— Selv ser jeg områder der jeg kunne ønske at jeg hadde handlet annerledes. Saken har likevel gitt meg grunnlag for å påstå at jeg ikke har handlet kritikkverdig i min håndtering av den tidligere varslingssaken og bekymringsmelding, sier rektor Curt Rice om en varslingsrapport mot han. Foto: Siri Øverland Eriksen
— Selv ser jeg områder der jeg kunne ønske at jeg hadde handlet annerledes. Saken har likevel gitt meg grunnlag for å påstå at jeg ikke har handlet kritikkverdig i min håndtering av den tidligere varslingssaken og bekymringsmelding, sier rektor Curt Rice om en varslingsrapport mot han. Foto: Siri Øverland Eriksen

OsloMet-styret skal behandle varslingssak mot rektor Rice

Omvarslet rektor. Universitetsstyret skal behandle saken bak lukkede dører, dokumentene er unntatt offentlighet og rektors underordnede på OsloMet er erklært inhabile i en varslingssak mot rektor Curt Rice.

Publisert Oppdatert

Styreleder ved OsloMet og medieprofessor ved Universitetet i Oslo, Trine Syvertsen, håndterer selv, sammen med advokater fra Storeng, Beck og Due Lund, styresak 23/19 på universitetsstyrets dagsorden for møtet i morgen, 8.mai: «Oppfølging av rapport om varsel om kritikkverdige forhold».

Khrono har bedt om innsyn i varslingsrapporten, men har ennå ikke fått avklart om rapporten vil bli offentlig, fordi det er universitetsstyret i sitt møte i morgen onsdag, som skal avgjøre om og hvordan den eventuelt skal offentliggjøres.

Grunnen er ifølge styreleder Trine Syvertsen at varslingssaken blant annet omhandler rektor ved OsloMet, Curt Rice, og hans håndtering av en varslingssak og bekymringsmelding.

Mener han ikke har gjort noe kritikkverdig

Etter det Khrono erfarer skal saken blant annet handle om rektors håndtering av en sak tilsvarende den Khrono skrev om i januar, der en ansatt tok med seg flere studenter på hyttetur og serverte vodka-shots og badet badstu, blant annet.

Rektor Curt Rice mener selv at han ikke har gjort noe kritikkverdig.

Jeg kan ikke gå inn på innholdet i saken før styret har tatt stilling til oppfølgingen av varslingsrapporten.

Trine Syvertsen

— Saken handler om en rapport om varsling om kritikkverdige forhold. Har du gjort noe kritikkverdig?

— Det er nettopp det som styret må ta stilling til og jeg forholder meg selvsagt til deres konklusjon og eventuelt ønsker om endringer fremover. Selv ser jeg områder der jeg kunne ønske at jeg hadde handlet annerledes. Saken har likevel gitt meg grunnlag for å påstå at jeg ikke har handlet kritikkverdig i min håndtering av den tidligere varslingssaken og bekymringsmelding, sier Rice.

Styreleder Syvertsen vil verken bekrefte eller avkrefte konklusjonen i varslingsrapporten.

— Jeg kan ikke gå inn på innholdet i saken før styret har tatt stilling til oppfølgingen av varslingsrapporten, sier hun.

Saken merket med «utsatt offentlighet»

Ifølge universitetsstyrets oversikt over sakspapirene er saken merket med «utsatt offentlighet» på grunn av interne saksforberedelse (offentleglova §14), som er grunnen til at innholdet i rapporten så langt er hemmeligstemplet.

Som følge av varslingen mot rektor mener de eksterne advokatene at også rektors underordnede er inhabile i saken.

— Rektors inhabilitet medfører at også underordnede vil være inhabile til å treffe avgjørelse i innsynssaker. Anbefalingen jeg har mottatt er at krav om innsyn i sakens dokumenter derfor må behandles av styret, idet jeg som styreleder ikke har fått selvstendig myndighet til å avgjøre krav om innsyn. Hvorvidt dette er en hensiktsmessig ordning er ett av flere forhold som må vurderes nærmere i kjølvannet av denne saken, skriver styreleder Syvertsen i en e-post til Khrono.

Innsynsekspert: — Tøv at rektors underordnede er inhabile

Tidligere leder i Norsk redaktørforening og forfatter av en rekke bøker om journalistikk og offentlighet, Nils E. Øy, er forundret over habilitetsvurderingene ved OsloMet i denne saken.

Et offentlig organ skal alltid være rede til å behandle enhver innsynssak, og denne ordningen kan ikke settes ut av funksjon på grunn av en inhabilitetssak som ikke har noe med innsyn å gjøre.

