Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, mener selv at ex.phil. har en verdi som introduksjonsfag, men vil ikke pålegge noen universiteter å tilby det. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, mener selv at ex.phil. har en verdi som introduksjonsfag, men vil ikke pålegge noen universiteter å tilby det. Foto: Ketil Blom Haugstulen

OsloMet med frivillig tech.phil heller enn obligatorisk ex.phil

Ex.phil. OsloMet skal ifølge rektor Curt Rice være et innovativt og moderne universitet. Derfor har de ikke obligatorisk ex.phil, men prøver en frivillig tech.phil. 112 av studentene på Sommerskole har meldt interesse for faget.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta

Ex.phil. ved norske universiteter

UiT: Har ex.phil. på 5-årige disiplinfag, ikke på profesjonsutdanningene fra de gamle høgskolene.

Nord: Forskjellige typer på ulike fagområder, men alle har en form for ex.phil. eller forberedende dannelsesfag. Lærerutdanningene har ikke noe eget kurs, men skal ha dannelsespreg i alle fag.

NTNU: Har styrevedtak på at alle skal ha ex.phil. Ikke fullt ut implementert på de innfusjonerte høgskolene ennå.

UiB: Ex.phil. på alle bachelor- og profesjonsutdanninger.

UiO: Alle bachelorutdanninger har krav om ex.phil., og alle fem- og seksårige utdanninger, med unntak av farmasi.

NMBU: Alle har ex.phil., med unntak av veterinærstudentene.

UiA: Bachelorer i profesjonsfag har ikke pålegg om ex.phil., men har et vedtak om at tilsvarende innhold skal innarbeides. Tradisjonelle disiplinfag har ex.phil.

OsloMet: Har ikke ex.phil., men starter en pilot med et forberedende fag - en frivillig tech.phil.

UiS: Ikke svart.

Ex.phil., eller Examen philosophicum, ble innført ved Københavns universitet i Danmark-Norge i andre halvdel av 1600-tallet. I Danmark avskaffet man faget i 1971, men i Norge inngår det fremdeles i mange gradsutdanninger på universitetsnivå.

Om det fremdeles bør være slik finnes det forskjellige oppfatninger om. Leder i Bærum Unge Høyre, Mathias Opdal Weseth, skriver i Aftenposten at de vil avskaffe det.

— Mange opplever i dag ex.phil. som både irrelevant og demotiverende. Faget gaper over et altfor stort pensum; alt fra antikkens filosofi til moderne fysikk skal pugges, skriver Weseth, og fortsetter:

Mange opplever i dag ex.phil. som både irrelevant og de-motiverende.

Mathias Opdal Weseth

— Det er åpenbart at deler av pensum appellerer mer til enkelte studieretninger enn andre. Det kan dermed være svært frustrerende å bruke et helt semester på å lese ex.phil. når man egentlig går på universitetet for å spesialisere seg innenfor noe helt annet.

Ola Svenneby i Hedmark Unge Høyre mener derimot at det er et dårlig forslag.

Prorektor ved NMBU, Solve Sæbø, sier de anser faget som viktig - det samme gjør NTNU-prorektor Anne Borg.

— Moderne og fremoverlent

Ved Norges nyeste universitet, OsloMet – storbyuniversitetet, er det ingen studenter som må lese seg opp på gamle greske tenkere for å få en bachelor.

— Vi har aldri sagt at vi ikke vil ha ex.phil., vi har bare ikke håndtert spørsmålet, sier rektor Curt Rice.

Han viser til at ved mange andre universiteter finnes det flere utdanninger som ikke har ex.phil. som en del av gradene.

— Så det finnes studenter i det ganske land som ikke har ex.phil., påpeker han.

— Men de fleste andre har ex.phil. som regelen og noen utdanninger som unntak. Dere er vel Norges eneste universitet som ikke tilbyr ex.phil. i det hele tatt?

— Ja, vi er et fremoverlent, moderne og innovativt universitet, det stemmer, svarer han.

Tanken på at alle studenter har noe felles er kjempe-spennende, og jeg synes det kunne vært fint også på OsloMet.

Curt Rice

Ingen krav fra departementet

Høyere utdannings- og forskningsminister Iselin Nybø sier hun ikke vil tvinge universitetene til å gjøre det ene eller det andre.

— Jeg vil ikke tvinge alle til å ha ex.phil. Dette må i stor grad være opp til institusjonene selv, for noen av de nyere universitetene har helt andre tradisjoner enn de gamle. De har ulikt syn på ex.phil. og har i ulik grad valgt å ta det inn i utdanningene, sier hun, men fortsetter:

— Når det er sagt vil jeg likevel slå et slag for ex.phil. Jeg mener det har en stor verdi: Det løfter blikket, gir perspektiver og gir studentene trening i å tenke på en annen måte enn de har gjort på videregående. Jeg mener det er et fag som står seg i verdi den dag i dag.

Selv om noen har tatt til orde for å avskaffe ex.phil. som obligatorisk fag, anser hun ikke det som aktuelt fra Kunnskapsdepartementets side.

— Ingen har vondt av litt humanistisk tenkning, og jeg tror få vil ha noe imot å få tilegne seg kunnskap. Mitt utgangspunkt er at kunnskap er verdt noe uansett. Foreløpig har jeg ikke opplevd noen stor motstand mot dette, men det må være opp til universitetene selv.

Teknologisk alternativ

Curt Rice ved OsloMet viser til at de har en pilot i en type forberedende fag i sommer: «Technology and society», som kan være et slags alternativ til ex.phil. På OsloMets studentsider kaller de det tech.phil.

— Tanken på at alle studenter har noe felles er kjempespennende, og jeg synes det kunne vært fint også på OsloMet. Det er ingen krav fra departementet om dette, men vi har prøvd å tenke innovativt og derfor kjører vi piloten vi har kalt tech.phil. i sommer. Vi håper å bygge opp det som vårt svar på den gode ideen å ha noe felles, sier han.

Curt Rice, rektor på OsloMet. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Curt Rice, rektor på OsloMet. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Laurence Habib, leder for Institutt for informasjonsteknologi og ansvarlig for kurset sier tanken er å forberede studentene på et digitalisert profesjonelt liv.

— Derfor vil kurset være tverrfaglig og tverprofesjonelt. Dette er et kurs som både gir studenter et teoretisk grunnlag og som er tett knyttet til praksisfeltet, sier hun, og legger til:

— Dette er et kurs som både gir studenter et teoretisk grunnlag og som er tett knyttet til praksisfeltet. Studentene vil jobbe sammen i grupper, og kan dra nytte av hverandres kunnskap, forteller Habib.

Piloten blir en del av Sommerskolen 2018, og av studentene som har meldt seg på, har 38 satt tech.phil som førstevalg, mens til sammen 112 har det som første, andre eller tredjevalg.

Ifølge studentsidene til OsloMet er planen at det skal undervises i tech.phil tre ganger i året fra 2019.

Vi ser på ex.phil. som en del av det allmenn-dannende i utdanningen.

Anne Borg

Annerledes på profesjonsfag

Flere av utdanningene ved OsloMet er treårige profesjonsutdanninger.

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet er et av de andre universitetene som har slike profesjonsutdanninger - og som ikke gir dem obligatorisk ex.phil.

— Profesjonsfagene fra de gamle høgskolene har ikke ex.phil., forteller prorektor for utdanning, Wenche Jakobsen.

UiT er nå et resultat av fusjon mellom høgskolene i Narvik og Harstad, og Universitetet i Tromsø. Jakobsen sier derimot at de gamle disiplinfagene, som jus og lærer, som fantes på det som før var Universitetet i Tromsø, har forberedende kurs i filosofi.

Det er flere som har denne skillelinjen, som for eksempel Universitetet i Agder, hvor også bachelor i profesjonsfag, som sykepleie, ingeniør og økonomi og administrasjon, ikke har pålegg om ex.phil. eller ex.fac.

Ingen planer om å slutte

Ved NMBU er ex.phil. obligatorisk for alle, med unntak av veterinærstudentene. Veterinærhøgskolen og det som da var UMB ble vedtatt sammenslått i 2009.

— Historisk er veterinærutdanningen et profesjonsstudium og ikke noe universitetsfag, og det er lagt opp med en annen struktur, sier prorektor for utdanning, Solve Sæbø.

Sæbø sier samtidig at de har etikk og vitenskapsfilosofi innbakt i studiet.

— Har dere vurdert å slutte med ex.phil.?

— Nei, vi anser vitenskapsfilosofi og etikk som viktige fag på timeplanen, sier Sæbø.

På Nord universitet forteller prorektor for utdanning Hanne Solheim Hansen at de har et mål om at alle skal få en dannelsesdel i utdanningen, enten som eget fag eller som en integrert del.

— Vi har prøvd å legge det opp slik at det passer inn i de forskjellige studiene. Noen av lærerutdanningene har det ikke som et eget fag, men skal ha et dannelsesperspektiv i alle fagene, sier hun.

Alle i Midt-Norge

Anne Borg, prorektor ved NTNU, er av samme oppfatning:

— Vi ser på det som en del av det allmenndannende i utdanningen, sier hun.

Ved NTNU er planen at alle skal ha ex.phil. Noen av utdanningene som er fusjonert inn fra gamle Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik har det ikke ennå. Borg mener at temaene i ex.phil. ikke blir mindre aktuelle enn de har vært.

— Det inkluderer både vitenskapsteori og etikk. Det er flere tematikker som vi mener er like relevante i dag som tidligere, kanskje til og med mer relevante enn tidligere. Slik sett er det svært viktig hos oss, forteller prorektoren.

Studentene på de treårige ingeniørutdanningene som er fusjonert inn fra ulike høgskoler til NTNU har protestert mot obligatorisk ex.phil., men Studenttinget har vært for.

Les også:

De gamle breddeuniversitetene som Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen har gjort ex.phil. obligatorisk for alle. De eneste som har unntak er farmasistudentene på UiO.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS