Rektor på NTNU, Gunnar Bovim. Foto Siri Øverland Eriksen
Rektor på NTNU, Gunnar Bovim. Foto Siri Øverland Eriksen

Dårskap uten grenser ved NTNU

Eikrem-saken. Vi venter på gjerningene nå Gunnar Bovim, skriver Kristian Gundersen.

Med dette må det være åpenbart at keiseren er naken. NTNU har et grunnleggende problem i forhold til akademisk frihet.

Det er særlig et ledelsesproblem, ledere må kjenne til de begrensninger de har i forhold til ansattes ytringer ved et universitet. Det er åpenbart at ledelsen ved Institutt for sosial arbeid viser en slik mangel på kunnskap, dømmekraft og endringsvilje at de må få avløsning nå, deres persisterende adferd i denne saken er ikke forenelig med universitetsloven.

Med dette må det være åpenbart at keiseren er naken. NTNU har et grunnleggende problem i forhold til akademisk frihet.
Kristian Gundersen
Professor, UiO

Det er også åpenbart at det er et kulturproblem ved Institutt for sosialfag. I akademia er det mye tvangskursing om alt fra HMS til likestilling. Her må det vitenskapelige personalet sendes på obligatorisk kurs om akademiske saklighetsnormer og akademisk frihet. Jeg underviser gjerne gratis, her er vi helt nede på elmentærnivå.

Om noen skulle lure, så er det ikke i tråd med akademiske saklighetsnormer å kalle folk for «hestkuk» eller «drittsekk», (eller kødd for den del). Det er heller ikke i tråd med normene å diskutere faglige ytringer uten at den som har ytret seg er til stede og kan ta til motmæle, særlig ikke når vedkommende er sykmeldt.

Rektor har beklaget institusjonens håndtering av saken og sier at de skal vise gjennom gjerninger at den akademiske friheten er ufravikelig ved NTNU.

Vi venter på gjerningene nå Gunnar Bovim.

(Innlegget er først publisert som facebook-status hos Kristian Gundersen)