Leder av studentrådet på Blæstad, Torje Martnes, har vært pådriver i studentenes innsats for å bevare Blæstad som studiested. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Leder av studentrådet på Blæstad, Torje Martnes, har vært pådriver i studentenes innsats for å bevare Blæstad som studiested. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Vi har alle godt av en praksisnær jordbruksutdanning i Innlandet

Nedleggingstrussel. Etter hardt arbeid fra engasjerte studenter ser ting mye lysere ut for jordbruksutdanningen på Blæstad enn det gjorde for ett år siden, skriver studenter ved Høgskolen i Innlandet.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På en gård rett øst for Hamar sentrum ligger Blæstad. Der finner du Høgskolen i Innlandets studietilbud innen jordbruksfag. Dette er det eneste stedet i Norge som tilbyr en bred agronomi-utdannelse på høyere nivå og er alene i Norden om å skimte med en høyere utdanning i landbruksteknikk. For bare ett år siden var Blæstad nedleggingstruet. Nå er situasjonen en annen. Etter hardt arbeid med blant andre studentrådsleder Torje Martnes som pådriver, ser fremtiden for studier på Blæstad langt lysere ut.

Hvis man skulle ha flyttet de samme utdanningene til Evenstad, ville utdanningene blitt preget av manglende områder for aktivt jordbruk og lite kontakt med næringsliv.

Sttudentrådet på Blæstad og Studentorganisasjonen i Innlandet

Grunnet lav finansiering har skolen vært nedleggingstruet de siste årene. I fjor høst virket det som at styret ved Høgskolen i Innlandet skulle gå for en nedleggelse, men i stedet kom de med et ønske om en ekstern utredning.

I kjølvannet av den siste utredningen om fremtidens utdanningsbehov innenfor jordbruk datert mai 2018, ble det lagt frem ulike alternativer av fungerende dekan Kristin Gangås ved fakultet fra anvendt økologi, jordbruksfag og bioteknologi. Blant annet foreslo hun å flytte utdanningene til Evenstad hvor det finnes utdanninger i skogbruk, utmarksforvaltning og økologi. Dette som et alternativ hvor studiet kan drives i økonomisk balanse.

Vi i Studentorganisasjonen i Innlandet mener at dette er et alternativ som ikke legger den faglige kvaliteten til grunn. Blæstad som et studiested er attraktiv den dag i dag grunnet dens næring og arbeidsliv. Hvis man skulle ha flyttet de samme utdanningene til Evenstad, ville utdanningene blitt preget av manglende områder for aktivt jordbruk og lite kontakt med næringsliv.

Som en reaksjon på arbeidet som ble gjort tidligere i høst med revideringen av studieprogrammene på Blæstad, vedtok Studentorganisasjonen i Innlandet (StInn) en resolusjon. Den sier at 14 000 studenter ved Høgskolen i Innlandet vil:

  • beholde jordbruksutdanningen ved Høgskolen i Innlandet
  • styrke og videreutvikle utdanningen
  • at utdanningen skal ha fokus på bærekraftig, innovativt og forskningsbasert jordbruk
  • at jordbruksutdanningen er lokalisert i nærhet av aktivt jordbruk hvor vi kan nyttiggjøre oss av synergier med næringslivet

I høst valgte både Norges Bondelag og Norges Bygdeungdomslag å ta med seg saken til Stortinget på høring om statsbudsjettet i Utdannings- og forskningskomiteen. Bygdeungdomslaget påpekte blant annet at «skoletilbudet må opprettholdes og utvikles». Dette viser at næringen og andre aktører er engasjerte og at et utdanningstilbud innenfor jordbruk er noe Norge trenger. Vi legger også til at vi er i ukentlig kontakt med andre aktører i miljøet som er nysgjerrige på fremgangen og villige til å bidra. Dette gjør saken veldig givende å jobbe for, og derfor vil vi takke for det engasjementet som har blitt vist.

Etter hardt arbeid fra engasjerte studenter på Blæstad, ser ting mye lysere ut enn det gjorde for ett år siden. Høgskolestyret skal ha møte torsdag 22. november og etter dialog med rektoratet, har prosessen rundt styresaken «Fremtidens utdanningsbehov innenfor jordbruk» gått fra å være en vedtakssak til å bli en orienteringssak. Dette er på bakgrunn av reaksjoner fra studentene og næringen. Vi synes det er en fornuftig løsning da vi ser fordeler med å benytte seg av en lengre og grundigere prosess.

I høst kom det også frem at Innlandet frir til NMBU, og ønsker et samarbeid om landbruk og bioteknologi. Vi håper at en dialog om samarbeid får positive utfall for fremtiden til jordbruksutdanningene ved studiested Blæstad. Et slikt samarbeid håper vi kan styrke forskningsarbeid innenfor jordbruk, og utvikle fagmiljøet på en positiv måte.

Vi håper at vi kan fortsette det gode samarbeidet med rektor, næringa og andre engasjerte parter i denne saken, og sørge for at innlandet kan tilby en kvalitetssikret og forskningsrettet utdanning også i fremtiden.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS