Flertallet i Tromsø ville ut av NSO, men det er ikke nok

Det var flertall for å melde seg ut av NSO på torsdagens møte i parlamentet ved Universitetet i Tromsø, men ikke et stort nok flertall. Ny-innlemmede Harstad og Narvik var heller ikke en del av avgjørelsen.

Publisert   Sist oppdatert

Bare 21 av totalt 25 representanter møtte til parlamentsmøtet ved UiT Norges arktiske universitet torsdag, hvor medlemskap i Norsk studentorganisasjon (NSO) skulle behandles.

Kjernen i at arbeidsutvalget ved UiT ville melde seg ut handlet om misnøye med hva studentene ved universitetet får tilbake for de 850.000 kronene som de betaler til NSO hvert år, samt uenighet om blant annet studentboliger.

Når debatten var over og votering ble gjennomført var det 12 av de 21 oppmøtte representantene som stemte for en utmelding. I vedtektene til Studentparlamentet ved UiT kreves det imidlertid 2/3 flertall, som betyr at 17 representanter hadde måttet stemme for, uansett hvor mange som deltok i møtet.

I tillegg krever NSO at vedtaket gjøres to ganger, i forskjellige parlamentsperioder. Det betyr at saken hadde måttet behandles neste studieår også, slik at en utmeldelse først hadde blitt gjeldende fra 1. juli 2017.

Leder av Studentparlamentet i Tromsø, Aurora Meland, er ikke skuffet over resultatet:

Debatten viste meg at det var en riktig vurdering å ta opp saken. 12 av 21, altså flertallet, stemte faktisk for. Parlamentet er splittet om saken, og det var egentlig som forventet.

Aurora Meland
Leder, Studentparlamentet UiT

Vi har hatt veldig godt utbytte av å være medlem i NSO både gjennom erfaringsdeling, og med hjelp og ideer til ting vi forsøker å få til lokalt.

Denisa Sobarzo
Parlamentsleder i Harstad

— Debatten viste meg at det var en riktig vurdering å ta opp saken. 12 av 21, altså flertallet, stemte faktisk for. Parlamentet er splittet om saken, og det var egentlig som forventet, sier hun og legger til at hun satte pris på at NSO deltok på møtet.

— Ikke mitt parlament

I debatten kom det blant annet frem at dette avtroppende studentparlamentet ikke representerte samtlige studenter ved UiT. Høgskolene i Harstad og Narvik, som ble fusjonert inn i UiT fra nyttår, har representasjon i den nye forsamlingen som først er gjeldende til høsten.

Leder av Studentparlamentet i Tromsø, Aurora Meland (t.v.), sa i debatten at hun hadde snakket med lederne i både Harstad og Narvik, og at de ikke hadde noen innsigelser på utmeldelsessaken. Allikevel er avtroppende parlamentsleder i Narvik, Bjørn Dinesen (t.h.), glad for at vedtaket gikk som det gikk:

— Det er ingen hemmelighet at jeg er en NSO-mann, sier Dinesen og fortsetter:

— Det er ikke mitt parlament som har behandlet saken, men jeg mener det er viktig å være medlem av NSO, sier han.

Denisa Sobarzo (midten), avtroppende leder for Studentparlamentet ved tidligere Høgskolen i Harstad, stolte på at parlamentet i Tromsø ville ta et godt valg på hele institusjonens vegne, men mener i likhet med Dinesen at medlemskap i NSO er nyttig:

— Vi har hatt veldig godt utbytte av å være medlem i NSO både gjennom erfaringsdeling, og med hjelp og ideer til ting vi forsøker å få til lokalt, sier hun.

Bra at debatten ble tatt

Stine Andersen er parlamentsmedlem, påtroppende universitetsstyremedlem ved UiT, og en av dem som var klare på å ville fortsette som en del av NSO. Hun er fornøyd med vedtaket:

— Jeg er veldig fornøyd med at vi fortsetter som en del av NSO, samtidig som det er veldig bra at debatten ble tatt, sier hun og legger til:

— Jeg føler at flere sider av saken ble belyst, blant annet vanskeligheten med at vi er i en fusjonsprosess og at de nye campusene derfor ikke får delta aktivt i førstegangsvedtaket.

Velferds- og likestillingsansvarlig Jørgen Ringen Andersen, som var utsendt fra NSO sammen med organisasjonskonsulent Marie Gjerde Rolandsen, sier til Khrono at han er glad for at Studentparlamentet ved UiT ønsker å være med videre:

— Som studentbevegelse er vi sterkest så lenge vi står samlet, sier han og mener at det er positivt at medlemmene tør og være kritiske:

— Men vi tror den beste måten å utfordre NSO på, og det beste for å utvikle organisasjonen, er gjennom å bruke sine rettigheter til å fremme poltikk og meninger gjennom de arenaene som finnes i NSO, avslutter Ringen Andersen.