Demokrati på sotteseng

Er det god nok kvalitet på valgprosessen? Høgskolen og alle vi som jobber og studerer på HiOA fortjener de aller beste representantene vi kan få i høgskolestyret. Får vi det nå, spør redaktør Tove Lie i denne kommentaren.

Publisert Oppdatert

Demokrati er en krevende øvelse - og en ganske så tungvinn måte å styre på. Men enn så lenge er det den beste måten, vil jeg mene, selv om andre styringsformer er mer effektive.

Demokrati krever aktiv deltakelse, det krever en opplyst offentlighet, det krever ytringsfrihet og folk som har lyst til å bruke den. Og ikke minst så krever det gode arenaer for ordskifte og meningsbrytning. I tillegg bør man ha fyldig og lett tilgjengelig informasjon om hvordan man faktisk skal kunne delta, om enn ikke som kandidat, men for eksempel hvordan man skal kunne avgi sin stemme i det minste, noe som bør være lavterskel ved demokratiske valg. Så langt ser det ut som om flere av disse forutsetningene ikke er oppfylt ved valget til høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 

Se også:

Universitets- og høgskoledemokratiet skulle man kunne forvente var blant det ypperste av de ypperste. Kan man vise til det på Høgskolen i Oslo og Akershus, landets største høgskole, og landets tredje største akademiske utdanningsinstitusjon? Kan hende er det ennå for tidlig å dømme, i og med at valget startet i dag, 18.mai. Men opptakten - og valgkampen - til det som er den viktigste demokratiske begivenheten, og som kun skjer hvert fjerde år ved høgskolen, har ikke vært oppløftende.

Kan det rett og slett være slik at de aller fleste ansatte gir blanke i hvem som skal styre høgskolen de neste fire åra? Det ser slik ut, dessverre. 

Tove Lie

I utgangspunktet hadde jeg tenkt å skrive denne kommentaren og oppfordre folk til å delta, til å stemme ved valg av representanter til høgskolestyret, til å stille spørsmål til kandidatene om hva de vil prioritere i vervene sine de neste fire årene. Men når jeg satte meg ned for å gjøre det, og begynte å lese valgreglementet ble jeg heller i stuss om valgreglementet faktisk er fulgt til punkt og prikke i denne prosessen. Og hva skal vi i tilfelle gjøre med det? 

Kan hende har Khrono som avis og viktig debattforum ved HiOA forsømt seg. Vi burde gjort mer for å dekke valget og «valgkampen» og oppildnet massene, informert og fortalt hvordan man kan delta i høgskoledemokratiet. Men det burde sannelig de som sitter som ansvarlige for gjennomføringen av valget ha gjort også.

La det være helt klart: Dette er ingen kritikk av de som utfører de praktiske oppgavene rundt valget. De har helt sikkert gjort sitt beste utifra forutsetningene og gitte prioriteringer. De øverste ansvarlige er ifølge valgregelmentet rektor og høgskoledirektøren. Hvis disse har delegert ansvaret ned til HR-direktøren, som er den som har svart Khrono på henvendelser om valget , så ligger ansvaret hos disse. 

Les også: Valgreglement

Khrono har hatt flere saker, og gitt spalteplass til de av kandidatene som har ønsket debattinnlegg: 

Les også: 

Vi vet alle at det har vært en travel høst ved høgskolen, med utredning og skifte av ledermodell og alt hva det måtte innebære.  Og et eksternt konsulentselskap ble også hyret inn for å bistå i alle forberedelser. 

Les også: Konsulenter forbereder styremøte for høgskolen 

Det kan være fort gjort at ting glipper. Men det kan synes som om det travle høsten ved HiOA har gått ut over det interne demokratiet, og det er i tilfelle ikke bra.

Ingenting vil glede meg mer enn hvis jeg tar feil i antakelsene mine. For det har vært en tilsvarende travel høst, og vår, for oss i redaksjonen i Khrono også.

Men når jeg nå prøver å finne ut hvem som sitter i valgstyret, finnes det ingen opplysninger om det på HiOAs hjemmesider. Ifølge valgreglementet skal høgskoledirektøren være leder her, men rektor skal oppnevne styret med tilsatte- og studentrepresentanter. Funksjonstida til valgstyret skal være seks måneder før styrerepresentantene tiltrer, altså skal de ha fungert f.o.m. 1.februar i år.

Da Khrono 9.mars i år, uten å ha gjort hjemmeleksa på forhånd viser det seg nå, kontaktet høgskoledirektøren og spurte hvem som var valgstyre ved HiOA fikk vi til svar at fram til da hadde det vært høgskoledirektøren som ledet dette, at rektor skulle oppnevne nytt styre og at «saken var i prosess». Da var man altså allerede på overtid med over en måned når det gjelder funksjonstida til valgstyret. 

Jeg regner selvsagt med at rektor har oppnevnt valgstyre, selv om det ikke skjedde i tide i forhold til reglementet. Og jeg regner også med at det bare er en forglemmelse at det ikke ligger lett tilgjengelig informasjon ute om hvem som sitter i dette styret. 

