likestillingsrapport

Disse mennene mener at kvinner bør ha en mindre krevende jobb

Samfunnsforsker Jørn Ljunggren mener menn med kortere utdanning er en interessant gruppe å se på når det gjelder likestillingsspørsmål.

Blant menn med kortere utdanning, her representert ved en elektriker, enn det som vanligvis karakteriseres som høyere utdanning, finner vi fortsatt flere som har et såkalt tradisjonelt syn på likestilling.
Blant menn med kortere utdanning, her representert ved en elektriker, enn det som vanligvis karakteriseres som høyere utdanning, finner vi fortsatt flere som har et såkalt tradisjonelt syn på likestilling.
Publisert Oppdatert

I gruppen menn med kortere utdanning finner man flest av de som mener at kvinnen fortsatt bør gjøre mest i hjemmet og fokusere mindre på yrkeskarrieren. Det er atskillig færre i denne gruppen nå enn for 40 år siden, men:

— Menn med kortere utdanning har fortsatt litt mer tradisjonelle holdninger og en litt annen likestillingspraksis, sier sosiolog Jørn Ljunggren.

I et intervju med forskning.no snakker forskeren ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) om rapporten han nylig har skrevet på oppdrag for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Samfunnsforsker Jørn Ljunggren har nylig avlevert sin rapport til LDO.
Samfunnsforsker Jørn Ljunggren har nylig avlevert sin rapport til LDO.

Fra 1 av 5 til 3 av 100

Rapporten, som tar for seg forskjellene i holdningene til likestilling, konkluderer blant annet med at arbeiderklassemannen er mest uenig med kvinner som har lang utdanning.

For å finne svar har Ljunggren brukt data fra Norsk Monitor, der et utvalg av den norske befolkning over 15 år har blitt stilt spørsmål om likestilling annethvert år siden 1985, skriver forskning.no.

Ifølge datagrunnlaget har det vært en enorm utvikling de siste 40 årene. For nesten 40 år siden mente mer enn 1 av 5 menn med kort utdanning at de foretrakk en familie der mannen har jobb og kvinnen tar seg av barna. I 2019 var det bare 3 av 100 som svarte det samme.

Likevel er det fortsatt slik at flere menn med kortere utdanning har andre og mer gammeldagse holdninger til likestilling enn det menn med høyere utdanning har.

«Forskjellig fra naturens side»

Rapporten viser ellers at flere menn med kort utdanning mener at «kvinner og menn er svært forskjellig fra naturens side» og at kvinner ikke har samme behov for enn yrkeskarriere som det menn har.

Flere i denne gruppen mener også at menn og kvinner ikke bør dele likt på ansvaret for husarbeid og barneoppdragelse. De svarer også oftest at partneren gjør mest hjemme, skriver forskning.no.

Men:

— Flesteparten av menn med kort utdanning er enige i retningen vi har på likestillingsprosjektet. Derfor må vi ikke overdrive hvor annerledes de er, poengterer Jørn Ljunggren.

Grunnen til at Likestillings- og diskrimineringsombudet bestilte rapporten fra Jørn Ljunggren, er for øvrig at det er en generell oppfatning om at menn med kort utdanning er motstandere av og motarbeider likestilling.

Det fortalte seniorrådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet, Knut Oftung, i forbindelse med fremleggelsen av rapporten under Arendalsuka.

Powered by Labrador CMS