åpent for studenter

Denne høgskolen trosser regjeringens strenge regler

Studenter får bli på Krigsskolen i Oslo, en del av Forsvarets høgskole. Men de får heller ikke dra derfra, ifølge høgskolen.

Kadetter på Krigsskolen i Oslo under oppstilling.
Kadetter på Krigsskolen i Oslo under oppstilling.
Publisert Oppdatert

Like over nyttår belyste Aftenposten at Forsvarets høgskole ba studenter kommer tilbake til studiestedene sine, til tross for at regjeringen ba studenter bli hjemme.

Overfor Forsvarets Forum sa en kadett, som studerer bachelorstudier ved Forsvarets høgskole, at flere av studentene syntes det var underlig at de måtte reise tilbake til studiestedene sine.

Denne uka ba regjeringen universiteter og høgskoler i Oslo-regionen om å stenge dørene som følge av utbruddet med mutantsmitte. Alle høgskoler og universiteter lystret den klare instruksen fra landets regjering — unntatt høgskolen til det norske forsvaret.

Forsvarets høgskole bekrefter at studenter skal være på studiestedet Krigsskolen på Linderud i Oslo.

Masterstudenter ved Forsvarets høgskole skal ha digital undervisning, og det blir det også på det som heter videregående befalskurs.

Bachelorstudentene som bor på leir på Krigsskolen, kadettene, skal imidlertid være i leir.

— I tillegg til å være akkreditert som høgskole, er viktig å forstå at vi først og fremst en militær avdeling. Forsvaret tar smittevern svært alvorlig, og vi må samtidig løse oppdraget om forsvaret av Norge, skriver kommunikasjonssjef ved Forsvarets høgskole, Eivind Byre, til Khrono.

Måtte tilbake for IT-oppdatering

I en Aftenposten-artikkel fra 6. januar er Byre sitert på at høgskolen ville hatt mer digital undervisning dersom kadettene hadde hatt forsvarets IT-utstyr tilgjengelig. IT-utstyret til studentene ble før jul levert inn for oppdateringer, og de måtte tilbake over nyttår for å få det utlevert igjen.

Nå har studentene i all hovedsak fått IT-utstyret på plass, men likevel skal de altså fortsette å være i leir i Oslo.

— De bor i all hovedsak inne i militærleirer, på samme måte som soldater i førstegangstjeneste. Etter juleferien har disse vært satt til streng skjerming, med portene «lukket og låst», og med generell inndragelse av helgepermisjon. I utgangspunktet blir ingen satt på flyet hjem til mor og far på andre siden av landet. Vi fortsetter å holder våre studenter som bor inne i leir skjermet fra omverdenen, skriver Byre.

Khrono har spurt Forsvarsdepartementet om Forsvarets høgskole er unntatt regjeringens nedstenging av høgskoler og universiteter for studenter. Departementet viser til Forsvarets høgskole selv og til kommunikasjonssjef Eivind Byre.

Leiren er stengt og kadettene har hatt generell inndragelse av natt- og helgepermisjon i flere uker. Det vil si at ingen beveger seg i byen

Eivind Byre

Praktiske øvelser gjør digital utdanning vanskelig

Før jul var det et utbrudd i leiren, der 41 studenter ble smittet av covid-19. Byre skriver at Krigsskolen tar smittevern alvorlig, og viser til at praktiske øvelser gjør at det er vanskelig å gjøre utdanningen heldigital.

— Samtidig utdanner vi nye offiserer slik at Forsvaret også fremover bevarer operativ evne. Offisersutdannelsen er i likhet med de andre profesjonsutdanningene et fag som krever en kombinasjon av teori og praksis.

Den teoretiske undervisningen ved Krigsskolen foregår ifølge kommunikasjonssjefen digitalt så langt det går.

— Vi stiller også høye krav til selvstudier fra den enkelte kadett, så dette er noe vi løser etter kravene. Utdanningspraksis, det vi i stor grad si militærøvelser, gjennomføres med strengt smittevern. Dette er i tråd med føringene som er gitt fra regjeringen. Leiren er stengt og kadettene har hatt generell inndragelse av natt- og helgepermisjon i flere uker. Det vil si at ingen beveger seg i byen, skriver Byre.

Ansatte med munnbind og uten kontakt

Forsvarets høgskole har planlagt framtidige øvelser slik at kadetter ikke skal komme i kontakt med sivilsamfunnet. Studenter ved Sjøkrigsskolen i Bergen har i likhet med Krigshøgskolen i Oslo vært under det høgskolen mener er streng skjerming og fått inndratt helgepermisjon.

— Er ansatte også skjermet i leir i denne perioden?

— For all praksisutdanning inngår kadettene i små smitteverngrupper. Der det er behov for at ansatte kommer til leiren benyttes det munnbind, og det holdes god avstand. Ansatte som skal lede på praksisøvelser er i forkant satt til skjerming i eget bosted, men vil på tross av dette ikke ha nærkontakt med kadettene, med mindre de skal inngå i en spesifikk smitteverngruppe i mer enn 10 dager. Da omgås de ingen andre enn disse fem til seks personene. Praksisen foregår utendørs, og de bor i telt.

Høgskolen har også egen lege som er involvert i all planlegging av praksis, skriver Byre.e

— Vår oppgave er å beskytte samfunnet, både gjennom godt smittevern og ved å bidra til et godt militært vern av landet. Vi klarer ikke fullstendig å eliminere risikoen for smitte, men skulle det oppstå en situasjon skal alle være trygge på at vi har gode planer for testing, isolering, sporing og karantene.

Powered by Labrador CMS