Og det samme gjelder hvem som er valgsekretariat. Så langt er det HR-direktøren som har svart for forberedelsene og gjennomføringen av valget, så vi kan vel regne med at det er han som er leder for sekretariatet. Men det ligger heller ingen informasjon om dette ute på hioa.no samme dag som valget i prinsippet skal være igang.

Informasjon om årets valg kom i en epost til alle tilsatte 10.april. Ifølge valgreglementet skal det normalt informeres om dette senest seks uker før valget, så også den informasjonen var formelt sett en uke for seint. 

Det som sto i lenken i eposten, og fortsatt ligger ute på de interne hjemmesidene, er blant annet: «Valget gjennomføres elektronisk fra og med 18. mai til og med 21. mai. Praktisk informasjon om hvordan du utfører stemmingen, kommer i god tid før 18. mai».

Les også: Informasjon om styrevalg

Nå viser kalenderen 18.mai. I prinsippet skal altså valget være igang, men det finnes ingen opplysning om hvordan man skal stemme. 

Alt som er nevnt ovenfor er formalia, ja. Men det er en grunn til at formaliaen er der og at høgskolestyret vedtok det nye valgreglementet i møtet i desember i fjor. Meningen er at det skal følges. 

Flere kandidater som stiller til valg har etterlyst åpne valgmøter. HR-direktør Geir Haugstveit har forklart hvorfor de dropper dette i år, i motsetning til ved tidligere valg:

— Vi valgte bort presentasjonsmøter fordi det går forholdsvis kort tid mellom man blir nominert og valget tar til, forklarer han til Khrono da vi konfronterte han med at flere representanter etterlyste valgmøte. 

Les også: Etterlyser åpne møter før valg til styret

Han legger til at alle kandidatene er presentert på hjemmesidene til høgskolen og at man kan sende inn spørsmål til kandidatene, og så få svar etterhvert. 

Digital presentasjon og spørsmål og svar til kandidatene er en helt ok måte å gjøre det på. Men med all respekt: Vi skriver 2015 og internettet har vært blant oss i mange år allerede. På de interne presentasjonssidene står det: 

«Har du spørsmål til kandidatene? Send e-post til [email protected] innen 8. mai. Skriv «spørsmål til» og kandidatens navn i tittelfeltet. Svarene legges ut på kandidatenes presentasjonssider påfølgende uke» (!) - altså uka som gikk. Dette er som gamle dagers bill.mrk.-annonser og «Noen som passer for meg». Det holder ikke i 2015. 

Nå er det ikke noe krav i valgreglementet om at kandidatene skal være tilgjengelige for spørsmål, men som jeg sa innledningsvis, et demokrati fordrer gode møteplasser for meningsbrytning og informasjon. Det kan man knapt kalle presentasjonssidene på de interne hjemmesidene. Når vi i tillegg, fortsatt ifølge HR-direktøren, vet at halvparten av de 19 foreslåtte kandidatene ikke visste at de var foreslått som representanter til styret de neste fire årene, og ikke alle av dem ønsker å ta på seg et slikt verv en gang, har vi også et problem.

Man har visst i fire år at det skulle velges ansatt-representanter til styret før 1.juni 2015. Visst har man det travelt, men det siste man bør prioritere ned i travel tider er medarbeidernes innflytelse og demokratiske rettigheter. Det ser rett og slett ikke bra ut. 

Forsinket og lite tilgjengelig informasjon om valgprosessen, praktisk gjennomføring av den og hvem som er ansvarlig for den er kanskje ikke nok til å utsette, eller underkjenne, valget, men det er en lite offensiv måte å bygge demokrati på. Men så langt jeg har registrert har ingen av de nesten 2000 ansatte verken protestert eller klaget på prosessen. 

Kan det rett og slett være slik at høgskolens ansatte, ledelsen inkludert, gir blaffen i hvem som skal styre HiOA de neste fire årene? Det ser dessverre slik ut. Valget på fem faste og tre vararepresentanter til høgskolens øverste organ skal allerede være igang. Sammen med to studentrepresentanter utgjør disse flertallet i styret på 11 som skal forvalte et budsjett på to milliarder kroner i året, arbeidsplasser for nesten 2000 tilsatte og studieplasser for 18.000 studenter. 

Det er ikke noe tullevalg som starter i dag. Det burde vært kamp om plassene og diskusjoner om høgskolens strategi de neste fire årene. Det er dette høgskolestyret skal befatte seg med. 

Det er mye snakk om kvalitet og kvalitetskriterier i akademia om dagen, både fra departementet og Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Det er ikke lenge siden sistnevnte organ påpekte til høgskolen at de burde styrke og bidra tilretteleggingen for et bedre studentdemokrati ved høgskolen. Men hvordan står det til  med øvrige demokratiske prosessene på høgskolen?

Har vi et demokrati på sotteseng? For meg nærmer det pågående valget seg en parodi, men jeg håper til siste dag, som er torsdag denne uka, at jeg tar feil. Og jeg er den første til å beklage hvis det er tilfelle. Høgskolen og alle vi som jobber og studerer her fortjener de aller beste representantene vi kan få i styret. Og det får vi nå?

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS