Professor Idar Kjølsvik ved Nord universitet i Levanger er positiv til framlegget frå rektor til ny studeistadsstruktur, med eitt unntak. Og han er ein av dei få som seier det høgt. Foto: Johan Arnt Nesgård, Trønder-Avisa
Professor Idar Kjølsvik ved Nord universitet i Levanger er positiv til framlegget frå rektor til ny studeistadsstruktur, med eitt unntak. Og han er ein av dei få som seier det høgt. Foto: Johan Arnt Nesgård, Trønder-Avisa

Støtte til Nord-rektor: Det må gjerast endringar for å berga oss som universitet

Struktur ved Nord. For å kunne vera eit universitet er det naudsynt å bygga opp to sterke hovudcampus, meiner professor Idar Kjølsvik ved Nord universitet i Levanger.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Innbyggjarane i Nesna og Namsos er sinte etter at Hanne Solheim Hansen, rektor ved Nord universitet, la fram ein rapport som viser korleis den framtidige studiestadstrukturen kan verta. Heller ikkje i Steinkjer står jubelen i taket, etter at det har vorte føreslege at mykje av verksemda der skal flyttast til Levanger.

Men i Levanger er lyden ein litt annan. I eit lesarbrev i lokalavisa Innherred vert det peika på at Steinkjer i lang tid har fått fleire lokaliseringar, og at det no er Levanger sin tur. «Endelig har Nord Universitet våget å gjøre det som er nødvendig. Og som har vært etterlyst gjennom lang tid. Et universitet smurt tynt ut over hele det gamle Nord-Trøndelag ville ha drept Nord Universitet».

— Nord universitet er plassert i 21 kommunar. Det vil seia at det er 21 ordførarar, 21 kommunestyre og 21 lokalaviser – og dei står alle i kø no. Men ein kan ikkje fordela eit universitet utover 21 kommunar – det vert ikkje universitet av det. Eit universitet er avhengig av at ein av og til er saman, seier Idar Kjølsvik. Han er professor ved Fakultet for lærarutdanning, kunst- og kulturfag ved Nord universitet, og har arbeidsstaden sin i Levanger.

Ingen felles stad for PhD-ane

— Eg meiner Nord universitet bør ha to hovudcampus; ein i Nordland og ein i Trøndelag. På den måten vert ein store nok og har samla nok tilsette og studentar på dei ulike stadane for å kunne berga seg som universitet, seier Kjølsvik til Khrono.

Ein lir inga nød dersom ein kan flytta innanfor det same området som ein bur i.

Idar Kjølsvik

Det var Trønder-Avisa som først skreiv at Kjølsvik var positiv til rektor sitt forslag.

Kjølsvik peikar særleg på doktorgradsutdanninga. I dag har universitetet fire PhD-program.

— I Trøndelag har ikkje stipendiatane ein stad dei kan samlast. Det vert einsamt å vera forskar, seier Kjølsvik.

— Du sit i Levanger, som vert større. Skjønar du at tilsette andre stader er sinte og fortvila?

— Det ligg i saka sin natur, det, fordi det er endring. Men eg meiner at ein kan sjå på Steinkjer, Stjørdal, Levanger og Verdal som ein region. Her er det korte avstandar. Ein lir inga nød dersom ein kan flytta innanfor det same området som ein bur i, meiner Kjølsvik.

Vil ikkje samla alt

Men Namsos er annleis, meiner professoren. Her meiner han universitetsleiinga har gått for langt, og seier han er glad for signala frå statsråd Iselin Nybø.

Som Khrono har skrive, kom det eit brev til universitetsstyret der Nybø minna om at det er viktig at universitetet legg til rette for at alle deler av regionen har tilgang til god kompetanse og arbeidskraft.

— Eg tenkte «yess, ho har skjønt det». Det går an å balansera to omsyn: Behovet for å bygga opp to hovudcampus for at ein skal kunne vera eit universitet, og samstundes ta omsyn til kva ein betyr regionalt, seier Kjølsvik.

Han understrekar at han ikkje meiner at ein skal ha berre to studiestadar, og meiner ikkje at alt skal samlast.

— Sjølvsagt skal me til dømes ha lærarutdanning på Nesna. Men det skal vera på ein annan og samlingsbasert måte, seier han.

Kritisk til Nybø

«Samfunnsoppdraget til et universitet er å bidra til å utvikle regionene og lokalsamfunnene gjennom utdanning og forskning. Man kan da ikke basere seg kun på lokale behov og tradisjoner, men løfte blikket mot et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Også et universitet i Distrikts-Norge må møte de globale utfordringer med samme kompetanse som forventes av andre universitet.»

Dette skriv Bodil Landstad, professor ved Mittuniversitetet i Sverige og forskingssjef i Helse Nord-Trøndelag og Marianne Hedlund, professor ved NTNU og professor II ved Nord universitet, i ein kronikk i Khrono.

Skal me få gode sjukepleiarar til ei kompleks helseteneste, er me heilt avhengige av å få sjukepleiarar som er utdanna med dei føresetnadane som er ved eit universitet.

Bodil Landstad

— I Helse Nord-Trøndelag arbeider me målretta med å auka både omfang og kvalitet i den forskinga me gjer knytt til dei to sjukehusa våre. Dette er essensielt for å kunne få betre pasientbehandling. Skal me få gode sjukepleiarar til ei kompleks helseteneste, er me heilt avhengige av å få sjukepleiarar som er utdanna med dei føresetnadane som er ved eit universitet, seier Landstad til Khrono.

Ønskjer politisk debatt

Ho understrekar at ho ikkje ønskjer å gå inn i ein politisk debatt, og gjentek det ho og Hedlund skriv i kronikken: Universitetet skal møta samfunnsutfordringane gjennom å tilby kvalitet i høgare utdanning og forsking, og dette er ein premiss for å vera eit universitet - uansett lokalitet. Dei to professorane peikar òg på at ein som universitet kan oppleva at både politiske og allmenne krefter prøver å kontrollera ein og påverka ein.

Professor Bodil Landstad.
Professor Bodil Landstad.

«Når regionale interessenter (og musikere) kommer på banen med sterke føringer og direktiv, er det ikke lett å være et universitet med egen autonomi i Distrikts-Norge. Enklere blir det heller ikke, når en statsråd gir rektor og styre på den ene siden tillit til å fatte autonome beslutninger, og på den andre siden uttrykker tvil om beslutningskompetansen til de samme aktørene», skriv dei to professorane, og viser til at statsråd Iselin Nybø både har kome på visitt til styret ved Nord universitet og no sist skreiv brev til styret.

— Kva hadde du som forskingssjef tenkt dersom statsråden kom på besøk der du jobbar?

— Det handlar sjølvsagt om kva som er formålet med besøket - me har stadig vekk ministrar og statsrådar som vil orientera seg om verksemda vår. Men, om me hadde vore i den prosessen som Nord er inne i akkurat no, så hadde eg kanskje sett på det som eit teikn på at ein ikkje har tillit til at me klarar å gjera den jobben me er sett til å gjera, seier Landstad.

Les også: Spillet om Nord universitet

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS