Statsråd Iselin Nybø og leder i Forskerforbundet, Guro Elisabeth Lind. Foto: Siri Øverland Eriksen
Statsråd Iselin Nybø og leder i Forskerforbundet, Guro Elisabeth Lind. Foto: Siri Øverland Eriksen

Doktorgrads-kandidater som ikke blir ferdig i tide nektes dagpenger

Doktorgrad. Nav krever at arbeidsledige doktorgradsstudenter ikke jobber videre med ufullstendig avhandling.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Oppdatert fredag 24. mai klokken 09.20 med svar fra departementet og Nav.)

Doktorgradsstudenter som ikke blir ferdig med oppgaven innen kontraktsperioden sin får ikke status som arbeidssøkende hos Nav, og dermed dagpenger, med mindre de frasier seg muligheten til å jobbe videre med oppgaven.

I en kronikk i Khrono i dag tar doktorgradsstudent Lena Gross opp saken.

Les også: NAV diskriminerer doktorgrads-kandidater og samfunnet taper

Forskerforbundet: — Dypt problematisk

— Nav begrunnet avslaget med at jeg var under utdanning og dermed ikke reell arbeidssøker. I tillegg opprettholdt Nav påstanden om at utdanningen min var på 100 prosent og på dagtid. Nav insinuerte altså at de visste bedre enn meg og til og med veilederne og instituttet, hvor mye jobb som gjensto, skriver Gross.

Dette er dypt problematisk.

Guro Elisabeth Lind

Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind støtter Gross fullt ut og sier til Khrono:

— Dette er dypt problematisk. Man får ikke lov til å gjøre det på fritiden heller. Rent prinsipielt må man kunne råde over egen fritid som doktorgradskandidat, som alle andre i det norske samfunnet kan, og kvalifisere som arbeidssøkende når man er det.

Lite endringskraft i departementene

Lind forteller at Forskerforbundet i mange år har kjempet for at doktorgradsstudenter skal kunne få dagpenger dersom man er arbeidssøkende og ikke fullfører før kontrakten går ut.

— Nå må man velge mellom å fullføre graden eller få dagpenger.

— Vet du noe om årsaken til at det er slik?

— Vi har vært i kontakt med både Arbeids- og sosialdepartementet og kunnskapsdepartementet om dette, og møter velvilje og forståelse, men lite endringskraft.

Lind forklarer at noe av problemet er at man har for lite dokumentasjon, og vet for lite om omfanget, men at dette er etterspurt hos Universitets- og høgskolerådet.

— Tilbakemeldingen derfra er at det er vanskelig å finne disse tallene. Det kan virke som om utdanningsinstitusjonene selv ikke har nok informasjon om det.

Departementet selv forteller til Khrono at de jobber med et svar til Forskerforbundet og at det vil komme i løpet av neste uke.

Nav svarer i henhold til regelverk

Khrono har fått skriftlig svar fra Nav. Der heter det at seksjonssjef Liv Tove Espedal har svart ut i fra det rent regelverksmessige; svaret redegjør for det regelverket og den praksisen som er. Å vurdere situasjonen og regelverket er et politisk spørsmål, som må rettes til departementet.

Espedal skriver:

«Som hovedregel ytes det ikke dagpenger til en bruker som tar utdanning, jf. ftrl. § 4-6 første ledd første punktum. Doktorgradskandidater anses å være under utdanning så lenge de fortsatt arbeider med sin doktoravhandling, selv om dette skjer i helger eller utenfor vanlig arbeidstid. Doktorgradskandidater fyller derfor som hovedregel ikke vilkårene for rett til dagpenger.

Når arbeidet med doktoravhandlingen ikke er fullført innenfor stipendperioden, kan kandidatene være uten inntekt, men samtidig fortsatt være opptatt med avhandlingen. Dermed vil de ikke uten videre anses som reelle arbeidssøkere. Etter klar praksis anses de som fortsatt arbeider med doktorgradsavhandlingen, for å være under utdanning.

I forskrift om dagpenger under arbeidsløshet § 4-3 andre ledd finnes det noen unntak fra hovedregelen. Dette innebærer da de som kommer inn under disse unntakene, kan motta dagpenger mens de tar den gitte utdanningen. Arbeidet med en doktoravhandling er imidlertid langvarig og kandidaten følger som regel ikke undervisning (veiledning til doktorgradskandidater anses ikke som undervisning). Dette tilsier at arbeidet med en doktoravhandling vanligvis ikke vil omfattes av unntaksreglene. Vi presiserer imidlertid at det i hver enkelt sak må gjøres en konkret individuell vurdering av om vilkårene for rett til dagpenger er tilstede, herunder om unntaksvilkårene i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet § 4-3 andre ledd er oppfylt.»

(Khrono sendte spørsmål til Nav og Kunnskapsdepartementet om saken mandag. Begge har bekreftet mottak av spørsmål, men har ikke svart i løpet av 2,5 arbeidsdag. Begge svarte torsdag 23. mai og svarene er nå lagt inn i saken.)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS