ledelse

Åpent om ansatt eller valgt rektor på UiT

Styret ved UiT får ingen anbefaling om valgt eller ansatt rektor før styrebehandlingen 17. juni.

Universitetsdirektør ved UiT, .Jørgen Fossland, anbefaler verken den ene eller andre ledelsesmodellen for universitetsstyret.
Universitetsdirektør ved UiT, .Jørgen Fossland, anbefaler verken den ene eller andre ledelsesmodellen for universitetsstyret.
Publisert

17. juni skal styret ved UiT Norges arktiske universitet bestemme om universitetet fortsatt skal ha valgt rektor som også er styreleder, eller gå over til en modell med ansatt rektor og ekstern styreleder.

Innstillingen fra universitetsdirektør Jørgen Fossland er åpen og gir ingen anbefaling om valg av modell. I stedet overlater han det, etter samråd med rektor, til styret å vurdere fordeler og ulemper ved hver av modellene opp mot hverandre og bestemme hva som skal veie tyngst.

Mener anbefaling er unødvendig

Hvis styret vedtar å gå over til en modell med ansatt rektor, vil stillingen som universitetsdirektør falle bort, siden rektor da vil være både faglig og administrativ toppleder.

— Vi mener at en åpen innstilling er i overensstemmelse med det styret har bedt oss om. Vi har belyst de to modellene og hatt en bred prosess. Her er det en sak med to alternativer, og styret vil ikke trenge en anbefaling for å kunne ta stilling, sier Fossland.

Skyldes den åpne innstillingen at du som universitetsdirektør kan tenkes å ha en egeninteresse i valg av modell?

— På denne måten unngår vi i hvert fall spekulasjoner om det, noe som i så fall ville vært en avsporing, sier han.

I sakspapirene påpeker Fossland at det ikke er noe som tilsier at den ene modellen er bedre enn den andre, når det gjelder å oppnå resultater.

Les også: Valgt eller ansatt rektor spiller liten rolle for den strategiske utviklingen

Styret ønsket nytt vedtak om modell

UiT skal ha ny rektor når Anne Husebekk går av etter sitt andre åremål 31. juli 2021.

På styreseminaret i mars i år kom det fram at styret ønsket å vedta modell for neste rektorperiode på møtet 17. juni og at det skulle gjennomføres en bred prosess i forkant.

Fossland sier at det tross for at UiTs campuser delvis har vært stengt i store deler av det aktuelle tidsrommet, har det vært mulig å gjennomføre en prosess som anses å være forsvarlig, og som sammen med de øvrige saksdokumentene bør gi styret et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag.

Det har vært en intern høring som viser stort flertall for valgt rektor og på et debattmøte 24. mai var de fleste som tok ordet for å fortsette med valgt rektor. UiT har også en nettside om valg av styringsform.

En undersøkelse som fagforeningene står bak viste dessuten at 80,6 prosent av deres medlemmer ønsket fortsatt valgt rektor ved UiT.

Vedtak om valgt rektor sist

Før Anne Husebekk ble gjenvalgt som rektor ved UiT i 2017 tok universitetsstyret også stilling til ledelsesmodell. Den gang vedtok styret med 12 mot 5 stemmer å fortsette med valgt rektor. Mindretallet ønsket lovens normalmodell, som er ansatt rektor.

Vedtaket skjedde etter en høringsrunde, der det var ganske jevnt mellom fakulteter og sentre, mens fagforeninger og studentene ønsket å fortsette med valgt rektor. I en spørreundersøkelse blant ansatte og studenter ønsket 71 prosent å videreføre valgt rektor.

Anne Husebekk ble så gjenvalgt, uten motkandidater. 6,5 prosent av de stemmeberettigede avla stemme, og av disse var det 34 prosent som stemte blankt.

Powered by Labrador CMS