Debatt Dag Rune Olsen

En seierstale med forsvar for forskning

Hvor ofte hører vi politiske seierstaler som også trekker frem forskning? For sjelden, mener jeg. Men sist helg skjedde det, skriver Dag Rune Olsen.

Påtroppende president i USA, Joe Biden, viser respekt for kunnskapen forskning leder til, mener rektor Dag Rune Olsen..
Påtroppende president i USA, Joe Biden, viser respekt for kunnskapen forskning leder til, mener rektor Dag Rune Olsen..
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Påtroppende president i USA, Joe Biden, ikke bare nevnte forskning i perifere ordelag i sin tale til nasjonen natt til søndag norsk tid. Han fremhevet at «to marshal the force of science» var en del av hans mandat. Med det viser han respekt for kunnskapen forskning leder til. Samtidig setter det en tydelig retning for hvordan han vil ta i bruk forskning i utformingen av sin politikk.

Forpliktelsen «to marshal the force of science» innevarsler et taktskifte.

Dag Rune Olsen

I forkant av det amerikanske presidentvalget gikk flere vitenskapelige tidsskrifter til det høyst uvanlige skritt å advare mot å gi sittende fornyet tillit, slik omtalt av Khrono tidligere. Og det er ikke hvilke som helst tidsskrifter det er snakk om: Nature, Science New England Journal og Medicine, har alle advart mot en politikk som undergraver forskningens rolle.

Redaktøren i The Lancet, Richard Horton, er spesielt skarp i sin kritikk av hvordan vitenskapelige råd systematisk er tilsidesatt i håndteringen av Covid-19 pandemien, i et intervju med The Washington Post (bak mur). At vitenskapelige tidsskrifter på redaktørplass tar så tydelig politisk stilling er høyst uvanlig og er ikke gjort uten solide overveining.

Forskningen kan fort tape legitimitet dersom den kan tas til inntekt for gitte politiske syn. Når de først gjør det er det fordi man har en velbegrunnet frykt for at kunnskap frembragt gjennom forskning ignoreres i spørsmål av stor betydning for befolkningen.

Joe Biden proklamerte at han allerede denne uken ville sette ned en gruppe bestående av ledende forskere og eksperter til å rådigi han i hans arbeid med koronapandemien. Han ønsker også klare og tydelige råd fra CDC (U.S. Centers for Disease Control and Prevention), det fremste amerikanske fagmiljøet når det kommer til pandemier og smittsomme sykdommer. Så langt er CDCs råd gitt liten plass i håndteringen av pandemien ifølge Nature.

Biden var i sin tale tydelig på at hans plan for pandemien skal hvile på «bedrock science». Dette viser tydelig vilje til å la forskning gi råd i utforming av politikk og tiltak.

Det er naturligvis ikke slik at forskningen skal styre politiske beslutninger i samfunnet. Det er det demokratisk valgte politikere som både har legitimitet og kompetanse til å gjøre. Men det er tilrådelig å lytte til eksperter og ledende forskere i ulike saker. Og det påhviler politikerne et ansvar å tufte sine beslutninger på et best mulig kunnskapsgrunnlag. Derfor innevarsler forpliktelsen «to marshal the force of science» et taktskifte som avgjørende for hvordan vi evner å håndtere pandemier og klimaendringer.

Powered by Labrador CMS