Ny rapport om seksuell trakassering i akademia

PublisertOnsdag, 4. oktober 2017 - 18:57-OppdatertTorsdag, 5. oktober 2017 - 13:34
Rektor ved Universitetet i Agder, Frank Reichert, ønsker en nasjonal handlingsplan mot seksuell trakassering ved universiteter og høgskoler. Universitets- og høgskolerådet skal diskutere saken i november.
Ny undersøkelse. Èn prosent av studentene i en fersk undersøkelse sier de har blitt utsatt for seksuell trakassering fra ansatte, åtte prosent fra medstudenter, viser ny rapport fra Universitetet i Agder. — Skremmende tall, sier rektor Reichert.

Studenter ved tre universiteter og to høgskoler er med i undersøkelsen om psykososialt arbeidsmiljø, som er utført av professor Ingrid Lund ved Pedagogisk Utviklingssenter (PULS) på Universitetet i Agder. Gjennom individuelle intervjuer, fokusgruppeintervjuer og en kvantitativ spørreundersøkelse kommer studentenes opplevelse av det psykososiale læringsmiljøet fram.

3000 på landsbasis

— Det er skremmende tall. Selv om én prosent høres lite ut, så tilsvarer det nesten 3000 studenter på landsbasis. Og denne prosenten svarer at de selv har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra ansatte på universitet/høgskole de siste seks månedene, sier Ingrid Lund til Khrono. 

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden januar-april 2017. 

Når det gjelder seksuell trakassering mellom studenter, svarer åtte prosent - tilsvarende 24.000 studenter på landsbasis - at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.

Så mange som 69 prosent av de spurte vet ikke hvor de skal henvende seg hvis de blir utsatt for mobbing eller trakassering. 

I Lunds undersøkelse forteller flere studenter blant annet om bilder med seksuelt innhold som er tatt uten samtykke blir lagt ut på nett med ekle og seksuelle kommentarer. 

«Det er utrolig ubehagelig», sier en av informantene.

«Jeg ønsker at eldre mannlige medstudenter slutter med de sexistiske kommentarene rettet mot meg. Prøvde å få hjelp av en lærer, men hun sa at hun ikke hadde noe med det å gjøre», sier en annen, mens ytterligere en tar opp problemer rundt studiestart.

«Det burde være større fokus på å unngå seksuell trakassering i første studentuke, på festene der. Alle skal liksom være i farta og kule, men der blir det begått mange overtramp, spesielt av seksuell karakter», sier en tredje. 

Inn i studiebarometeret

— Er denne undersøkelsen representativ? 

— Dette er én undersøkelse, ved fem ulike høyere utdanningsinstitusjoner. I tillegg til en kvantitativ del er det også gjennomført enkeltintervjuer og fokusgruppe-intervjuer. Vi har et stort datamateriale, sier professor Lund.

Hun ønsker at spørsmål om uønsket seksuell oppmerksomhet og mobbing legges inn i studiebarometeret som Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) gjennomfører hvert år. 

— Det er viktig at vi får enda mer kunnskap om omfanget. Norge ligger langt etter internasjonal forskning når det gjelder uønsket seksuell oppmerksomhet ved universiteter og høgskoler, sier Ingrid Lund. 

— Overrasker resultatene deg? 

— Sammenlignet med arbeidslivet ellers er jeg ikke overrasket. Men det er gjort forsvinnende få undersøkelser og forskning på uønsket seksuell oppmerksomhet på høyere utdanningsinstitusjoner, sier Lund. 

Les også: Bovim: Retningslinjer mot trakassering er ikke til pynt

Opplæringslov for høyere utdanning

Hun forteller også at det har vært vanskelig å få informanter til å stille opp i denne undersøkelsen. 

— Jeg har diskutert med de ulike samskipnadene, men de har vært redde for å bli hengt ut i etterkant, sier Lund. 

— Hva mener du bør gjøres? 

— Jeg synes at høyere utdanning har mye å lære av den nye opplæringsloven som nå gjelder for grunnskoler og videregående skoler. Der er det er nulltoleranse lovfestet, en tydelig aktivitetsplikt og mulighet for tvangsmulkt mot skoleeiere som ikke gjør noe, sier Lund.

— Har du tall på seksuell trakassering mellom ansatte i akademia også? 

— Nei, det er min neste undersøkelse, sier hun. 

Reichert: Nasjonal plan

— Tallene i undersøkelsen er alvorlige og skremmende, sier rektor ved Universitetet i Agder, Frank Reichert. Han har satt i gang flere tiltak og har hatt et heldagsmøte med ledergruppen sin for å gå gjennom både undersøkelsen og mulige tiltak for å forebygge både mobbing og seksuell trakassering. 

Reichert ønsker som professor Ingrid Lund at spørsmål om seksuell trakassering og mobbing må bli en del av det årlige studiebarometeret. Og Reichert mener at man trenger en felles nasjonal handlingsplan mot seksuell trakassering. 

— Vi vet at seksuell trakassering foregår ved universiteter og høgskoler, og det er et problem. Da kan vi ikke bare snu oss bort fra og late som om det problemet ikke finnes. Vi må finne ut hva som skjer og i hvilke situasjoner, sier han og forteller at de jobber systematisk med både forebyggende tiltak og et godt system når seksuell trakassering faktisk skjer. 

