Svarer på innspill: Medisinere har ikke sluttet å publisere på norsk

Publisert - Sist oppdatert

Professor Lars Johan Materstvedt finner mange gode eksempler på at norske medisinere ikke har sluttet å publisere vitenskap på norsk.

I artikkelen «Medisinere har sluttet å publisere vitenskap på norsk» 23.4.2017 skriver Jan Erik Frantsvåg, Open Access-rådgiver ved UiT Norges arktiske universitet: «Dette er ikke en grundig og metodisk undersøkelse, men jevnt over får man likevel det inntrykk at norske medisinere har sluttet å publisere vitenskap på norsk og på den måten sluttet å bidra til den profesjonsrettede formidlingen».

Dette lett dystre bildet fortjener vesentlig nyansering. To norskspråklige tidsskrift hvor medisinere leverer viktige vitenskapelige bidrag er Suicidologi, der redaktør og primus motor er psykiater Lars Mehlum, og Omsorg. Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, der overlege Stein Husebø er redaktør.

Og om man løfter blikket fra tidsskriftenes verden, kommer det stadig norske bøker som i aller høyeste grad «bidrar til den profesjonsrettede formidlingen», for å bruke Frantsvågs formulering, om enn ikke i like streng vitenskapelig forstand som i tidsskriftsammenheng.

Et eksempel: I 2016 kom tredje utgave av den svært omfattende Palliasjon. Nordisk lærebok, redigert av legene Stein Kaasa og Jon Håvard Loge. Her øser en meget lang rekke medisinere, som er ledende forskere i sine felt, av sin kunnskap på norsk.

Her øser en meget lang rekke medisinere, som er ledende forskere i sine felt, av sin kunnskap på norsk.

Lars Johan Materstvedt
Professor, NTNU
debatt

Har du noe på hjertet?

Send oss et debattinnlegg, en kronikk eller en meningsytring. Alle innlegg signeres med fullt navn og tittel.

Reaksjon. Nils Rune Langelands advokat overtolker og tillegger Khrono motiver og holdninger vi ikke har, skriver redaktør Tove Lie.

Kina. Sommerens debatt om Konfutse-instituttet (CiB) ved Universitetet i Bergen (UiB) er både kjærkommen og viktig, og jeg bidrar mer enn gjerne til å holde den i live, skriver Torbjørn Færøvik.