HiOA: Strategi, mastere og nytt navn på agendaen

PublisertTorsdag, 15. juni 2017 - 2:42-OppdatertFredag, 16. juni 2017 - 12:24
Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus har sitt siste møte før sommerferien i dag, 15.juni. Bildet er fra et tidligere styremøte.
Direkte fra styremøte. Styret ved HiOA drøftet flere store saker torsdag 15. juni, blant annet strategi, ny campus Lillestrøm, universitetsnavn og framtidig administrasjon.

(Se vindu for direkterapportering fra styremøtet nederst i saken.)

Høgskolens virksomhetsrapport fra første tertial skal gjennomgås på torsdagens styremøte ved HiOA.

Den viser blant annet at høgskolen har brukt 58,7 millioner kroner mindre enn de har budsjettert med i årets første fire måneder.

Stort underforbruk

Postene med størst underforbruk i forhold til budsjett hittil i år finner vi på infrastruktur med 21,6 millioner, strategimidler med 14,3 millioner kroner og Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), med 12,5 millioner kroner. De eneste som er i rute i henhold til budsjett er Senter for profesjonsstudier (SPS). 

Her kan du lese rapporten per fakultet og øvrige enheter.

Virksomhetsrapporten viser også at HiOA fortsatt sliter med å få gjennom antall doktorgradskandidater som budsjettert. Målet er 40 i løpet av 2017, mens hittil i år er det bare to som har disputert. Flere av programmene melder ifølge styrepapirene om at det kan bli forsinkelser i antall disputaser for året som helhet, blant annet som følge av sykdom og/eller familiære årsaker.

Flere professorer

Av mer positive ting viser rapporten at førstestillingsandelen ved HiOA er oppe i 63,3 prosent. Det betyr at målet som er satt for 2017 om 63 prosent er nådd. Det er særlig gruppene førsteamanuensis og professor som øker.

HiOA har også nå en av de høyeste tilslagsprosentene i Horisont 2020 i sektoren, heter det i rapporten. Flere prosjekter har fått tilslag fra Horisont 2020 eller er startet opp i første tertial 2017. 

Krevende dagsorden

Høgskolen i Oslo og Akershus har en krevende saksliste på sitt siste møte før sommerferien. Vedtak av Strategi 2024, skal gjøres, det samme om rydding i masterporteføljen.

Videre framdrift i saken om ny campus på Lillestrøm og orienteringssaker om universitetsnavn og administrasjon for framtida-programmet står også på agendaen. 

To saker er unntatt offentlighet. Den ene er merket «klagesak» og den andre er referat fra ledersamtalen (styreleders medarbeidersamtale med rektor Curt Rice red.mrk).

Khrono har tidligere omtalt flere av styresakene som skal behandles.

Les også: 

Dagsorden for møtet ser du under vinduet for direkterapportering

Live Blog Høgskolestyret HiOA 15. juni 2017

 

Live Blog Høgskolestyret HiOA 15. juni 2017

Live Blog Høgskolestyret HiOA 15. juni 2017
 

 

Dagsorden 15. juni 2017

Vedtakssaker

Orienteringssaker

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Fra seksjonene

Siste

Debatt

Karriere

Campus

Samfunn

Mest lest

Debatt

Meninger · 4-krav. Professor Karl Øyvind Jordell mener rektor Dag Rune Olsen overser mange problemstillinger i debatten om lærerutdanning og karakterkrav. 
Meninger · Fattigdom. Det er grunn til å spørre om det som finnes av ordninger og tiltak i tilstrekkelig grad utgjør en samlet og gjennomtenkt strategi, skriver Bjørn Hvinden, som mener det er behov for en norsk arbeidslivsdugnad. 
Meninger · 4-krav. Studenter kan fint lære seg tilstrekkelig matte i løpet av studiet, skriver høgskolelektor Geir Martinussen, som mener et karaktersnitt på 4 er bedre egnet som krav enn karakteren i ett enkelt fag. 

Campus

Samfunn