Universitetet i Stavanger bekrefter studentklage

Publisert - Sist oppdatert
En student ved Universitetet i Stavanger mottok upassende meldinger fra sin professor i vårsemesteret. Foto: Universitetet i Stavanger

En student ved Universitetet i Stavanger mottok upassende meldinger fra sin professor i vårsemesteret. Foto: Universitetet i Stavanger

En kvinnelig student som har hatt professor Nils Rune Langeland som foreleser i vårsemesteret har klaget ham inn til universitetsledelsen for upassende og ubehagelig atferd. Universitetet i Stavanger bekrefter at de har mottatt klage.

Debatten om seksuell trakassering i akademia og professor ved Universitetet i Stavanger, Nils Rune Langeland, sine upassende meldinger til ulike kvinner, fortsetter.

I en debatt på NRKs Ukeslutt lørdag 8. juli fortalte Eivind Trædal fra Miljøpartiet De grønne (MDG), at han hadde vært i kontakt med en av Langelands studenter som også fortalte at hun hadde fått ubehagelige meldinger fra Langeland.

Saken med de seksuelle meldingene som flere kvinner har lagt ut i sosiale medier har av flere vært karakterisert som ikke så graverende, i og med at det ikke er noen av professorens nåværende studenter som har mottatt meldinger. 

Beklaget meldingene

Få timer etter radiodebatten i Ukeslutt sendte professor Langeland en beklagelse på sms til NRK. I beklagelsen sier han:

Dessverre kan det se ut til at professoren har hatt meningsfeller og venner rundt seg som ikke tydelig nok har fortalt ham hva de synes om en slik adferd og en arbeidsgiver som kanskje ikke har klart å gripe fatt i problemene på en tydelig nok måte.

Eivind Trædal
MDG-politiker

Jeg har ikke mottatt så grove henvendelser som noen av de andre, men uansett upassende, og for meg har det vært mer enn ubehagelig nok.

Student ved Universitetet i Stavanger våren 2017

«Eg beklager uten atterhald meldingane. Dei var klart upassande. »

og videre:

«Eg vil understreke at ingen av meldingane blei sendt til eigne studentar. Eg tek det fulle ansvar for det eg har gjort.» 

Les også: Langeland beklager

Men allerede på det tidspunktet hadde instituttlederen på professorens eget institutt ved Universitetet i Stavanger (UiS), mottatt en klage fra en som har vært student hos ham denne våren. Klagen er bekreftet mottatt på UiS 4. juli.

Gjelder også «nye» studenter

Tirsdag 4.juli, la en av professorens studenter denne våren ut en meldingen i en facebook-debatt der hun skriver:

«Jeg har hatt ham som foreleser dette semesteret og har mottatt upassende meldinger her på Facebook. Så det gjelder også “nye” studenter…» 

Samme dag sendte hun også klage på professoren til Universitetet i Stavanger.

Khrono har snakket med studenten som ønsker å være anonym, og som er den samme studenten som Trædal har vært i kontakt med:

— Det stemmer at jeg har vært student av Langeland denne våren og mottatt meldinger. Det var ikke i løpet av semesteret det skjedde, men første hendelse var samme dag som vi hadde eksamen i hans fag. Studieåret var jo likevel ikke omme i forhold til andre eksamener, og han var den med størst andel forelesninger i faget, forteller studenten.

Khrono har lest klagen hun har sendt til instituttleder Bakke. Der skriver hun blant annet: 

«Meldingene jeg mottok er ikke like grove som jeg ser andre har fått, men uansett svært upassende, og de opplevdes ubehagelige».

Sammen med klagen har studenten sendt skjermdumper på noen eksempler på den kommunikasjon som hun mener er upassende. Khrono har også mottatt disse.  

Studenten understreker også overfor Khrono at meldingene ikke er så grove som  «kan jeg kjøpe trusen din» og «liker du rimming», som andre har mottatt og som er offentliggjort i sosiale medier. 

Men ifølge skjermdumpene har professoren sendt flere emjois som viser hjerter og forelskede emojier til studenten, og knuste hjerter når hun ikke har svart ham. Han har også invitert til henne til videochat og skriver blant annet: 

«Du er kul.» «Vil bli kjent med deg.» «Ei pisk. J»

Langeland har også delt to ulike profilbilder av studenten på sin egen facebookvegg, men slettet dem etter en stund.

— Bør få sparken

Studenten som er i 20-årene sier at hun synes det er flott at mediene griper fatt i saken om upassende meldinger. Hun også føler det som svært ubehagelig med den aktivitet og den type interesse og kontakt Langeland har prøvd å få med henne.

