campus-forviklinger

Utålmodig styre etterlyser framgang på Romerike

OsloMet-styret etterlyser framgang etter vedtaket om at ny campus skal ligge på Lillestrøm.— Vi jobber på, men det er krevende, sier rektor.

Styremedlem Hege Maria Bergersen er meget kritisk til prosessen som ledet fram til at universitetsledelsen anbefalte lokalisering på Ahus . Her er hun sammen med styremedlem Einar Braathen på et tidligere styremøte..
Styremedlem Hege Maria Bergersen er meget kritisk til prosessen som ledet fram til at universitetsledelsen anbefalte lokalisering på Ahus . Her er hun sammen med styremedlem Einar Braathen på et tidligere styremøte..
Publisert

OsloMets nye campus på Romerike blir betydelig forsinket og det letes nå etter erstatningslokaler for tiden etter at leieavtalen på Kjeller utløper.

Et utålmodig universitetsstyre etterlyste framgang i saken på styremøtet torsdag. Der var saken kun satt opp under rektors orienteringer, mens flere i styret ønsket å få en grundigere behandling.

OsloMet-ledelsen har presentert tre alternativer løsninger på forsinkelsene: Å prøve å få forlenget dagens leieavtale som OsloMet har med gårdeier på Kjeller. Å finne midlertidige lokaler et annet sted på Romerike, eller å flytte virksomheten på Kjeller til Pilestredet i Oslo sentrum.

Ønsker forlengelse på Kjeller

Styrerepresentant Hege Bergersen ville fremme en sak der vedtaksforslaget var at OsloMet primært skal jobbe med å forlenge leieavtalen på Kjeller, men saken ble avvist fordi møtereglementet sier at saker må meldes inn minst 14 dager i forveien.

— Jeg forstår at styret ønsker en diskusjonssak, for dette er en viktig sak og det er viktig å komme videre, men at dette ikke kommer som en diskusjonssak er ikke et uttrykk for at det er stillstand, sa fungerende rektor Nina Waaler.

Hun sa videre at hun mener det er klokt at OsloMet bevarer aktivitet på Romerike etter at dagens leieavtale på Kjeller utløper, noe som skjer ved utgangen av 2024.

— Vi er i en dialog med gårdeier på Kjeller om mulig forlengelse av leieavtalen. De andre mulighetene er å finne nye lokaler i Lillestrøm, eller å flytte alt til Pilestredet midlertidig. Jeg vet at det er et sterkt ønske om at vi ser på forlengelse av leieavtalen, og jeg tenker som kanskje flere at det å bevare aktiviteten i regionen, enten det er på Kjeller eller andre steder, kan være klokt. Her er det bare en diskusjon foreløpig, sa Waaler på styremøtet.

«En ny situasjon»

Hun fortalte også at OsloMet-ledelsen har vært i møte med Kunnskapsdepartementet og Statsbygg. Der ble de bedt om å sende over konseptvalgutredningen (KVU), der alternativene på Romerike er utredet.

— Vi fikk samtidig ganske klar informasjon fra departementet om at de vil be oss komme tilbake med ny informasjon og at saksbehandlingstiden for konseptvalgutredningen vil være i sporet 7-9 måneder, sa hun.

Direktør Asbjørn Seim påpekte at OsloMet er i en ny situasjon og må se på ting på nytt etter at styret 8. desember avviste universitetsledelsens anbefaling om å legge den nye campusen på Ahus. I stedet vedtok styret med 6 mot 5 stemmer at den skal ligge i Lillestrøm.

— Vi er i en ny situasjon som krever en ny løsning, sa han og sa også at det er mye som må avklares i den nye situasjonen. Et av spørsmålene er om OsloMet vil gå over en terskelverdi på 30 millioner for leie av midlertidige lokaler, noe som kan utløse utredningsplikt.

Kritisk til prosessen

Styremedlem Hege Bergersen var svært kritisk til hele prosessen, ikke minst at Ahus-alternativet fremstår som mye bedre utredet enn de andre tre.

— Vi var blitt forespeilet en prosess der vi skulle få alle fire alternativene til avstemning, og jeg undres over hva som gjorde at man kom fram til konklusjonen om Ahus. Jeg føler at det er tatt noen grep i denne prosessen som heller ikke utad tar seg ut, sa hun, og hun la til:

— At universitetsledelsen sier at de må begynne på scratch, det er ganske spesielt og jeg tenker det er risikabelt at vi ikke har utredet alle fire konseptene ordentlig.

Asbjørn Seim avviste at ikke alle fire konsepter er utredet.

— Dette har vi diskutert med Kunnskapsdepartementet, som ikke hadde innvendinger, sa han.

Styremedlem Eskil Uggen etterlyste også hva som skjer etter styrevedtaket om Lillestrøm i desember.

— Vi vil vite hva som skjer og det framstår for meg som om det har vært for lite framdrift, sa han og minnet om at vedtaket er en direkte instruks fra styret til universitetsledelsen.

Skal jobbe med faglig innhold

Ifølge Nina Waaler må prosessen med å bestemme det faglige innholdet på den nye Romerike-campusen restartes. Det eneste som er sikkert er at det blir sykepleieutdanning der.

— Vi ønsker å ha gode faglige diskusjoner og innspill fra alle fakultetene og ser også fram til en dialog med regionen om hva den har behov for. Vi jobber iherdig med dette, men ting tar tid. Det er et stort engasjement og det er krevende, sa hun.

Waaler opplyste også at OsloMet-ledelsen har hatt et møte med Lillestrøm kommune, der de ble enige om at de skal ta initiativ til en samarbeidsavtale, der Lillestrøm kommune vil stå for en regional koordinering slik at hele regionen vil bli ivaretatt.

Powered by Labrador CMS