– Forskningsmiljøene agerer knallhardt mot en forsker som har fått påstander om uredelighet mot seg, sier generalsekretær i Forskerforbundet, Hilde Gunn Avløyp, til Forskerforum. Foto: Erik Norrud/Forskerforum
– Forskningsmiljøene agerer knallhardt mot en forsker som har fått påstander om uredelighet mot seg, sier generalsekretær i Forskerforbundet, Hilde Gunn Avløyp, til Forskerforum. Foto: Erik Norrud/Forskerforum

Forskere anklaget for fusk bør få bedre beskyttelse enn i dag

Forskerforbundet er bekymret for rettssikkerheten til forskere som blir anklaget for uredelighet.

Publisert Oppdatert

Blir du anklaget for uredelighet, får det store konsekvenser. Artikler kan bli trukket tilbake, du kan bli utelatt som framtidig samarbeidspartner. Anklagen vil ofte henge over deg, uavhengig av hva klagenemda eller granskingsutvalget konkluderer med, skriver På Høyden.

– Forskningsmiljøene agerer knallhardt mot en forsker som har fått påstander om uredelighet mot seg, sier generalsekretær i Forskerforbundet, Hilde Gunn Avløyp, til Forskerforum.

Hun deltok i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteens høring om den nye forskningsetikkloven. Arbeidet med revidering av lov om behandling av etikk og redelighet i forskning ble intensivert vår og sommer 2015. I september i 2016 var det endelige lovforslaget klart.

Blandede reaksjoner på regjeringens forslag 

Forsknings-miljøene agerer knallhardt mot en forsker som har fått påstander om uredelighet mot seg.

Hilde Gunn Avløyp

Både På Høyden og Khrono har tidligere omtalt lovforslaget, som sier at bare saker som handler om de mest  alvorlige tilfellene av vitenskapelig uredelighet kan påklages. Dette er saker som handler om forfalskning, fabrikkering og bevisst plagiering.

Ifølge lovforslaget skal Granskingsutvalget for redelighet i forskning være klageorgan.

Forslaget var ute på høring tidligere i år. I sitt høringssvar skrev UiB følgende: «Som departementet selv peker på, har begge løsningene fordeler og ulemper. Etter vår oppfatning er alternativet med klageadgang samlet sett det beste».

De forskningsetiske komiteene har vært kritiske til  regjeringens forslag til ny lov om forskningsetikk. De mener lovutkastet er preget av hastverksarbeid og at utkastet er uklart, mangelfullt og misvisende. De mener også at de har snakket for døve ører i denne saken.

Forskerforbundet bekymret for forskeres rettsikkerhet

I det nye lovforslaget som er sendt fra regjeringen går det fram at Granskingsutvalget for redelighet i forskning skal være et klageorgan. Forskere som har blitt felt for uredelighet ved egen institusjon kan klage på beslutningen. Men bare de som har blitt anklaget for forsettlig uredelighet eller grov uaktsom uredelighet kan anke, ifølge det nye forslaget.

Det er ikke godt nok, mener Forskerforbundet, og krever bedre rettssikkerhet for forskere.

– Det har så store konsekvenser å få beskyldninger om uredelighet mot seg at man må ha mulighet til å renvaske seg, uavhengig hvilket aktsomhetsnivå uredeligheten påstås å være på, sier generalsekretær i Forskerforbundet, Hilde Gunn Avløyp, til Forskerforum.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS