ledelsesmodell

UiT-styret ville ikke si nei til ekstern styreleder for alle

Forslaget om ekstern styreleder for alle er så dårlig at det er umulig å støtte det, mener styremedlem ved UiT, men styret ville ikke ta avstand fra det.

Anne Husebekk (øverst t.v.), Jørgen Fossland, Jonas Stein og Anders Malmberg under styremøtet på UiT 13. mai.
Anne Husebekk (øverst t.v.), Jørgen Fossland, Jonas Stein og Anders Malmberg under styremøtet på UiT 13. mai.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Spørsmålet om alle universiteter og høgskoler skal ha ekstern styreleder, uavhengig av om de har valgt eller ansatt rektor, skapte bølger på styremøtet ved UiT Norges arktiske universitet onsdag.

— Det overrasket veldig at lovutvalget kom med et sånt forslag. Det er så dårlig at det er umulig å støtte det, mente Jonas Stein, som er valgt inn i styret av midlertidig ansatte.

Fakta

Styret ved UiT Norges arktiske universitet

Faste medlemmer av styret:

 • Styreleder: Anne Husbekk (rektor)
 • Lin Marie Holvik (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet)
 • Anita A. Stenhaug (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet)
 • Stig A. Slørdahl (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet).
 • Anders Malmberg (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet)
 • Julia Wong (valgt blant studentene)
 • Ole Even Andreassen (valgt blant studentene)
 • Tore Nesset (valgt blant vitenskapelige ansatte i fast stilling)
 • Margrethe Esaiassen (valgt blant vitenskapelige ansatte i fast stilling)
 • Jonas Stein (valgt blant vitenskapelige ansatte i midlertidig stilling)
 • Kjersti Dahle (valgt blant teknisk/administrativt ansatte)

Flertallet i styret ville likevel ikke ta avstand fra forslaget, og ville vente med å si noe om saken til etter at UiT selv har bestemt om universitetet skal ha valgt eller ansatt rektor etter at åremålet til dagens valgte rektor, Anne Husebekk, utløper sommeren 2021.

Diskusjonen kom opp da styret skulle vedta høringsuttalelse til lovforslaget fra lovutvalget ledet av Helga Aune. Utvalget la fram sin NOU med forslag til ny universitets- og høyskolelov i februar og høringsfristen er 5. juni. Utvalget foreslår at det skal være valgfritt om man vil ha ansatt eller valgt rektor, men uansett skal styreleder være ekstern.

Det overrasket veldig at lovutvalget kom med et sånt forslag. Det er så dårlig at det er umulig å støtte det.

Jonas Stein, styremedlem ved UiT

«Går dårlig på en regnværsdag»

Jonas Stein ønsket at UiT-styret skulle ta klart avstand fra forslaget om at alle skal ha ekstern styreleder.

—Kravet om ekstern styreleder for alle kan skape et krysspress som er uheldig både for valgt rektor og styret. Det går fint på en godværsdag, men ikke på en regnværsdag, sa Stein.

— Hva gjør man ved uenighet mellom den valgte rektoren og ekstern styreleder? I andre sammenhenger kan man da kaste daglig leder, men når rektor er valgt og har sitt mandat fra studenter og ansatte blir dette annerledes. Hvem skal gå da, spurte han.

Stein mente at dette er en prinsipiell sak som styret burde ta stilling til uavhengig av at UiT selv skal velge om universitetet skal ha valgt eller ansatt rektor neste fireårsperiode.

— Forslaget fra UH-lovutvalget gjør at muligheten for å ha valgt rektor i realiteten frafaller, og jeg mener at dette fortsatt bør være mulig, sa han.

Uenige med Stein

Flertallet i styret, anført av styreleder og valgt rektor Anne Husebekk, var uenig med Jonas Stein og mente at styret burde vente med å si noe om dette til etter 17. juni. Da skal UiT-styret ta stilling til ledelsesmodell.

— Jeg synes det blir fraksjonelt å ta stilling til bare dette nå og ønsker at vi skal komme tilbake til det. Ellers blir dette bare et fragment av en helhet som vi skal uttale oss om, sa hun.

— Jeg er sikker på at UiT vil få anledning til å spille inn vårt syn på styring og ledelse til Kunnskapsdepartementet etter at vi har valgt modell, la Husebekk til.

Hun fikk støtte blant annet fra eksternt styremedlem Stig Slørdahl, som mente at UiT-styret burde ta den brede diskusjonen om hele NOUen om ny universitets- og høyskolelov nå, og vente med spørsmålet om ledelsesmodell.

Eksternt styremedlem Anders Malmberg sa:

— Jeg tror det er dumt å uttale seg om dette nå, men Jonas har rett i at forslaget som ligger der er et umulig forslag.

Dermed tar ikke UiT stilling til forslaget om at alle skal ha ekstern styreleder i høringsuttalelsen som skal sendes Kunnskapsdepartementet innen 5. juni.

UiA tar klart avstand

Også styret ved Universitetet i Agder vedtok høringsuttalelse om forslaget til ny universitets- og høyskolelov onsdag 13. mai.

I motsetning til UiT-styret tar styret ved UiA klart avstand fra forslaget om at styreleder alltid skal være ekstern.

UiA-styret mener at ved valgt rektor skal rektor også være styreleder, går det fram av uttalelsen.

«Det er å anta at legitimiteten til en valgt rektor lett vil kunne svekkes ved å ha en ansatt styreleder over den kollektivt valgte lederen, og at en slik løsning vil bidra til uklar rollefordeling både internt, eksternt og overfor departementet som eier», heter det.

Rektor Sunniva Whittaker leder styret ved Universitetet i Agder. Foto: UiA
Rektor Sunniva Whittaker leder styret ved Universitetet i Agder. Foto: UiA

Ny lov våren 2021

Universitets- og høyskolelovutvalget la fram sitt forslag til ny lov 13. februar.

Utredningen ble sendt på høring noen dager senere, og høringsfristen er utsatt fra 22. mai til 5. juni på grunn av koronakrisen.

Forslaget om ledelsesmodell er et av mange endringsforslag som lovutvalget legger fram.

Ifølge høringsbrevet vil Kunnskapsdepartementet se arbeidet med ny lov i sammenheng med stortingsmeldingen om styringen av universitets- og høgskolesektoren og innspillene som kommer til den. Her er fristen for innspill også 5. juni.

Regjeringen tar sikte på å fremme forslag til ny universitets- og høyskolelov våren 2021, heter det.

Powered by Labrador CMS