Færre doktorgrader våren 2016

Publisert - Sist oppdatert
Færre disputerte våren 2016 enn våren 2015. forklaringen kan ligge i at det også ble inngått færre nye avtaler i 2011. Foto: Ingvild Festervoll Melien

Færre disputerte våren 2016 enn våren 2015. forklaringen kan ligge i at det også ble inngått færre nye avtaler i 2011. Foto: Ingvild Festervoll Melien

Antall avlagte doktorgrader ved norske universiteter og høgskoler gikk ned med sju prosent første halvår i år, sammenlignet med samme periode ifjor. Nedgang i nye avtaler i 2011 kan være forklaringen.

Vårsemesteret 2016 var det 728 som disputerte til doktorgraden ved universitetene og høgskolene, sammenlignet med 780 i vårsemesteret ifjor, viser tall fra Doktorgradsregisteret ved NIFU. Det betyr at det var en nedgang på om lag sju prosent.

Hvis antall disputaser i høstsemesteret blir omtrent som i fjor, vil årsresultatet for 2016 ende på rundt 1400 doktorgrader, noe som vil være det laveste antallet siden 2011, går det fram av tallene fra NIFU.

Ved landets nest største universitet, Universitetet i Oslo, gikk antall disputaser ned fra 280 i vårsemesteret ifjor til 249 vårsemesteret i år. På det største universitetet, NTNU, var det derimot en liten økning i disputaser, fra 177 ifjor vår til 181 i år.

Utviklingen i nye doktorgradsavtaler

Bo Sarpebakken er kontaktperson for doktorgradsstatistikken til NIFU. Sarpebakken forteller til Khrono at det per i dag ikke gjøres noen systematisk monitorering av doktorgradsstudentene i Norge, med tanke på hvor mange som starter opp, når de fullfører, hvor mange som faller av og hvor de havner i arbeidsmarkedet.

— Det første man spør seg om er jo hvorfor tallet går ned våren 2016, øker utfordringene med gjennomstrømming for dagens doktorgradsstudenter?

— Det kan det være, sier Sarpebakken, men han trekker fram en annen faktor, nemlig statistikken som viser hvor mange nye doktorgradsavtaler som blir inngått ved lærestedene (Database for statistikk om høgre utdanning/DBH).

— I perioden 2009-2011 falt antallet nye avtaler ganske mye fra nivået i 2008, som inntil da var det foreløpige toppåret. Denne dippen forklarer trolig mye av  nedgangen i disputaser etter 2013, sier Sarpebakken.

Vil stige  igjen fra neste år

Han mener man vil få en vekst i antallet avlagte grader de nærmeste årene, fordi antallet nye avtaler vokser betydelig igjen fra 2012. Dette er kandidater som vil komme gjennom doktorgradsløpet de nærmeste årene.

Se tallene: Nye doktorgradsavtaler

I tillegg trekker han fram at de ferske doktorgradstallene man har nå bare gjelder første halvår. I mars neste år vil en ha tall for hele året, og det vil være anledning til å gå litt dypere inn i tallmaterialet.

NIFU utgir informasjonsbladet Doktorgrader i tall som inneholder fersk doktorgradsstatistikk. For detaljert statistikk om doktorgrader har NIFU en tabell – og figursamling med statistikk over avlagte doktorgrader i tidsrommet fra 1980 og frem til i dag.

Kvinneandelen ned

I 2015 var det for første gang et flertall kvinner som avla doktorgrad i Norge, med 53 prosent av disputasene. Vårsemesteret i år er igjen mennene i flertall, om enn et knapt flertall. Det var 372 menn og 356 kvinner som avla doktorgrad i vår.

Statistikken viser at kvinnene er i flertall på fire av seks områder, men totalt trekkes andelen kvinner ned fordi det er så få kvinner som disputerer innen teknologifeltet. På dette feltet var det bare 16 prosent kvinner som disputerte.

Les også: Aldri har flere kvinner tatt doktorgrad

HiOA langt unna målet

Ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ble det avlagt fire doktorgrader i vårsemesteret i år. Dermed ligger høgskolen dårlig an for å nå målet om at det skal avlegges 17 doktorgrader på egen institusjon i 2016.

I 2015 var det i alt åtte som disputerte ved HiOA.

Les også: Få doktorgrader øker sårbarhet mot satsing på å bli universitet

Ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), som også søker om å bli universitet, var det fem disputaser i vår, sammenlignet med fire ifjor vår. I hele fjor var det 11 disputaser ved HSN.

Fakta

Doktorgrader vår 2016

Det ble avlagt 728 doktorgrader våren 2016, sammenlignet med 780 våren 2015.

I første halvår 2014 ble det avholdt over 800 disputaser, mens det i vårsemesteret 2013 ble tatt 845 grader.

Dersom antall disputaser i høstsemesteret blir omtrent som i fjor, vil årsresultatet for 2016 ende på rundt 1400 doktorgrader, som vil være det laveste antallet siden 2011.

Kilde: NIFUs doktorgradsregister

Fakta

Nye avtaler på doktorgrad

 • 2007: 1333
 • 2008: 1516
 • 2009: 1435
 • 2010: 1424
 • 2011: 1352
 • 2012: 1607
 • 2013: 1699
 • 2014: 1 775
 • 2015*: 747 (har bare tall for våren 2015)

Kilde: NSD/DBH

Fakta

Doktorgrader i 2015

 • 1436 doktorgradsdisputaser i Norge i 2015, mot 1448 i 2014.
 • 53 prosent eller 756 av doktorandene var kvinner, og det er det høyeste antallet som er registrert noen gang, skriver NIFU.
 • Menn avla 680 doktorgrader, eller 124 grader færre enn for to år siden.
  [[{"fid":"11868","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_op_caption[und][0][tid]":"","field_op_caption[und][0][value]":"","field_op_caption[und][0][timezone]":"","field_op_caption[und][0][value2]":""},"type":"media","attributes":{"height":"414","width":"620","class":"media-element file-default"},"link_text":null}]]
 • Helse og medisin, samt samfunnsfag er de største fagområdene, samfunnsfag vokser mest.
 • Kvinner er spesielt sterkt representert blant doktorandene innenfor de to største fagområdene, med 65 prosent i medisin og helsefag og 62 prosent i samfunnsvitenskap.
 • 534 personer eller 37 prosent hadde utenlandsk statsborgerskap.
 • Universitet i Oslo har flest doktorrander.
 • Bare 7 prosent av doktorgradene avlagt ved en høgskole.

Kilde: NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) 

Organisasjon. Regjeringen deler ut støtte etter søknad til studentorganisasjonene hvert år. Denne sommeren er det fagskolestudentene som kan smile bredest når departementet har fordelt nær 8 millioner.