forskningspriser

Årets innovatører på OsloMet er sangprosjektet Trall

Prosjektet Trall får innovasjonsprisen på OsloMet, Svenn-Erik Mamelund er årets formidler og Leif Hernes vinner FoU-prisen.

Årets innovatører på OsloMet, forskere bak prosjektet Trall. På bildet Elisabeth Anvik, Nina Engesnes, Liv Anna Hagen og Ingrid Danholt. I tillegg har Siri Haukenes vært sentral i arbeidet.
Årets innovatører på OsloMet, forskere bak prosjektet Trall. På bildet Elisabeth Anvik, Nina Engesnes, Liv Anna Hagen og Ingrid Danholt. I tillegg har Siri Haukenes vært sentral i arbeidet.
Publisert Oppdatert

Juryen skriver i sin begrunnelse for at prosjektet Trall ved Institutt for barnehagelærerutdanning skal få innovasjonsprisen at prosjektet har brøytet nye veier for innovasjon på OsloMet.

— Det er et innovativt og tverrfaglig prosjekt i skjæringsfeltet mellom kunst, kultur, pedagogikk og teknologi. Prosjektdeltakerne har jobbet hardt for å finne og realisere innovasjonspotensialet i arbeidet. Det har mange ganger vært krevende da innovasjonsprosessen ikke er lineær prosess og det er vanskelig å forutsi hvilke utfordringer man vil møte, heter det i juryens begrunnelse.

Juryen legger til at prosjektet utvikler et bærekraftig og levedyktig digitalt musikkopplevelsesverktøy som vil gjøre Norges mangfoldige immaterielle musikalske kulturarv tilgjengelig for hele Norges befolkning på en brukervennlig, trygg og inspirerende måte.

Og de avslutter:

— Gjennom prosjektet har OsloMet fått en pilot for forskningsbasert og tverrfaglig innovasjon, som kan bidra til å løfte tilsvarende prosjekter for fremtiden.

Mamelund årets formilder

Årets vinner av formidlingsprisen på OsloMet er Svenn-Erik Mamelund, forsker 1 ved Senter for velferds- arbeidslivforskning (Sva/Afi).

Juryen starter sin begrunnelse med å framheve at årets vinner av formidlingsprisen har vist en stor innsatsevne i en krevende tid, hvor god folkeopplysning har vært meget viktig. Gjennom ulike kanaler har vinneren formidlet forskningen sin både nasjonalt og internasjonalt, og kunnskapen og kompetansen har blitt tatt i brukt av myndigheter nasjonalt og internasjonalt, skriver juryen.

— Som en av få samfunnsvitere innenfor pandemiforskning, har vinneren i 2020 formidlet kunnskap om den ekstraordinære situasjonen i en rekke norske og internasjonale aviser, radio- og TV-kanaler, i tillegg til konferanser og foredrag, heter det fra juryen, som legger til:

— Vinneren er også en generøs og inspirerende kollega som har holdt interne seminarer for sine kollegaer om viktigheten av forskningsformidling, internasjonal og nasjonal søknadsskriving, nettverksbygging og deling av kunnskap.

Mer pris til barnehagelærerutdanningen

Årets vinner av forsknings- og utviklings-prisen (FoU) er Leif Hernes, professor ved Institutt for Barnehagelærerutdanning.

Leif Hernes.
Leif Hernes.

Juryen trekker først fram at Hernes har bidratt til OsloMets FoU-virksomhet i nærmere 40 år, og har vært en av pionerene for sitt fagområde.

Videre heter det at Hernes sin FoU-virksomhet strekker seg fra internasjonalt anerkjent kunstnerisk utviklingsarbeid til de senere årenes mer tradisjonelle barnehageforskning, også den på internasjonalt nivå.

— Vinneren har vært en viktig figur for alle som arbeider med kunstformidling for små barn. Arbeidet knyttet til Klangfugl og Glitterbird, kunstforestillinger for de aller minste barna, har hatt stor samfunnsmessig relevans, både i Norge og verden. I dag er konserter og forestillinger for barn under 3 år en egen sjanger, og som et naturlig sjikt i et mangfoldig kulturtilbud. Slik var det ikke før Klangfugl, og når Norge anses som foregangsland i så måte, så er det ikke minst takket være årets vinner, skriver juryen, og de avslutter: 

— En ambisjon for OsloMet er at forskningen skal berike utdanningen og vise versa. Vinneren er i kraft av sin faglige kompetanse vært en tydelig stemme i fagmiljøet. Med sin allsidige kunnskap bidrar vinneren som brobygger mellom ulike vitenskapelige tilnærminger, og til nyskapende kunnskap og praksiser. 

Powered by Labrador CMS