Direktør for digitalisering og infrastruktur ved OsloMet, Asbjørn Seim. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Direktør for digitalisering og infrastruktur ved OsloMet, Asbjørn Seim. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Digitalisering er virksomhetsutvikling

Digitalisering. På OsloMet anvender vi teknologi til å utløse innovasjon, skape innsikt, frigjøre tid og tilby fleksibilitet. Digitalisering er ikke et mål i seg selv, skriver Asbjørn Seim.

Publisert Oppdatert

For få år siden kunne man, ofte med rette, hevde at teknologien ikke var moden. I dag kan teknologi løse det meste. Men, vår utfordring er at organisasjonene våre ikke er tilstrekkelig modne til å håndtere de endringene teknologien driver fram. Vi må gjøre noe med hvordan vi organiserer, styrer og leder våre virksomheter.

I sitt innlegg i Khrono 10. september skriver Vibeke Bjarnø, studieleder ved grunnskolelærerutdanningen ved OsloMet: «…. for å lykkes med digitalisering må vi kombinere sentrale og lokale initiativ og forbinde organisering i linja med organisering på tvers.» Dette er jeg helt enig i. Og det er det vi forsøker å få til ved OsloMet. Vi vil at digitaliseringsinitiativene skal ha god faglig og lokal forankring og gjennomføres i en institusjonell ramme hvor vi legger til rette for effektivt utviklingsarbeid, riktig ressursbruk og gjennomsiktige beslutningsprosesser.

Vår utfordring er at organisasjonene våre ikke er tilstrekkelig modne til å håndtere de endringene teknologien driver fram.

Asbjørn Seim

For å utnytte mulighetene teknologiutviklingen tilbyr, må digitaliseringsprosjekter innrettes slik at de spiller inn i de sentrale styrings- og planprosessene ved OsloMet. De må vise at de er endrings- og utviklingstiltak som støtter opp om vår endringsagenda slik denne er formulert i virksomhetsstrategien og i vår strategi for digital transformasjon. På den måten bidrar vi til at det er de riktige prosjektene som får prioritet og nødvendige ressurser. Ved OsloMet vil vi både ha dybde og bredde og god lokal forankring av våre utviklingsprosjekter. På institusjonelt nivå legges det til rette for at ulike miljøer kan ta ansvar både for å initiere utviklingsarbeid, men også å gjennomføre slike prosjekter.

Bjarnø gjør et poeng av at usunn konkurranse kan være kvelende for gode initiativ. Dette er et veldig godt poeng. Vi har mange ganger erfart at utilstrekkelig planlegging og mangel på at alle de ulike initiativene ikke er samkjørt har ofte ført til at det oppstår unødvendig konkurranse om ressurser. Vi har oftere kapasitetsproblemer enn finansieringsproblemer. Det er viktig å finne god balanse mellom lokale initiativer og sentrale mekanismer for tilgang til og fordeling av ressurser.

I en tid hvor også OsloMet får stadig flere og mer komplekse digitaliseringsprosjekter øker behovet for god organisering og tydelig arbeids- og ansvarsavklaring internt. I 2018 har vi derfor konkretisert vår strategiske tilnærming til digitaliseringsarbeidet gjennom det vi kaller digitale veikart. Her har vi kartlagt og samlet pågående og planlagte prosjekter og initiativ i bredden og dybden. Formålet er å sikre innhold, retning og hensiktsmessig arbeidsdeling, lokalt og sentralt, i det digitale utviklingsarbeidet.

OsloMets viktigste oppgaver er å drive utdanning og forskning. Teknologiske muligheter gir anledning til å løse samfunnsoppdraget vårt enda bedre. På OsloMet anvender vi teknologi til å utløse innovasjon, skape innsikt, frigjøre tid og tilby fleksibilitet. Digitalisering er ikke et mål i seg selv.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!