Ingen skal oppleve frykt for å ytre seg

Publisert
Torsdag feiret Khrono fem år, med debatt om ytringsfrihet og ytringsmot i akademia. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Torsdag feiret Khrono fem år, med debatt om ytringsfrihet og ytringsmot i akademia. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Ytringsfrihet. Formidling er mer enn bare å formidle egne forskningsresultater. Vi som er ansatt i akademia må delta i større grad i samfunnsdebatten, skriver professor Tony Burner ved HSN.

Markering av Khrono. Fem år, og Khrono har etablert seg som en viktig stemme og formidler, med god gravejournalistikk, i akademia. Mange husker «Langeland-saken». Og velfortjent har Khrono fått priser for sitt arbeid.

I går ble det arrangert debatt om ytringsfriheten i akademia. Sett opp mot antall personer som jobber i universitets- og høyskolesektoren, og antall personer som deltar i samfunnsdebatten, er det nok riktig å påstå at det er et overveldende flertall som lar være å formidle og delta i samfunnsdebatten. Dette var en viktig debatt. Håper det blir flere, gjerne ute på institusjonene. To poeng jeg virkelig skal ta med meg videre, henholdsvis av professor i mediejournalistikk Elisabeth Eide og fagdirektør/jurist Anine Kierulf, som satt i panelet:

Uansett om vi er enige eller uenige. Vi må ta mandatet vårt enda mer på alvor.
Tony Burner
Professor, HSN

1. Omdømmebygging er mer enn den kommersielle betydningen. En institusjon som viser uenigheter, kritikk og diskusjoner utad har et sterkere omdømme enn en institusjon som legger lokk på slikt eller ikke aktivt oppmuntrer til slikt.

2. Vi som er ansatt i denne sektoren har tre kjerneoppgaver: forskning, undervisning og formidling. Men formidling er mye mer enn kun en snever forståelse som går ut på å formidle egne forskningsresultater. Det går på breddeformidling. Det går på å delta i samfunnsdebatten.

Jeg tror mange i min sektor kan bli bedre på å forstå dette brede mandatet. Vi finansieres av staten, av skattebetalerne. Tross antielitistiske tendenser i Norge, er det et faktum at forskere har en særskilt kompetanse i å analysere, drøfte, vurdere og reflektere. Vårt mandat er å bidra med disse kompetansene ute i samfunnsdebatten. Vi må bejae hverandres bidrag, kritikk, meninger... Uansett om vi er enige eller uenige. Vi må ta mandatet vårt enda mer på alvor.

Vi må sørge for at ingen, absolutt ingen, opplever frykt for å ytre seg, det være seg med ros, kritikk eller andre meninger, det være seg internt eller eksternt, det være seg om egen institusjon eller andre, det være seg om tema man har spesialkompetanse på eller andre temaer i samfunnsdebatten.

​​Innlegget er først publisert på Tony Burners Facebook

debatt

Har du noe på hjertet?

Send oss et debattinnlegg, en kronikk eller en meningsytring. Alle innlegg signeres med fullt navn og tittel.

Kina. Sommerens debatt om Konfutse-instituttet (CiB) ved Universitetet i Bergen (UiB) er både kjærkommen og viktig, og jeg bidrar mer enn gjerne til å holde den i live, skriver Torbjørn Færøvik.

#metoo. Kjell M. Brygfjeld, advokaten til Nils Rune Langeland, reagerer på at Khrono omtaler «Langelandsaken» i forbindelse med krav om tiltak mot seksuell trakassering i sektoren.

Lærarutdanning. Utdanningsforbundets bekymring for den type akademisering som føregår ved OsloMet er høgst relevant, skriv forskar Sigurd Haga.