Les også: Oxford med flest saker på seksuell trakassering

Tema på UHR

— Jeg er også veldig fornøyd med at seksuell trakassering blir tema på representantskapsmøtet til Universitets- og høgskolerådet i november, sier Reichert som også gjerne vil samarbeide med både fagforeninger ved universitetene og høgskolene og Norsk studentorganisasjon om temaet.

— Kjenner du til tilfeller av seksuell trakassering ved ditt eget universitet? 

— Jeg personlig har hatt en konkret henvendelse, og den saken løste seg, sier Reichert. 

Les også: «Selv om det bare er snakk om én sak med seksuell trakassering, så er det en sak for mye.»

Beldo: Få konkrete vedtak

Mats Johansen Beldo, leder i Norsk studentorganisasjon, er glad for at Universitets- og høgskolerådet skal ta opp seksuell trakassering på sitt representantskapsmøte i november. 

— Så kan institusjonene komme med konkrete tiltak for hvordan man kan jobbe sammen mot å få ned tallene. Ingen skal måtte tåle å bli trakassert i løpet av studiene, alle har krav på en trygg studietid, sier han. 

— Er du glad for arbeidet som er blitt gjort så langt etter sommerens debatt om seksuell trakassering? 

— Jeg er til dels fornøyd med arbeidet som er gjort, men det er mye utredninger og få konkrete vedtak som er fattet, sier han.

Beldo sier også at mange studenter fortsatt ikke vet hvem de skal kontakte eller hvor de kan få hjelp hvis de opplever uønsket oppmerksomhet fra ansatte og studenter.

— Det nye «Si fra» systemet som er opprettet ved noen institusjoner er ett av de konkrete tiltakene jeg ønsker velkommen i lys av sommerens debatt.

Lovfesting av studentombud

NSO-lederen mener også at det er viktig å få på plass en lovfesting av tilgang til studentombud for alle studenter. 

— Når en student opplever å bli trakassert under studiene så er det enormt viktig at studenten har en uavhengig juridisk bistandsperson som kan hjelpe. Det at studentombudet er uavhengig fra institusjonen oppleves som en trygghetsfaktor for studentene og kanskje flere tør å ta kontakt på grunn av dette, sier han.

Les også: Flere skal ha sluttet etter trakassering på jus i Oslo

Fakta

Uønsket seksuell oppmerksomhet 2017

Professor Ingrid Lund ved Pedagogisk Utviklingssenter (PULS) på Universitetet i Agder har forsket på psykososialt arbeidsmiljø i høyere utdanning.

Gjennom individuelle intervjuer, fokusgruppeintervjuer og en kvantitativ spørreundersøkelse kommer studentenes stemme fram i forhold til det psykososiale læringsmiljøet.

I undersøkelsen svarer én prosent av studentene at de har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet fra ansatte. 

8 prosent har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet fra medstudenter. 

69 prosent vet ikke hvor de skal henvende seg etter å ha blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller mobbing. 

Undersøkelsen er gjennomført blant studenter ved tre universiteter og to høgskoler i Norge i perioden januar-april 2017.

I samme undersøkelse kommer det også fram at 1 av 10 studenter blir mobbet. 

Kilde: Ingrid Lund, Universitetet i Agder

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Fakta

Uønsket seksuell oppmerksomhet 2017

Professor Ingrid Lund ved Pedagogisk Utviklingssenter (PULS) på Universitetet i Agder har forsket på psykososialt arbeidsmiljø i høyere utdanning.

Gjennom individuelle intervjuer, fokusgruppeintervjuer og en kvantitativ spørreundersøkelse kommer studentenes stemme fram i forhold til det psykososiale læringsmiljøet.

I undersøkelsen svarer én prosent av studentene at de har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet fra ansatte. 

8 prosent har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet fra medstudenter. 

69 prosent vet ikke hvor de skal henvende seg etter å ha blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller mobbing. 

Undersøkelsen er gjennomført blant studenter ved tre universiteter og to høgskoler i Norge i perioden januar-april 2017.

I samme undersøkelse kommer det også fram at 1 av 10 studenter blir mobbet. 

Kilde: Ingrid Lund, Universitetet i Agder

Fra seksjonene

Siste

Debatt

Karriere

Campus

Samfunn

Mest lest

Debatt

Meninger · 4-krav. Professor Karl Øyvind Jordell mener rektor Dag Rune Olsen overser mange problemstillinger i debatten om lærerutdanning og karakterkrav. 
Meninger · 4-krav. Studenter kan fint lære seg tilstrekkelig matte i løpet av studiet, skriver høgskolelektor Geir Martinussen, som mener et karaktersnitt på 4 er bedre egnet som krav enn karakteren i ett enkelt fag. 
Meninger · Hatretorikk. Høgskolen i Oslo og Akershus har et problem med parallellsamfunn som gir grobunn for interne venstreekstreme kulturer, venninner som siterer hverandre, bedrevet av folk som ikke reflekterer over sin egen normative posisjon, skriver Pål Veiden i dette innlegget.   

Campus

Samfunn