Debatt margareth hagen

Vi toer ikke våre hender, Steffensen. Vi bidrar til et grønt skifte

I våre øyne er det vanskelig å se en bedre og mer ansvarlig bruk av oljepenger enn at de blir brukt til å finne morgendagens bærekraftige løsninger, skriver rektor ved Universitetet i Bergen.

Det går fint an å anerkjenne den betydningen oljenæringen har hatt for norsk samfunnsutvikling og samtidig se at fremtiden er en annen, skriver Margareth Hagen.
Det går fint an å anerkjenne den betydningen oljenæringen har hatt for norsk samfunnsutvikling og samtidig se at fremtiden er en annen, skriver Margareth Hagen.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Roy Steffensen (Frp) langer ut mot universiteter som ønsker en grønnere profil, samtidig som man mottar statlig finansiering. Han sier det er hyklerisk og sammenligner oss med Pontius Pilatus. Men å bidra til omstilling og et grønt skifte i tanker, ord og gjerninger er ikke hyklerisk, bare ansvarlig.

(les videre under AnnonseN)

Bli varslet om
debatt og nyheter

Last ned Khrono-appen og få varsel om de viktigste debattinnleggene og de
viktigste nyhetssakene.
-

Bli varslet omdebatt og nyheterLast ned Khrono-appen og få varsel om de viktigste debattinnleggene og de viktigste nyhetssakene.-

UiB er en stor og viktig samfunnsaktør. Med den rollen følger det også et viktig ansvar vi er oss bevisst. Ved UiB er vi stolte av vårt bidrag til en mer bærekraftig utvikling og har satt oss et klart mål om at vi innen år 2030 skal bli et klimanøytralt universitet.

Som et ledd i dette går vi gjennom alle sider ved driften for å finne ut hvordan vi kan gjøre karbonavtrykket vårt mindre. Det handler om alt fra reisepolicy og innkjøpsavtaler til valg vi som studenter og ansatte tar i hverdagen.

Samtidig som UiB reduserer eget karbonavtrykk, er vårt største bidrag til en bærekraftig framtid forskningen og utdanningen vår. Vi leverer kunnskap og kandidater som gir kompetanse som Norge skal leve godt av i framtiden. Verden står overfor en dyptgripende, krevende og nødvendig omstilling. Forskningen, kompetansen og innovasjonen vi bidrar med er avgjørende om vi skal lykkes med omstillingen til et mer bærekraftig samfunn med reduserte klimagassutslipp, mindre avhengig på alle måter av fossil energi.

I Steffensens øyne er dette hyklersk. I våre øyne er det vanskelig å se en bedre og mer ansvarlig bruk av oljepenger enn at de blir brukt til å finne morgendagens bærekraftige løsninger. Det går fint an å anerkjenne den betydningen oljenæringen har hatt for norsk samfunnsutvikling og samtidig se at fremtiden er en annen.

Selv om universitetene får penger fra statsbudsjettet som igjen delvis er basert på inntekter fra olje og gass, er det både legitimt og klokt av universitetene å tenke langsiktig og strategisk når det gjelder våre fondsplasseringer.

I januar startet vi en gjennomgang av investeringene våre. Det vil være naturlig for oss at det engasjementet vi har for bærekraft, er noe vi også har med oss i valg av investeringer. Derfor mener jeg det er riktig at UiB går ut av fossil energi.

Steffensen sammenligner universitetene med Pontius Pilatus og mener vi toer våre hender.

For å holde oss i bibelhistorien kan kanskje Lukas 6 og lignelsen om bjelken og flisen være vel så aktuell. «Ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror.» Det grønne skiftet må starte med oss selv.

Powered by Labrador CMS