsk studentorganisasjon, Maika Marie Godal Dam.

Bilde av NSO-leder Maika Godal Dam stående midt i veien
Leder i Norsk studentorganisasjon, Maika Marie Godal Dam.

Dam legger til:

— Vi anbefaler styrene i samskipnadene å lytte til sine studentdemokratier og Velferdsting. La de bestemme om pengene på bok skal bli på bok, gå til direktørene og styrelederne eller til å styrke velferdstilbudet til studentene.

Bankinnskudd, samskipnadene 2022 og 2021

Samskipnad Bank-innskudd 31.12 2022 Bank-innskudd 31.12 2021
Studentsamskipnaden i Oslo237856280026
Studentsamskipnaden i Stavanger160002202732
Nord Studentsamskipnad116775113465
Studentsamskipnaden på Vestlandet87188166017
Studentsamskipnaden i Ås10014654269
Studentsamskipnaden i Innlandet9321274967
Studentsamskipnaden i Østfold8298027214
Norges arktiske studentsamskipnad*6954562661
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim888331998
Studentsamskipnaden i Agder4299947738
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge3908177300
Studentsamskipnaden i Volda3249042133
Studentsamskipnaden i Molde3150934975
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark17841368
Totalt11044501216863

*Hentet fra sum bankinnskudd mv. Kilde: Årsregnskap, DBH/HK-dir

— Mange direktører for samskipnadene har bedre betalt enn direktører og rektorer ved universiteter og høgskoler. Er dette naturlig, hva tenker dere om lønnsnivået?

— Vi mener at en god samskipnad er en samskipnad som prioriterer midlene på det som er deres formål, nemlig velferd til studentene. Og en god direktør kan også være en direktør uten millioner (i flertall) i lønn, sier Dam.

— Det er store forskjeller i honorar til styrelederne. Noen er oppe i nær 400.000 kroner. Er dette et musikalsk nivå?

— Det er viktig at styreledere honoreres ut ifra den reelle ansvars- og arbeidsmengden de har, og hvor mye tid det ansvaret tar. Samtidig er det viktig at honorarets størrelse ikke lager et kunstig gap mellom styreleder, valgforsamling, lokale tillitsvalgte og studentene, svarer NSO-lederen.

— Må være konkurransedyktige

Stine Johannessen er styreleder for Studentsamskipnaden SiO. Om direktørlønningene svarer hun at lønnspolicyen til samskipnaden tilsier at de ikke skal være markedsledende.

— Men: Vi er nødt til å være konkurransedyktige for å kunne rekruttere og beholde den kompetansen vi trenger. SiO er en stor og komplisert organisasjon med mange ulike yrkesgrupper og bransjer. SiO har også en stor eiendomsportefølje, sier Johannessen.

Johannessen trekker fram at SiO har et uvanlig høyt resultat etter 2022-året, og at dette skyldes salget av Åråsen studenthus, og at de hadde marginalt overskudd fra driften.

Stine Johannessen, styreleder SiO
Stine Johannessen, styreleder SiO

— Over tid har vi et mål om en resultatgrad på fem prosent for å ha en sunn økonomi for å sikre oslostudentene et best mulig tilbud og for å kunne investere videre i nye studentboliger og rehabilitere gamle. Det gjør det mulig for oss å tilpasse oss studentenes behov også fremover. SiO har ikke eksterne eiere som henter ut profitt, så overskuddet går dermed kun til velferd for nåværende og fremtidige studenter, understreker Johannessen.

— Gode nyheter med overskudd

Hun legger også til at et høyt overskudd er gode nyheter, fordi det betyr at enda flere goder kan gå tilbake igjen til studentene.

— Et overskudd gjør det mulig å tenke på bærekraftige og langsiktige tilbud, slik som tilbud om studentbolig til under markedspris. I en tid der boligprisene fortsetter å stige, er det avgjørende at SiO bidrar til å tilgjengeliggjøre Oslo som studentby, sier Johannessen.

Hun forteller også at SiO investerte nærmere 800 millioner kroner i studentboliger og annen infrastruktur i 2022.

— I år har vi budsjettert med investeringer på enda mer, 900 millioner kroner. Blant de største prosjektene er nybyggingen på Kringsjå Studentby og Vulkan, samt rehabiliteringen av Enerhaugen studenthus, sier Johannessen.

Direktørlønn i studentsamskipnadene i 2022

Samskipnad Fast lønn Andre ytelser Totalt
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim18472442091
Studentsamskipnaden i Oslo19091702079
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge12915151806
Studentsamskipnaden på Vestlandet15312101741
Norges arktiske studentsamskipnad1582281610
Studentsamskipnaden i Innlandet12613311592
Studentsamskipnaden i Ås1498531551
Studentsamskipnaden i Volda12741751449
Studentsamskipnaden i Stavanger12431841427
Studentsamskipnaden i Østfold11811651346
Nord Studentsamskipnad1212641276
Studentsamskipnaden i Agder126801268
Studentsamskipnaden i Molde1102221124
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark*800**
*En feil med tallene i årsregnskapet i DBH/HK-dir

Kilde: årsregnskapene, DBH/HK-dir

Powered by Labrador CMS