Forskningsetikk

Vil fjerne krav til samtykke for viktig helseforskning

John-Arne Røttingen, leder for den nasjonale kunnskapsinnhentingen om covid-19, mener forskning på smittevern hindres av krav til samtykke. Nå ber han om at det tas affære.

John-Arne Røttingen, adm. dir. i Forskningsrådet og leder for styringsgruppen i Nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19. Her utenfor Rikshospitalet i mai 2020.
John-Arne Røttingen, adm. dir. i Forskningsrådet og leder for styringsgruppen i Nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19. Her utenfor Rikshospitalet i mai 2020.
Publisert Oppdatert

Det er Universitetsavisa som i dag melder at John-Arne Røttingen, direktør i Forskningsrådet og leder for Nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19, har skrevet et brev til Kunnskapsdepartementet.

I brevet skriver han at viktig forskning på smitteverntiltak, som stenging av skoler eller universiteter, hindres av at helseforskningsloven krever informert samtykke fra deltakerne.

Ifølge Universitetsavisa mener Røttingen at slikt samtykke i praksis gjør det umulig å gjennomføre store såkalte intervensjonsstudier i Norge. Det er ikke mulig å få unntak fra krav om individuelt samtykke til slike studier av tiltak rettet mot befolkningen.

I brevet til Kunnskapsdepartementet ber Røttingen departementene om å ta grep:

«Vi ber derfor Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet om å vurdere hvordan dette hinderet for viktig ny kunnskap kan fjernes så raskt som mulig».

Har ikke fått gehør i etiske komiteer

Til Universitetsavisa skriver Røttingen i en e-post at det er Folkehelseinstituttet som ønsker å forske på effekten av nedstenging av skoler og universiteter,

– Men den regionale etiske komiteen har sagt nei, skriver Røttingen.

Den nasjonale etiske komité for medisin og helsefag har heller ikke tatt en klage fra Folkehelseinstituttet til følge.

— Jeg mener de etiske komiteene må ha mulighet til å gi unntak når de mener det er grunnlag for det, etter å ha veid argumenter for og imot i hvert enkelt tilfelle, skriver Røttingen til Universitetsavisa.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet har i et svar til Universitetsavisa skrevet at Røttingens brev reiser flere interessante problemstillinger og at de derfor inviterer til nærmere redegjørelser for utfordringene.

Nasjonal etisk komité for medisin og helsefag ønsker ikke kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Powered by Labrador CMS