Ex.phil. er også relevant for bachelorutdanning

PublisertSøndag, 11. desember 2016 - 0:16-OppdatertSøndag, 11. desember 2016 - 0:16
Leder, Studenttinget NTNU
Meninger · Ex.phil. Kravet om ex.phil. skal selvsagt også gjelde for de treårige ingeniørutdanningene på NTNU, mener nestleder i Studenttinget NTNU, Marte Øien, og tilbakeviser kritikken fra Trondheim Teknikersamfunn som sier nei til ex.phil.

Leder og nestleder i Trondheim Teknikersamfunn, Maja Erlandsen og Martin Hongset, skaper et unødvendig skille mellom ingeniørutdanningene på Kalvskinnet og resten av NTNU.

Grunnen er at det nå legges planer for hvordan NTNU kan fungere som én institusjon, der alle studieprogram har noe til felles. Siden NTNU er et breddeuniversitet med nesten alle fagområder representert, er det dannelsesemnet ex.phil. og et områdeemne som skal være disse fellesemnene.

Studenttinget NTNU mener ex.phil. skal være obligatorisk ved universitetet. Men vi mener også at ordningen med en studieområdespesifikk del er avgjørende for å gjøre emnet relevant for hvert studieområde.

Det skal selvsagt også gjelde for de treårige ingeniørutdanningene. I diskusjonen i styret ble det understreket hvor viktig det er å ha et fellesemne for alle NTNUs studenter, men at det stilles høye forventninger til kvalitet og relevans i emnet.

Erlandsen og Hongset viser til rammeplan for ingeniørutdanning som kvalitetssikring av studiene. I denne er det fastsatt overordnede læringsutbyttebeskrivelser for hva en kandidat som har fullført treårig bachelorgrad i ingeniørfag skal stå igjen med av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Blant annet skal kandidaten ha innsikt i konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde, og kunne sette disse i et etisk perspektiv. Det er god overlapp mellom de etiske og reflekterende læringsutbyttebeskrivelsen for ingeniørutdanningen og ex.phil.

Det vil si at allerede i dag skal mye av innholdet være dekt i løpet av studiet. Det som gjøres ved å innføre ex.phil. er å trekke det ut i et eget emne, slik at vitenskapshistorie, -teori og etikk samles under én paraply.

Vi vil også legge til at styret har ansvar for strategiske grep og helheten ved NTNUs studieportefølje. Da er det klart at man enten legger seg på linja at det ikke er krav om ex.phil., eller at hovedregelen er at alle skal ha det. Styret har gjort det sistnevnte, men samtidig er det åpent for å innvilge unntak for enkelte studieprogram eller –områder.

Dette kan styret gjøre dersom det er vanskelig å trekke ut deler av dagens emner til ex.phil., eller at den tidligere nevnte rammeplanen gjør det umulig. Det kommer i så fall senere. Tilsvarende har lektorutdanningene fritak fra emnet Eksperter i team, som egentlig er obligatorisk for alle masterprogram, fordi læringsutbyttebeskrivelsene dekkes gjennom andre emner i utdanningen.

Til slutt vil vi avvise kritikken deres om at dette er noe Gløshaugen står bak. Slike uttalelser skaper bare unødvendig splid, og er ikke basert på virkeligheten. Dette er noe NTNU-styret har vedtatt etter et omfattende arbeid av en arbeidsgruppe satt sammen av representanter fra hele organisasjonen.

I stedet for å se på noen som store- eller lillebror må vi stå sammen. Vi må begynne å se på hverandre som likeverdige, og være villige til å forbedre samtlige utdanninger.  Selv områder som fungerer bra kan alltids bli bedre, og det innebærer endringer. Vi skal fortsette å ta vårt samfunnsansvar på alvor, og utdanne dyktige og reflekterte studenter.

Les også: 

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Har du fått med deg?