Statssekretær Bjørn Haugstad (H) lover at ordningen med Sentre for fremragende utdanningskvalitet gjøres permanent. Rektor på NMBU, Mari Sundli Tveit er veldig fornøyd med dette. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Statssekretær Bjørn Haugstad (H) lover at ordningen med Sentre for fremragende utdanningskvalitet gjøres permanent. Rektor på NMBU, Mari Sundli Tveit er veldig fornøyd med dette. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Gjør fremragende satsing permanent

Ordningen med Sentre for fremragende utdanning (SFU) blir permanent. Det lover statssekretær Bjørn Haugstad.

Publisert Oppdatert

En fersk rapport fra NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) viser at ordningen Sentre for fremragende utdanning (SFU) bidrar til en mer systematisk satsing på utdanningskvalitet.

Rapporten trekker også fram at ordningen må gjøres mer permanent, hvis arbeidet skal fortsette.

— Det foreligger en klar forventning fra institusjonenes side om at ordningen videreføres. Usikkerhet knyttet til om det kommer ny utlysning gjør det vanskeligere for institusjonene å legge langsiktige planer for å bygge opp fremragende utdanningsmiljøer, sier NOKUT-direktør Terje Mørland om rapporten. 

Lover permanent ordning

NIFU-rapporten ble lagt fram på et frokostmøte i regi av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) onsdag 9. september. Det er fem år siden ordningen med Sentre for fremragende utdanning (SFU) ble startet opp.

Da ordningen ble etablert ble det poengtert at hensikten med ordningen har vært å stimulere utdanningsmiljøer til å satse mer aktivt på utdanning og undervisning. Av konklusjonen på analysen går det fram at ordningen har hatt en viktig innvirkning på feltet.

SFU-ordningen har gitt universiteter og høyskoler noe å strekke seg etter og gjort at institusjonene blir mer bevisst rundt satsingen på utdanningskvalitet. Det er svært gledelig å se at ordningen fungerer som et klart insentiv for å løfte frem fremragende miljøer, men det er tydelig at sektoren ønsker en avklaring fra myndighetene om ordningens fremtid, sier Mørland.

Og den avklaringen fikk Mørland over bordet onsdag morgen.

— Jeg skal ikke forskuttere noe fra statsbudsjettet, utover å bekrefte at det blir lagt fram 7. oktober. Derimot kan jeg bekrefte at ordningen med Sentre for fremragende utdanning vil bli gjort permanent, sa Haugstad.

Hvorfor bare universiteter?

I tillegg til NIFUs Tone Cecilie Carlsten var Terje Mørland, direktør i NOKUT, Bjørn Haugstad, statssekretær, Mari Sundli Tveit, rektor ved NMBU i Ås og professor Øyvind Fiksen (SFU-en bioCEED) deltakere i et panel, eller en samtale som NOKUT kalte det, etter Carlstens presentasjon. 

Til stede på presentasjonen var også professor Anton Havnes (bildet over) ved Senter for profesjonsstudier (SPS) på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

— Har dere sett på hvorfor det bare er universiteter som har nådd opp i konkurransen om å få slike sentre, spurte Havnes.

Spørsmålet ble rettet til Tone Cecilie Carlsten, som sammen med Agnete Vabø i NIFU har laget rapporten.

Det var Carlsten som presentere funnene på frokostmøte.

— Vi har ikke sett på den problemstillingen, men det er et veldig godt spørsmål, mente Carlsten.

Sykepleier eller lærerutdanning

Statssekretær Bjørn Haugstad tok problemstillingen videre.

— Jeg hadde sett det som veldig spennende om et miljø med sykepleierutdanning eller lærerutdanning nådde opp og ble et slikt senter, sa Haugstad.

Han pekte helt konkret på Senter for profesjonsstudier (SPS) ved HiOA, og han sa at han hadde tro på at en ambisiøs rektor som Curt Rice vil få fram en søknad.

— Hvis det er ting i kriteriene som gjør at ikke denne type miljøer fra våre beste høgskoler når opp i konkurransen må si på kriteriene. I kriteriene må det også være rom for å måle fremragende praksisnær aktivitet.

NOKUTs direktør Terje Mørland mener at kriteriene er åpne og ikke utelukker høgskole- og profesjonsmiljøene.

Belønne eller utvikle?

Anton Havnes trakk i diskusjonen også fram at han mener det er uklart om ordningen er ment som en belønning til miljøer som allerede er gode, eller om det skal være en stimulans til utvikling av miljøer.

Panelet svarte ja takk begge deler.

SFU er en viktig ordning, men jeg opplever at det er uklare kriterier. Vi vet ikke helt hva vi legger i studiekvalitet ei heller hva som er fremragende, sa Havnes.

Etter møtet var Havnes delvis fornøyd med svarene han fikk, men poengterte at i tillegg til kriteriene er det jo av stor betydning hvilke miljøer som faktisk når opp, og at disse valgene igjen legger sterke føringer på hvem som har muligheter i denne sammenheng.

— Men signalene fra Haugstad er meget spennende, og de har vi merket oss, sier Havnes.

(Saken blir oppdatert)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS