Romerike-campus

Går for å bli på Campus Kjeller i mange år til

Den nye OsloMet-ledelsen går inn for å forlenge leieavtalen på Campus Kjeller i flere år etter 2024, fram til nytt bygg i Lillestrøm er ferdig.

Rektor ved OsloMet, Christen Krogh, har nå som hovedspor at universitetet blir i dagens lokaler på Kjeller utenfor Lillestrøm i mange år framover. .
Rektor ved OsloMet, Christen Krogh, har nå som hovedspor at universitetet blir i dagens lokaler på Kjeller utenfor Lillestrøm i mange år framover. .
Publisert

Lokaliseringen av OsloMets campus på Kjeller på Romerike har vært en verkebyll for den tidligere høgskoleledelsen og nå universitetsledelsen ved OsloMet siden 1980-tallet.

Den nye OsloMet-ledelsen med rektor Christen Krogh i spissen, jobber nå for å få forlenget leieavtalen på Kjeller på Romerike slik at studenter og ansatte kan bli på dagens campus i årene fram til nytt bygg står ferdig i Lillestrøm sentrum.

Det går fram av rektors orienteringer til OsloMets styremøte 12. mai.

Der står det også at nye forsknings- og studieprogrammer som OsloMet oppretter de nærmeste årene vil bli vurdert lokalisert på Kjeller.

«Flere år» etter 2024

Rektor Christen Krogh var dessuten på Kjeller torsdag og snakket med ansatte og fortalte at hovedsporet nå er at OsloMet ønsker å bli på Kjeller til den nye campusen er ferdig, noe som først vil kunne skje flere år etter at dagens leiekontrakt på Kjeller utløper i 2024.

Han kunne imidlertid ikke love noe sikkert, siden statlige regelverk sier at alternativer må vurderes.

På møtet ble det antydet at Lillestrøm-campus tidligst kan stå ferdig i 2028, men Krogh nøyer seg overfor Khrono med å si «flere år etter 2024».

Det kan bli mange flere år her på Kjeller før ny campus i Lillestrøm er bygget. Ansatte er fornøyd med at de da slipper å flytte til andre midlertidige lokaler..
Det kan bli mange flere år her på Kjeller før ny campus i Lillestrøm er bygget. Ansatte er fornøyd med at de da slipper å flytte til andre midlertidige lokaler..

«En fornuftig vei å gå»

— Jeg mener det er en fornuftig vei å gå å forlenge leieavtalen på Kjeller, både ut fra ønsket om å sikre et godt studie- og arbeidsmiljø for studenter og ansatte og fordi det kan gi muligheter for nye studier på Kjeller, sier Krogh.

OsloMet sendte inn sin konseptvalgutredning (KVU) til Kunnskapsdepartementet 4. februar. Ifølge orienteringen til styret regner OsloMet-ledelsen med at departementet vil sende utredningen til ekstern kvalitetssikring, og også at departementet vil kreve tilleggsutredninger.

— Både dette og prosessen med å jobbe fram nye lokaler i Lillestrøm vil ta tid, flere år utover den tiden vi har igjen på leiekontrakten på Kjeller. Det er derfor vi vurderer videreføring, sier han.

Budskapet ble møtt med tilløp til jubel, får vi høre?

— Jeg oppfattet at det ble godt mottatt at hovedsporet nå er å videreføre kontrakten, sier Krogh.

Lettet stemning

Plasstillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund på Kjeller, Inger Helen Sekse Hilleren, sier at det var en lettet stemning under møtet med Krogh.

— Det har vært veldig mye usikkerhet, og vi er veldig glade for at vi fikk en avklaring, sier hun.

— Det er veldig bra hvis vi slipper å flytte herfra til den nye campusen er ferdig. Det er jeg fornøyd med og det tror jeg de fleste andre også er, sier hun.

Også styremedlem ved OsloMet, Hege Maria Bergersen, er glad for signalene fra rektor Krogh.

— Jeg er fornøyd med rektors innstilling til saken og betydningen dette vil ha for arbeids- og læringsmiljøet på Kjeller, sier hun.

Mulig konkurranse

Ifølge orienteringen til styret vurderes det nå hvordan forlengelse av leieforholdet på Kjeller kan gjennomføres, eventuelt ved at en opsjon for forlengelse av avtalen blir løst ut og det blir gjennomført en konkurranse med andre mulige utleiere. Dette skal Statsbygg bistå med, ifølge orienteringen.

Dagens leieavtale på Kjeller utløper ved utgangen av 2024, etter at OsloMet-styret i mars 2020 vedtok å avvikle studiestedet på Kjeller. I desember i fjor vedtok så styret at ny campus skal ligge i Lillestrøm, og denne vil ikke kunne stå ferdig til utgangen av 2024.

KD: Ikke bestemt

Overfor Kunnskapsdepartementet har OsloMet tidligere skissert tre mulige løsninger på midlertidige lokaler: Enten å flytte alt til Pilestredet i Oslo sentrum til bygget i Lillestrøm er ferdig, å forlenge leieforholdet på Kjeller, eller å flytte til andre midlertidige lokaler på Kjeller.

Kunnskapsdepartementet er nå i ferd med å vurdere OsloMets kunnskapsgrunnlag for styrets vedtak om å lokalisere den nye campusen til Lillestrøm, den såkalte konseptvalgutredningen (KVU).

Khrono spurte Kunnskapsdepartementet om hva en ekstern kvalitetsikring skal inneholde og hvem som skal gjøre den og fikk dette svaret 31. mars:

— Saken er nå til behandling i departementet. Det er ikke tatt beslutning i saken, herunder om utredningen skal gjennomgå ekstern kvalitetssikring. Vi må derfor komme tilbake til de konkrete spørsmålene på et senere tidspunkt.

Det går også fram av rektors orienteringer til styremøtet 12. mai at OsloMet har hatt møter med flere eiendomsaktører på Lillestrøm. Her har de presentert seg og OsloMet har forklart om sine behov.

Powered by Labrador CMS