Nils E. Øy

— Dette var veldig spesielt og jeg har ikke vært borte i noe lignende før. Anførselen om at rektor er inhabil, er grei nok i saken om varsling, og det synes relevant at det får betydning for rektors behandling av innsynssaken også, sier Øy til Khrono og legger til:

— Men at rektors inhabilitet i varslingssaken skal gjøre alle rektors underordnede inhabile i innsynssaken må være tøv, etter mitt skjønn. Et offentlig organ skal alltid være rede til å behandle enhver innsynssak, og denne ordningen kan ikke settes ut av funksjon på grunn av en inhabilitetssak som ikke har noe med innsyn å gjøre, mener Øy.

Jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt er uenig med Øy når det gjelder habilitetsvurderingene.

— Det riktig at når tilsatt rektor er inhabil, er også alle underordnede inhabile. (Forvaltningsloven § 6, tredje avsnitt). Det gjelder bare det å treffe avgjørelse i saken, noe som betyr at bare styret kan gjøre det. Og «avgjørelse» må her antagelig også forstås slik at det omfatter det å avgi innstilling til styret, som jo er en form for «sluttført saksbehandling». Styret må da ta ansvar for å sørge for en forsvarlig saksforberedelse før det behandler saken, sier Bernt, som mener at dette er ivaretatt med en egen varslingsnemnd ledet av ekstern advokat. Nemnda er ikke en del av OsloMets egen administrasjon, og dermed ikke underlagt rektor.

— Men det betyr at at innstillingen fra denne heller ikke kan anses som et «dokument som organet har utarbeidd for si eiga interne saksførebuing», slik det må være for at det skal kunne unntas fra innsyn etter regelen i Offentleglova § 14.

Bernt mener også at styret selv må ta stilling til sladding, men at dette må skje på grunnlag av en kompetent faglig vurdering fra advokat eller annen jurist. I denne sammenheng vil det i praksis etter alt å dømme bare være spørsmål om sladding av opplysninger som er taushetspliktbelagt som «personlige forhold» etter Forvaltningsloven § 13, sier Bernt.

Her er det et poeng at opplysninger eller påstander om klanderverdig forhold fra rektors side i tjenesten, ikke går inn under slik taushetsplikt, bare opplysninger om hans personlige - private - forhold.

Jan Fridthjof Bernt

— Her er det et poeng at opplysninger eller påstander om klanderverdig forhold fra rektor side i tjenesten, ikke går inn under slik taushetsplikt, bare opplysninger om hans personlige — private — forhold. Dette ble slått fast i Moxnes-dommen i Oslo tingrett for et år eller to siden.

Også medlem i varslingsnemnda er inhabil

Varslingsnemnda ved OsloMet består av tre medlemmer, advokat Lill Egeland fra advokatselskapet Simonsen Vogt Wig, Stig Holen fra Høgskolen i Innlandet og hovedverneombud ved OsloMet, Marthe Eikum Tang. Sekretær for nemnda er direktør for rektors stabsenhet for internrevisjon, Tore Dæhlin.

Hovedverneombud Marthe Eikum-Tang er medlem i varslingsnemnda på OsloMet, men hun har ikke deltatt i behandlingene av varslingssaken mot rektor Rice.

— Hvorfor har ikke du vært med i behandlingen?

— Jeg har vært inne som vitne i saken, og er derfor inhabil i håndteringen av varslingen, forklarer Eikum-Tang, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Det har ikke lykkes Khrono få kontakt med Tore Dæhlin og advokat Egeland i nemnda.

Curt Rice: — En lærerik prosess

Rektor Curt Rice bekrefter overfor Khrono at det skal behandles en varslingssak mot ham.

— Dette har vært en lærerik prosess. Og jeg er fornøyd med at ansatte føler at de kan varsle også når det gjelder rektor. Det ligger gode forslag til læring i denne saken, sier Rice.

— Hva kan du/dere lære av saken?

— Dette finner jeg ikke naturlig å kommentere i forkant av styrets behandling.

— I varslingssaker skal man være opptatt av varsleren og verne om varslerne. Har du snakket med varsleren?

— Jeg er inhabil i saken. Det er da styret som har ansvaret for å følge opp varsleren, sier Rice til Khrono.

Khrono har ikke lyktes å komme i kontakt med varsleren.

Saken om varslingsrapporten mot Curt Rice står som første punkt på dagsorden ved OsloMets styremøte i morgen, onsdag. Saken er lukket, men Khrono vil streame de åpne delene av møtet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS