København universitet

Gjør forskning til forretning

Københavns Universitet etablerer et aksjeselskap som skal hjelpe sine forskere over startgropen og ut i næringslivet.

Rektor Henrik C. Wegener håper nå at universitetets klokkertro på egne forskere kan smitte over på andre investorer.
Rektor Henrik C. Wegener håper nå at universitetets klokkertro på egne forskere kan smitte over på andre investorer.

Som første universitet i Norden danner København Universitet et investeringsselskap. Det nyetablerte selskapet UCPH Ventures har som formål å utvikle og legge til rette for kommersiell bruk av oppfinnelser gjort av forskere på KU. Slik skal universitetet også sikre at virksomhetene får bedre muligheter, allerede i startfasen.

– Knoppskytings-bedrifter er en måte å overføre universitetets kunnskap til samfunnet på. Men i de tidlige stadiene av en knopps liv er det vanskelig å finne investorer som har både tålmodighet og viljen til å ta en risiko, forklarer rektor Henrik C. Wegener på universitetets egne nettsider.

Nå bidrar KU selv til investeringene som skal ruste dem til å bli robuste og levedyktige. Wegener håper nå at universitetets klokkertro på egne forskere kan smitte over på andre investorer.

Investeringsavtale

UCPH Ventures stiftes med et kapitaltilskudd på 15 millioner danske kroner, og aksjefondet er stiftet som et sidefond til Eir Ventures. Sistnevnte har blant annet finansiering fra European Investment Fond.

Samarbeidet med Eir Ventures er en investeringsavtale hvor Eir Ventures hovedansvar vil være å vurdere investeringspotensial, og UCPH Ventures vil deretter kunne investere i selskaper som er basert på KU-oppfinnelser. Rettighetene til disse oppfinnelsene, eies av universitetet.

En av stifterne bak Eid Ventures, Stephan Christgau bruker store ord i sin uttalelse om avtalen.

– Det er første gang et nordisk universitet etablerer et samarbeid med et venturefond på denne måten, uttaler Stephan Christgau i samme pressemelding.

Mangelen på kapital er ofte det siste hinderet for at forskning og forskningsoppfinnelser når utenfor laboratoriene. Både Christgau og Wegener håper nå dette hinderet kan passeres.

UCPH Ventures vil foreta sine første investeringer tidlig i 2022.

NTNU utreder fond

Toril A. Nagelhus Hernes er prorektor for nyskaping ved NTNU. Hun forklarer at det har vært noen initiativer, men at det ikke er ventureselskaper knyttet til universiteter eller høgskoler her til lands ennå.

Det har vært noen initiativer i Norge på å etablere investeringsfond for ideer fra universitetet, bla i regi av miljøet i Bergen, men jeg tror ikke de klarte å skaffe nok midler.

«Teknologioverføringskontorene (TTO-ene) har muligheter for å gå inn på eiersiden i selskaper som er basert på ideer fra eierinstitusjonene, men det er ikke etablert egne fond relatert til TTO- ene», forklarer Hernes i en epost.

NTNU har et eget fond i samarbeid med Helse-Midt-Norge og Sparebank 1 SMN. Dette fondet har bidratt med 100 millioner kroner siden oppstarten.

«Dette er ikke et venture fond, men pre-startup utviklingsmidler som bevilges til fagmiljø og studenter for å utvikle resultater og ideer fra forskningen for mulig kommersialisering og start-up virksomhet», skriver Hernes.

Hun forklarer at NTNU jobber med å etablere et eget fond for investering.

«Som en del av nyskapingsarbeidet, i løpet av 2022 utrede mulig etablering av fond for investering i oppstartsselskap fra universitetet», skriver Toril A. Nagelhus Hernes.

Powered by Labrador CMS