Styret vedtok aksjeutredning, budsjettprognose og kvalitetshøring

Aksjetabbe og budsjettdebatt var blant sakene da høgskolestyret på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) hadde møte tirsdag 14. juni. Khrono rapporterte direkte.

Publisert Oppdatert

(Dagsorden for møtet finner du nederst i saken)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har hatt sitt siste styremøte før sommeren, tirsdag 14. juni. Der ansatte de blant annet ny direktør for digitalisering og infrastruktur, de opprettet en ny masterutdanning i økonomi og administrasjon, de vedtok nytt eksamensreglement og justerte forretningsorden. Det siste innebærer at det nå skal protokollføres med navn ikke bare stemmetall, hvem som stemmer hva, hvis avstemningene ikke er enstemmige.

Mest debatt om kvalitet

Det som engasjerte mest rundt styrbordet var høgskolens høringssvar til departementet om kvalitet i forskning og utdanning. Prorektor Nina Waaler fikk med seg en rekke merknader og innspill til en mer spisset og tydelig høringsuttalelse og hun tok hintet: 

— Jeg er enig, vi skal spisse og være tøffere, sa hun som oppsummering.  

Langtidsprognose og aksjesak vedtatt

Styret diskuterte også langtidsplaner og -budsjett 2017-2019 og vedtok forslaget til prognosene i den nye budsjettfordelingsmodellen som slår ulikt ut for de ulike enhetene ved Høgskolen. 

Styret brukte ikke mye tid på aksjesaken der HiOA har overtatt aksjer utenom reglene og styrets godkjenning.

Fra 1. januar 2014 overtok HiOA to forskningsinstitutter, det statlige velferdsforskningsinstituttet Nova og aksjeselskapet Arbeidsforskningsinstituttet. Akkurat to år senere kom to nye institutter til: Det statlige forbruksforskningsinstituttet SIFO og by- og regionsforskningsinstituttet NIBR, som var en stiftelse.

Av disse fire er det bare NIBR som har trukket med seg eierskap i aksjeselskaper inn i HiOA. De eier aksjer i flere selskaper men den omstridte eierposten på 10,8 prosent er i eiendomsselskapet Miljøforskningssenteret. 

Rektor Curt Rice beklaget overfor styret og sa at det er mye å lære av denne saken. Han tok også sterk avstand fra de som karakteriserer saken om aksjekjøp som «en fillesak»

— Å bryte departementets retningslinjer og regler er ingen fillesak, sa Rice. Han mente at det heller ikke var grunn til å skylde på PriceWaterhouseCooper (PWC) for at aksjetabben ikke ble oppdaget tidligere.  Høgskolen hadde selv tatt på seg hovedansvaret for en due dilligence og selskapsgjennomgang før overtakelsen av Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR). 

Styret fulgte rektors innstilling og vedtok at HiOAs eierskap i selskaper skal gjennomgås og vurderes, og at styret får en ny sak på bordet om dette i løpet av høsten. I vurderingen skal det inngå hvilke selskaper HiOA fortsatt bør eie aksjer i, og hvilke aksjeposter som bør selges.

Snakket om omdømme

Fungerende direktør for organisasjons og virksomhetsstyring, Tore Hansen, presenterte resultatene fra årets omdømmeundersøkelse.  Og flere tok til orde for at man må jobbe mer bevisst for å få høgskolens ansatte som ambassadører for arbeidsplassen sin, framover. Men det var også uenighet om hvor viktig en slik undersøkelse var og hva den faktisk ga svar på. 

Resultatene fra samarbeidsgruppa mellom Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus ble også presentert og diskutert, og den skal nå følges opp på andre nivåer. Prorektor Nina Waaler sa at det også kunne være spennende å sette igang tilsvarende grupper med Høgskolen i Sørøst-Norge og NTNU

Khrono har skrevet om og omtalt flere av sakene i forkant:

Les også: 

Her finner du Khronos direkterapportering fra møtet:

Live Blog Høgskolestyremøte HiOA 14. juni 2016

Budsjettdebatt

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har nylig endret budsjettmodell, dette skjedde på forrige styremøte i mai i år. På møtet tirsdag 14. juni ble første utkast og prognose til langtidsplaner og budsjett basert på ny modell diskutert.  

Les også: Ny budsjettmodell gir kostnadssmell til fakultetene

Den nye modellen innebærer at fellestjenestene og infrastruktur på høgskolen skal realbudsjetteres. Fellestjenestene vil si blant annet personalkostnadene for fellesadministrasjonen og kostnader som gjelder høgskolen som helhet (felleskostnad). Infrastruktur er blant annet bygninger og IT. De største postene i økningen i kostnadene handler foreløpig om overtakelse av Pilestredet 42 (22 millioner kroner), oppgradering av Pilestredet 52 (40 millioner kroner) samt strategisk campusutvikling (3,0 millioner kroner). 

Se også: Presentasjonen av den nye budsjettfordelingsmodellen

På Fakultet for samfunnsfag er man meget bekymret for hvordan overgangen fra rammebudsjett til realbudsjett vil kunne ramme både forskning og utdanning på fakultetet.

Dagsorden styremøte HiOA 14. juni 2016

Vedtakssaker

Meldingssaker

Referatsaker:

  • Protokoll fra styremøtet 10. mai 2016
  • Protokoll og referat fra IDF-møtet 9.juni 2016 (distribueres i møtet)

Orienteringssaker:

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS