Varsling. NTNU har nylig mottatt et varsel om alvorlig seksuell trakassering. Saken er 15 år gammel, men NTNUs ledelse tar saken svært alvorlig. Personen det varsles om er fortsatt ansatt ved universitetet.

Rettssak. Oslo tingrett har satt av fire dager til behandling av saken der Nils Rune Langeland har saksøkt staten for å få avgjørelsen om avskjed fra stillingen ved Universitetet i Stavanger (UiS) kjent ulovlig.

Reaksjon. Nils Rune Langelands advokat overtolker og tillegger Khrono motiver og holdninger vi ikke har, skriver redaktør Tove Lie.

#metoo. Kjell M. Brygfjeld, advokaten til Nils Rune Langeland, reagerer på at Khrono omtaler «Langelandsaken» i forbindelse med krav om tiltak mot seksuell trakassering i sektoren.

Tips og innlegg

Khrono synes det er viktig med dine meninger

Sommerprat. — Det er mye sex, men lite seksualitet, ifølge sexolog Elsa Almås ved Universitetet i Agder. Hun mener universitets- og høgskolesektoren må bli bedre på «seksuell folkeskikk».

Trakassering. For andre gang på kort tid slutter en vitenskapelig ansatt ved kunstfag ved Universitetet i Stavanger etter anklager om seksuell trakassering. På kort tid har minst fire ansatte sluttet på kunstfag som følge av #metoo.

Trakassering. Statsråd Iselin Nybø reagerar på avsløringar om trakassering ved NHH. NSO-leiar Mats Beldo, meiner det er «eit sjukdomsteikn» at det går så sakte med tiltak mot seksuell trakassering i sektoren. Denne veka møtest toppane til diskusjon om temaet.

Rettssak. Den avskjedigede professoren, Nils Rune Langeland, har stevnet staten for å ha gitt ham sparken uten grunn, melder NRK. Og han har søkt Forskerforbundet om å betale rettssaken.

Seksuell trakassering. Birgitte Moesgaard Henriksen varslet om seksuell trakassering på Universitetet i Oslo for 20 år siden. Nå får hun erstatning av Statens pensjonskasse.

Krise. Flere medlemmer har trukket seg, og Kongen vurderer å gripe inn. Stormen rundt Svenska Akademien og påstander om seksuell trakassering ser ikke ut til å gi seg med det første.

8.mars. Studentparlamentet ved UiO samlet seg bak parolen «Professorer skal gi hjernetrimming, ikke rumperimming» under årets 8.marstog i Oslo.

#metoo. Rektor på Universitetet i Agder, Frank Reichert, har fått på plass arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering ved landets universiteter og høgskoler.

#metoo. Rektor ved Rochester universitet i New York går av etter strid om håndtering av anklager om seksuell trakassering. 450 akademikere oppfordrer til boikott av universitetet og varslere går rettens vei etter at en granskingsrapport frikjenner ledelsen.

#metoo. Drøyt 100 saker om seksuell trakassering ved universiteter og høgskoler er uten tvil et altfor lavt tall, mener rektor Frank Reichert ved Universitetet i Agder.

Trakassering. Likestillingsminister Linda Helleland vil utrede et lavterkseltilbud for saker om seksuell trakassering. Forskere mener det er utredet mer enn nok, og vil ha handling fra lovgiverne slik at seksuell trakassering blir behandlet på lik linje med andre trakasseringssaker.

#metoo. En tidligere student og senere lærer ved Kunsthøgskolen i Oslo, forteller at hun varslet høgskolen om seksuell trakassering i 2015, lenge før departementet grep inn, uten at det fikk konsekvenser. Daværende rektor vet ikke hvilken sak det siktes til.

Trekker seg. Nestleder i Arbeiderpartiet og tidligere leder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, Trond Giske, meldte på Facebook søndag kveld at han trekker seg fra sine verv.

#metoo. Vi har lenge hatt systemer for varsling, men #metoo-aksjonen har med tydelighet vist at dette ikke er nok, skriver dekan på UiO, Morten Dæhlen.

#metoo-råd: — Grunnholdningen bør være at man ikke skal være full sammen med studenter. Og dette gjelder både kvinnelige og mannlige ansatte, sier prorektor Margareth Hagen ved Universitetet i Bergen.

Tips og innlegg

Khrono synes det er viktig med dine meninger

#metoo. Flere tidligere studenter ved Norges musikkhøgskole har anklaget en svensk, pensjonert sangprofessor for seksuell trakassering. Rektor sier at professoren ville blitt sagt opp hvis det hadde skjedd i dag.

#metoo. Selv om han frykter underrapportering, mener UiB-rektor Dag Rune Olsen at saker om seksuell trakassering fortsatt bør behandles lokalt i første omgang.

#metoo. — Det har vært stor toleranse for høyt alkoholforbruk i mange miljøer i akademia, og med alkoholen kommer tafsingen, sier professor Trine Syvertsen. Hun tror yngre ansatte og stipendiater er blant de som er mest utsatt for seksuell trakassering.

Reagerer. Forfatter Heidi Helene Sveen mener det er viktig å rapportere hendelser på arbeidsplassen. — De kan være tegn på et mønster med seksuell trakassering, sier hun om at Langeland kan få avskjed fra UiS.

Trakassering. Rektor på Universitet i Oslo, Svein Stølen forteller at han er rystet i kropp og sjel av det omfanget av seksuell trakassering som nå avdekkes.

Rektor Curt Rice vil luke ut «weinsteinene» i universitets- og høgskolesektoren. Han synes arbeidet mot seksuell trakassering i akademia går for sakte, og ber om at landets rektorer samlet tar initiativ til en kartlegging i sektoren.

Mens det anerkjente amerikanske universitetet Rochester har permittert en professor og satt igang full ekstern gransking av påstander om seksuell trakassering, har  Lunds universitet i Sverige nettopp betalt 100.000 kroner til en student etter anklager om seksuell trakassering, for å unngå rettssak.

Tips og innlegg

Khrono synes det er viktig med dine meninger

Psykiater Ole Idar Kvelvane mener det er påfallende at ingen fra Universitetet i Stavanger har signert oppropet mot seksuell trakassering i akademia, og skriver at den pågående #MeToo-kampanjen aktualiserer dette.

Èn prosent av studentene i en fersk undersøkelse sier de har blitt utsatt for seksuell trakassering fra ansatte, åtte prosent fra medstudenter, viser ny rapport fra Universitetet i Agder. — Skremmende tall, sier rektor Reichert.

Det er grunn til å tro at det finnes mørketall om seksuell trakassering også på landets største høgskole, mener rektor Curt Rice, som vil sette i gang en undersøkelse for å avdekke mulige tilfeller.

Saken om professor Langeland som sendte grove meldinger til ulike kvinner har vært en vekker for Stavanger-rektor Marit Boyesen. I midten av august bekreftet hun til Khrono at professoren ikke skal undervise i dette studieåret. Langeland selv sier at han gjerne vil undervise som planlagt.

Godt voksne menn som sender slibrige meldinger til jenter fortjener å bli hengt ut. Dette er den beste måten vi kan ta igjen på, skriver elev og samfunnsdebattant Amina Bile.

— Jeg er overhode ikke for noen form for gapestokk. Men vi trenger absolutt en debatt om trakassering av kvinner i akademia. Og det gjelder mange flere enn Langland, sier professor ved Universitetet i Stavanger, Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, som her tar et oppgjør med det han kaller «griseriet» i akademia.

Professor ved Universitetet i Stavanger, Nils Rune Langeland, som har sendt grove meldinger til unge kvinner, sendte lørdag en sms til NRK der han – uten forbehold - beklager «de upassende» meldingene.

Flere grove meldinger sendt fra professor ved Universitetet i Stavanger, Nils Rune Langeland, til ulike unge kvinner, har blitt lekket ut i sosiale medier. Universitetsledelsen ser alvorlig på meldingene, og kaller inn professoren til samtale.

En student ved Høgskolen i Oslo og Akershus har varslet om at han ble seksuelt trakassert av praksislæreren sin i en barnehage. Praksislæreren jobber fortsatt i barnehagen og høgskolen har fortsatt studenter i praksis der.