At et universitetsstyre på denne måten tråkker på fagforeningenes rett til selv å velge sine representanter og prinsippene om medbestemmelse fikk selvsagt direkte følger, skriver innleggsforfatter. Foto: Universitetet i Stavanger
At et universitetsstyre på denne måten tråkker på fagforeningenes rett til selv å velge sine representanter og prinsippene om medbestemmelse fikk selvsagt direkte følger, skriver innleggsforfatter. Foto: Universitetet i Stavanger

Ønsker styret å frata fagforeningene retten til å velge sine representanter?

Medvirkning. Ansattmedvirkning er under press, og det nye styret ved Universitetet i Stavanger har sendt noen uheldige signal, skriver Hans Eirik Voktor.

Publisert

Skal fagforeningene ved Universitetet i Stavanger (UiS) fortsatt oppnevne hvem de ønsker som ansattrepresentanter til innstillingsutvalg, eller er det etter siste styremøtet blitt en jobb for rektor?

Hovedavtalen skal reforhandles. Ansattmedvirkning er under press, og det nye styret ved Universitetet i Stavanger har sendt noen uheldige signal.

Styret ønsket å instruere fagforeningene om hvem fagforeningene skulle velge til sine representanter og endret forslaget til vedtak i saken.

Hans Eirik Voktor

31. oktober skulle universitetsstyret godkjenne utlysningstekst for stillinga som ny instituttleder ved Institutt for medier og samfunnsfag (IMS). På møtet opplyste HR ved Ole Ringdal at fire enkeltpersoner ved instituttet hadde sendt brev til rektor om at de ønsket å endre sammensetninga av ansattrepresentanter. De ønsket å sette inn sin egen kandidat.

Forrige gang det ble slått fast at det er fagforeningene ved UiS som skal utpeke ansattrepresentantene til innstillingsutvalg var 2011. Siden den gang har disse utvalgene hatt tre representanter for arbeidsgiver, en studentrepresentant og to ansattrepresentanter. Vedtaket i universitetsstyret 08/2011 sier om oppnevninga:

«2 representanter fra de ansatte ved instituttet/sentret oppnevnes av tjenestemannsorganisasjonene i felleskap.»

De fire hovedsammenslutningene hadde denne gang oppnevnt en representant fremmet av Forskerforbundet og en representant fremmet av NTL. Det er viktig at disse ansatte er tillitspersoner som representerer hele kollegiet ved instituttet. De representerer selvsagt verken fagforening eller fagmiljø.

Når så utlysningsteksten skulle opp i styremøte 31. oktober tok styrerepresentanten Svein Tuastad ordet:

«Denne saken er den viktigste på møtet. Det er fordi det betyr noe for en leders legitimitet på et institutt.»

Han var uenig i fagforeningenes utvalg av ansattrepresentanter. Han ønsket å supplere innstillingsutvalget og fortsatte:

«Så kan vi kan tilføre prosessen legitimitet og det vil vi tjene på.»

Dette var bare begynnelsen og ingen tok til motmæle. Styret ønsket nemlig å instruere fagforeningene om hvem fagforeningene skulle velge til sine representanter og endret forslaget til vedtak i saken. Følgende punkt blei inkludert:

«Styret ber rektor kontakte fagforeningene for å sikre en sammensetning av innstillingsutvalget som reflekterer den faglige bredden ved IMS.»

Fagforeningene skal altså presses til å velge andre representanter. Vedtaket ble i UiS sitt styre gjort uten ytterligere diskusjon. Vedtaket var enstemmig.

At et universitetsstyre på denne måten tråkker på fagforeningenes rett til selv å velge sine representanter og prinsippene om medbestemmelse fikk selvsagt direkte følger.

Ansatte som hadde takket ja til å sitte i dette innstillingsutvalget følte seg utsatt for mistillit, eller for å si det med Tuastad som heller ønsket å:

«tilføre prosessen legitimitet…»

Resultatet ble at en av de to oppnevnte tillitspersonene trakk seg med en gang han fikk referat fra møtet.

Ingen, verken representanter fra ansatte, rektor eller noen fra HR ønsket i møtet å stadfeste tillit de de som var utnevnt.

Norske politikere har lenge snakka varmt om den norske modellen og det bedriftsdemokratiet som fagforeningen kaller medbestemmelse.

Nå skal Hovedavtalen i staten, som setter rammeverket for partssamarbeidet, reforhandles og i et slikt lys blir disse hendelsene viktige.

Så blir spørsmålet til Svein Tuastad og rektor Klaus Mohn; Har universitetsstyret i Stavanger nå endret prinsippene om medbestemmelse og er det slik at fagforeningene ved UiS ikke lenger fritt skal velge sine representanter?

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS