statsbudsjettet

Få lekkasjer fra Asheims siste forslag til statsbudsjett

Avtroppende statsråd Henrik Asheim varsler et stramt forslag til statsbudsjett, som legges fram 12. oktober. Lekkasjene er få.

Statsminister Erna Solbergpå byggestart på Livsvitenskapsbygget, der kostnadsrammen har økt kraftig og regjeringen vil komme tilbake til endelig kostnadsramme i statsbudsjettet som legges fram 12. oktober.
Statsminister Erna Solbergpå byggestart på Livsvitenskapsbygget, der kostnadsrammen har økt kraftig og regjeringen vil komme tilbake til endelig kostnadsramme i statsbudsjettet som legges fram 12. oktober.
Publisert Oppdatert

Statsrådene i den avtroppende regjeringen var rause med budsjettlekkasjene i dagene før valget 13. september.

Innen forskning og høyere utdanning kom det løfter om flere milliarder til havromssenteret i Trondheim og kanskje også noen til Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo, der kostnadsrammen har økt dramatisk.

Regjeringen Solberg legger fram sitt forslag til statsbudsjett for 2022 tirsdag 12. oktober. Budsjettet skal vedtas av et nytt stortingetsflertall i desember, så sjansen til eventuelle endringer kan være store.

Asheim: Budsjettboken er lukket

Flere lekkasjer fra Solberg-regjeringen før statsbudsjettet legges fram er ikke sannsynlig. Forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim sier nå at budsjettboken ble lukket før valget.

— Så vi kan ikke vente oss flere overraskelser før budsjettet kommer?

— Nei, vi har ikke planlagt noen overraskelser nå.

Ingen nye ting til kunnskapssektoren?

— Vi får se, vi får se, sier Asheim med glimt i øyet, etterfulgt av en latter, før han henter seg inn:

— Men neida, vi har ikke varslet noe mer nå. Det jeg kan si er at nå vil jo budsjettet måtte strammes på mange måter, men veldig mye av de løftene vi har gitt under pandemien, vil videreføres.

Henrik Asheim har ikke noe mer på lur til universitets- og høgskolesektoren før budsjettet legges fra, sier han.
Henrik Asheim har ikke noe mer på lur til universitets- og høgskolesektoren før budsjettet legges fra, sier han.

Dette er lekkasjene

30. august var Høyre-duoen Henrik Asheim og sjømat- og fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen på Nord universitet i Bodø på overraskelsesbesøk.

I tillegg til startbevilgningen på 110 millioner til Blått bygg, hadde de med seg et løfte om 10 millioner til utstyr.

Prosjektet Blått bygg omfatter nybygg for Fakultet for biovitenskap og akvakultur og ombygging av eksisterende lokaler for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Blått bygg blir på ca. 8000 kvadratmeter. Kostnadsrammen er på 623 millioner.

Desentralisert utdanning

Noen dager senere var Asheim på besøk ved Nord universitet igjen, denne gang på universitetets InnoCamp i Steinkjer.

Der kunne han fortelle at regjeringen setter av 40 millioner kroner på statsbudsjettet for 2022 til et nytt distriktsprogram for kompetanseutvikling, samt en søknadsbasert ordning for studiesentre og lignende.

— Vi vet at mange bedrifter, også i Trøndelag, mangler riktig kompetanse. Derfor har regjeringen besluttet å opprette to nye søknadsbaserte ordninger i strategi for desentralisert og fleksibel utdanning. Dette setter vi av 40 millioner til, meddelte Asheim.

Slik ser HENT AS for seg at det nye Blått bygg skal se ut. Går alt etter planen, skal det stå ferdig i 2023. Startbevilgningen regjeringen foreslår gjør at prosjektet per nå går som planlagt.
Slik ser HENT AS for seg at det nye Blått bygg skal se ut. Går alt etter planen, skal det stå ferdig i 2023. Startbevilgningen regjeringen foreslår gjør at prosjektet per nå går som planlagt.

Kjempelekkasje i Trondheim

Den største lekkasjen kom statsrådene Iselin Nybø og Linda Hofstad Helleland med da de besøkte havbassenget på Tyholt i Trondheim 6. september.

De kunne fortelle at regjeringen foreslår å bevilge 6,9 milliarder kroner til å bygge Ocean Space Centre i Trondheim. Det er riktig nok én milliard mindre enn prislappen for senteret, som er på 7,9 milliarder kroner.

NTNU og Sintef står bak senteret, som de tar sikte på skal bli et av verdens mest avanserte for forskning, utdanning og innovasjon innen havromsteknologi.

Senteret skal også være en nasjonal forskningsinfrastruktur for norske forskningsmiljøer og næringsliv.

Reguleringsplanen for senteret ble godkjent av bystyret i Trondheim kommune 2. september og planlagt byggestart er sommeren 2022.

— Vi er glade for at regjeringen foreslår denne store bevilgningen. Nå må vi se hva det betyr for oss at rammen er lavere enn forespeilet kostnad i forprosjektet. Vi har vært tydelig på at en reduksjon av bevilgningen ikke må gå ut over kritisk funksjonalitet som begrenser ambisjonene staten har med senteret. Det vil vi fortsette å synliggjøre fram til statsbudsjettet er vedtatt i Stortinget, sa rektor Anne Borg.

Debatten om man i det hele tatt trenger et så stort prosjekt har også gått høyt.

Trolig mer til livsvitenskapsbygg

Trolig kommer det også penger til den nye Livsvitenskapsbygget i Oslo, som blant annet skal huse fagmiljøer innen helsefag, kjemi og farmasi.

En ny beregning viser at kostnadene til bygget har økt med nesten 5 milliarder kroner, slik at den nye kostnadsrammen er på 11,6 milliarder.

De økte kostnadene skyldes både dårlige grunnforhold og at det ble bestemt at Oslo universitetssykehus skal inn i bygget og ha et areal 12.000 kvadratmeter.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Asheim fortalte 21. september at regjeringen vil komme tilbake til endelig kostnadsramme og veien videre for Livsvitenskapsbygget i statsbudsjettet.

Fjerner ABE-kuttet?

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har gått til valg på å skrote det forhatte avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet (ABE-kuttet) som regjeringen Solberg innførte.

Verken Ap eller Sp lover imidlertid å få gjort noe med kuttet med det første.

— Jeg spent på hvor vanskelig Høyre-regjeringen gjør det for oss, for det er de som legger fram forslaget. Jo større kuttet er, jo vanskeligere er det å gjøre noe med det, sier Torstein Tvedt Solberg (Ap) til Forskerforum rett etter valget.

Heller ikke Senterpartiet kunne love å få fjernet kuttet på statsbudsjettet for 2022.

Powered by Labrador CMS