Hun forteller at det startet med at han la henne til på Facebook, og hun takket ja da hun tenkte det kunne komme til nytte faglig sett.

Så startet en interesse som ble mer og mer ubehagelig.

— Jeg har ikke mottatt så grove henvendelser som noen av de andre, men uansett upassende og for meg har det vært mer enn ubehagelig nok, sier studenten til Khrono, og hun avslutter:

— Jeg håper han får sparken, da han åpenbart ikke passer inn i en stilling som er basert på tillit.

UiS bekrefter klage

Instituttlederen der Langeland underviser på Universitetet i Stavanger, Odd Magne Bakke, bekrefter overfor Khrono at de har mottatt klage «på en av våre ansatte».

Han skriver i en epost til Khrono:

«Jeg kan bekrefte at det er kommet en klage på en av våre ansatte. Klagen ble levert oss 4. juli og vil bli behandlet så snart som mulig.»

Noe mer vil han ikke kommentere og henviser til at dette er en personalsak.

Også Pedagogstudentene i Stavanger har sendt i klage på professor Langeland. Lederen der Jørgen Jakobsson sa i den forbindelse til Khrono blant annet:

— Vi ser det som svært problematisk at en professor som oppfører seg på denne måten samtidig underviser framtidige lektorer i historie. Hadde det vært en lektor- eller lærerstudent som hadde gjort slike ting, hadde det raskt blitt etablert en skikkethetssak og studenten hadde mest sannsynlig blitt funnet uskikket og sluset inn i en annen utdanning.

Les også: Nulltoleranse for trakassering i akademia

Langeland-sitat

Khrono har siden søndag forsøkt å få Nils Rune Langeland i tale for å få en kommentar til akkurat denne saken om en av hans egne studenter. Han har svart ulike ting, men det eneste han ønsker å bli sitert på er:

«Eg kan vanskeleg kommentere ei sak eg ikkje kjenner. Eg veit verken kven det er eller kva det dreier seg om.»

All kommunikasjon med Langeland har skjedd per sms.

Har chattet med nåværende student

Lørdag 8. juli var Eivind Trædal, Miljøpartiet Det grønne (MDG) og kjent samfunnsdebattant i debatt på NRK ukeslutt med John Hustad, journalist i Dag og Tid og også kjent samfunnsdebattant.

De diskuterte Langeland-saken og om det var greit at kvinnene offentliggjorde meldingene, og at mediene omtalte både saken og navnga professoren.

De to diskuterte blant annet om det var noe ulovlig i det Langeland har gjort. Hustad mente ikke det, mens Trædal trakk fram at han har snakket med en student av Langeland fra dette semesteret som også har opplevd ubehagelig kontakt fra Langeland.

— Det stemmer at jeg har chattet med denne studenten. Jeg så at hun i en åpen facebook-debatt hadde skrevet at hun selv hadde fått det hun beskrev som upassende beskjeder som student av Langeland, og oppfattet henne som troverdig, særlig i lys av Langelands øvrige veldokumenterte aktivitet, sier Trædal i en kommentar til Khrono.

— Ikke så stor forskjell på egne og andres studenter

Eivind Trædal synes ikke det er så stor forskjell om meldingene har gått til professorens egne eller andres studenter. 

— Det å trakassere egne studenter er faktisk ulovlig, her hersker det ingen tvil. Jeg har notert meg at mange i sitt forsvar for Langeland, blant annet Hustad i debatt med meg sist lørdag, gjør det til et stor poeng at trakasseringen ikke skal ha rammet egne studenter, noe jeg har påpekt flere ganger at det etter alle solemerker har. Det viser seg jo at det også har skjedd, og jeg lurer på om det påvirker deres vurdering av saken, sier Trædal.

Trædal har merket seg at de som angriper de kvinnene som har offentliggjort de trakasserende ytringene og de mediene som har offentliggjort dette og brukt Langelands navn, er menn i omtrent samme alder og delvis i samme miljø som professoren selv.

Utydelige omgivelser

— Jeg har engasjert meg og sagt hva jeg mener om Langelands ytringer tidligere, og jeg synes flere av de gamle sakene er veldig drøye, fortsetter Trædal.

— Det må eksempelvis føles ganske rart for en pakistanskættet student å ha en professor som lærer som har skrevet offentlig at han hater pakistanere, og som etter mitt syn ikke fullt og helt har beklaget dette i etterkant.

Les også: UiS-professor inn på teppet

Trædal poengterer at dette siste ligger et par år tilbake i tid, men senest i vinter publiserte den samme professoren gjentatt hets mot daglig leder i tenketanken Minotenk, Linda Noor, på sin profil.

