søkerliste

18 vil bli professor i digitalisering av helse

Tre interne er blant søkerne til stillingen som professor i hvordan digitalisering av helsetjenestene påvirker utdanninger ved OsloMet.

Førsteamanuensis Omid Mirmotahari på OsloMet er en av søkerne til professorstillingen i digitalisering av helsetjenestene og hvordan det påvirker utdanningene..
Førsteamanuensis Omid Mirmotahari på OsloMet er en av søkerne til professorstillingen i digitalisering av helsetjenestene og hvordan det påvirker utdanningene..
Publisert Oppdatert

Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet har lyst ut en professorstilling innen digitalisering av helsetjenestene og utdanningene.

Den som blir ansatt skal styrke forskning på digitaliseringseffekter i helsetjenestene og i helseprofesjonene, og hvordan dette påvirker utdanningene i helsevitenskap.

Stillingen er et samarbeid mellom fakultetet og Senter for profesjonsstudier, og er en del av en større satsing på OsloMet, ifølge utlysningen.

Det har meldt seg 18 søkere, av disse 6 kvinner.

Søknadene er nå til vurdering hos sakkyndig utvalg og den som ansettes skal etter planen begynne ved studiestart i august.

Tre interne søkere

Hilde Thygesen, OsloMet
Hilde Thygesen, OsloMet

Blant søkerne er tre ansatt på OsloMet fra før. Det er førsteamanuensis Hilde Thygesen ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag ved Fakultet for helsevitenskap. Videre har førsteamanuensis Yngve Røe ved Institutt for fysioterapi ved samme fakultet søkt.

Den tredje interne søkeren er førsteamanuensis Omid Mirmotahari ved Divisjon for utdanning og bibliotek.

Det er også tre søkere fra Høgskolen i Østfold; førsteamanuensis ved Avdeling for lærerutdanning ved, Irina Engeness, førsteamanuensis Jörg W. Kirchhoff, ved Avdeling for helse og velferd og professor Anna Lydia Svalastog ved samme avdeling.

Søkerliste:

1 Frank Becker (51 år) førsteamanuensis - Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Universitetet i Oslo

2 Tim Chen (43 år), stilling ikke oppgitt

3 Satish Damodar (56 år) assistant professor, Etiopia

4 Irina Engeness, (49 år, førsteamanuensis ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold

5 Jörg Kirchhoff (58 år), førsteamanuensis Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse og velferd

6 Sashidharan Komandur (42 år), førsteamanuensis, Institutt for design, Fakultet for arkitektur og design, NTNU

7 Amith Kumar (39 år), Coimbatore, India, stilling ikke oppgitt

8 Mukhtiar Memon, (49 år), Assistant Professor at Information Technology Center (ITC), Sindh Agriculture University (SAU), Hyderabad, Pakistan.

9 Omid Mirmotahari (40 år), førsteamanuensis, Divisjon for utdanning og bibliotek, OsloMet

10 Muhammad Fuad Muhammad Marwan (55 år), Assistant Professor, School of Computing, Electronics and Math, University of Coventry

11 Zada Pajalic (53 år), associate professor, Fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høgskole

12 Joshua Patras (47 år), førsteamanuensis ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, UiT

13 Minna Pikkarainen, (44 år), joint research professor of connected health of the University of Oulu and VTT Technical Research Centre of Finland

14 Yngve Røe (51 år), førsteamanuensis, Institutt for fysioterapi, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet

15 Anna Lydia Svalastog (54 år), professor ved Avdeling for helse og velferd, Høgskolen i Østfold

16 Hilde Thygesen, (58 år), førsteamanuensis, Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet

17 Rolf Wynn, (52 år), professor i psykiatri, Institutt for klinisk medisin, UiT

18 Kosana Kiranmai (33 år), lege, London Royal Hospital

(Saken er i oppdatert 26/3 med at søknadene for tiden er til vurdering i sakkyndig utvalg.)

Powered by Labrador CMS