— Dessverre kan det se ut til at professoren har hatt meningsfeller og venner rundt seg som ikke tydelig nok har fortalt ham hva de synes om en slik adferd og en arbeidsgiver som kanskje ikke har klart å gripe fatt i problemene på en tydelig nok måte. Innleggene i debatten nå i etterkant fra en del hold vitner om dette kan være tilfelle, mener Trædal.

Hardt for de andre ansatte

David Wagner er emneansvarlig og fagkoordinator på instituttet der Nils Rune Langeland underviser.

Wagner forteller at han selv ikke kjenner til saker som handler om trakassering knyttet til nåværende studenter av Langeland på Universitet i Stavanger.

— Når det er sagt: Vi ansatte her er svært bekymret over det som har kommet opp. Dette er en alvorlig sak som vi ikke tar lett på, og her blir forholdene ikke feid under teppet, understreker Wagner til Khrono, og legger til:

— Vi er en hardtarbeidende stab her på instituttet som er veldig opptatt av å ha et profesjonelt forhold til våre studenter. Denne saken er tøff for oss alle, sier Wagner.

Han understreker at de generelt får svært gode tilbakemeldinger fra studentene på instituttet på at de har ryddige og flinke undervisere og lærerkrefter.

Wagner forteller også at han stor tillit til at universitets ledelse vil gjøre en så rask og god saksbehandling som mulig.

— Vi har full tillit til at ledelsen ved Universitetet i Stavanger foretar en saklig og skikkelig behandling av denne saken. De har vist seg meget kompetente når det gjelder å behandle kompliserte personalsaker, mener han. 

Fakta

Nils Rune Langeland

Nils Rune Langeland (53) er professor i historie ved Universitetet i Stavanger.

Langeland har doktorgrad fra Universitetet i Bergen i 1997 med avhandlingen Myten om det politiske herredømet.

Han har gitt ut flere faglitterære bøker, og var i årene 1998–2002 redaktør for tidsskriftet Syn og Segn.

2,juli 2017 la flere kvinner ut flere grove meldinger med seksuelt innhold som Langeland hadde sendt dem, enten privat eller skrevet på facebook.

Khrono omtalte saken, og også blant andre VGNRKMedier24 og Stavanger Aftenblad.

Universitetsledelsen ser alvorlig på meldingene, og kaller Langeland inn til samtale og håndterer den som en personalsak.

Pedagogstudentene i Stavanger har også klaget ham inn til fakultetets ledelse, der han er ansatt.

Lørdag 8.juli beklaget Langeland saken, uten forbehold, via en sms til NRK

Det er ikke første gang Langeland får kritikk for sin opptreden i sosiale medier.

I 2015 ble det kritikk i mediene etter at han hadde uttalt seg om «genetisk svake analfabeter fra Punjab» på Facebook

Langeland skrev på facebook i august 2014 at han hater pakistanere. Han ble kalt inn på teppet hos arbeidsgiveren sin, Universitetet i Stavanger (UiS), og konklusjonen etter samtaler med arbeidsgiver ble blant annet at han ikke skulle forelese i dannelse for sine nye studenter. 

Fra 1. april 2012 var Nils Rune Langeland koordinator for Forum for yrkes- og profesjonshistorisk forskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Her kom han i konflikt med professor og kollega Rune Slagstad, som Langeland blant annet kalte «gemen kjeltring» og «svin» på facebook. Noe han siden beklaget.

Slagstad sluttet ved HiOA som følge av at ledelsen ikke ryddet opp i arbeidsmiljøproblemene. Og Knut Olav Åmås karakteriserte konflikten, og høgskolens håndteringen av den, som Pubertalt og lite professoralt i en kronikk i Aftenposten.

Nils Rune Langeland måtte slutte ved HiOA sommeren 2013, fire måneder før engasjementet hans gikk ut, ifølge han selv uten at han visste hvorfor. Men han fikk lønn ut perioden.

Høsten 2012 skrev John Hustad en kommentar om Langeland som han kalte Det utaktiske menneske. Alarm!

Langeland hadde i tiden på HiOA permisjon fra Universitetet i Stavanger.

Kilde: Aftenposten /Wikipedia/Khrono

(Oppdatert 8.juli med at professor Langeland - uten forbehold - har beklaget de upassende meldingene)

Arendalsuka. Tradisjonelle forelesninger dominerer fortsatt ved norske universiteter og høgskoler, og de har har ikke blitt bedre til ta i bruk nye læringsformer de siste 17 årene, viser undersøkelse fra NIFU.