Korona og studiestart

UiB-student har testa positivt for korona

Ein student ved Universitetet i Bergen er sett i isolasjon etter å ha testa positivt for covid-19. Studenten var på fadderarrangement i Nygårdsparken måndag.

Studentar i Bergen festa i Nygårdsparken måndag. Tysdag vart det klart at ein studentane som var her, er koronasmitta.
Studentar i Bergen festa i Nygårdsparken måndag. Tysdag vart det klart at ein studentane som var her, er koronasmitta.
Publisert Oppdatert

Universitetet i Bergen har fått informasjon om at éin student har testa positivt på covid-19. Studenten er sett i isolasjon.

Utenbys smitte

«Nærkontaktar og faddergruppa studenten har delteke i er varsla og sett i karantene med umiddelbar virkning. Bergen kommune er varsla og samarbeider med UiB om smittesporing og oppfølging,» skriv UiB i ei pressemelding.

— Det dreier seg om ein student ved Det samfunnsvitskaplege fakultet, seier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB, i pressemeldinga.

Samdal stadfestar at studenten har delteke på fadderarrangement mellom anna i Nygårdsparken.

Smittevernoverlege Karina Koller Løland i Bergen kommune vil ikkje kommentere enkelttilfelle, men opplyser at det er snakk om utanbys smitte.

Vurderer avlysing

I meldinga heiter det at den aktuelle faddergruppa skal ha overhalde gjeldande smittvernreglar og heller ikkje blanda seg med andre faddergrupper.

— Vi ønsker at studiestarten skal vere trygg og god. Når slikt skjer, er det ei viktig påminning til oss alle om at det er smitte i samfunnet no, og om kor viktig det er at vi følger dei råd som gjelde og retningslinjer om mellom anna avstand og handvask, seier viserektoren i pressemeldinga.

UiB vurderer situasjonen med tanke på vidare fadderarrangement.

Oddrun Samdal opplyser til Khrono at dei har to hensyn å ivareta.

— Det eine er om vi klarer å gjennomføre arrangemement med smitteverntiltak, og at kohortane ikkje vert blanda. Då veit vi kven som er saman og kan bidra med smittesporing for kommunen om nokon skulle testa positivt. I det øyeblikket vi avlyser arrangementa må anta vi at studentane vil ønske å samlast, og då kan vi ikkje lenger bidra med smittesporing, sier Samdal

Ho seier konklusjonen så langt er at dei vil fortsette organiserte arrangement.

— Ut frå arrangementet i går veit vi at faddergruppene har følgd smittevernreglane. Om det held fram kan vi og ha fadderarrangement vidare, seier Samdal.

— Veit de korleis studenten er smitta?

— Nei, det kjenner eg ikkje til.

20 personar i karantene

Smittevernoverlege Karina Koller Løland i Bergen kommune er akkurat vorten kjend med at ein UiB-student har testa positivt for koronasmitte.

— Vi har rutiner og har planlagt for dette. Dei som er nærkontaktar er sette i karantene, det er snakk om 20 personar, seier Koller Løland.

— Kva tenkjer de om vidare fadderarrangement i Bergen?

— Det er ikkje vi som gjer den typen vurderingar med mindre vi meiner det er uforsvarleg. No har vi nådd alle nærkontaktar i dette tilfellet, og trur og håpar vi har kontroll, seier Karina Koller Løland.

HVL-studentane i Nygårdsparken i Bergen tykkjer det er skummelt når ein UiB-student har testa positivt for koronasmitte., men trur det går greitt om de heldt seg til smittevernreglane. Frå venstre: Ole Jakob Steinvoll, David Mjelde, Martin Løvnes, Sunniva Støylen Haveland og Malene O. Magnussen.
HVL-studentane i Nygårdsparken i Bergen tykkjer det er skummelt når ein UiB-student har testa positivt for koronasmitte., men trur det går greitt om de heldt seg til smittevernreglane. Frå venstre: Ole Jakob Steinvoll, David Mjelde, Martin Løvnes, Sunniva Støylen Haveland og Malene O. Magnussen.

Held avstand

I Nygårdsparken i Bergen nyt studentane sommarvarmen tysdag ettermiddag. Faddergruppene sit samla, kvar for seg, med pils, mat og diverse aktivitetar.

— Det er sjølvsagt skummelt å høyre at ein UiB-student er smitta. Men vi held avstand og smittereglane elles, seier studenten ved Høgskulen på Vestlandet, Martin Løvnes. Saman med ein hard kjerne i faddergruppa har han trekt inn i skuggen i parken. Festen er i gang, men i ordna former, hevdar studentane.

— Vi er 20 stykke, og blandar oss ikkje med andre grupper. Då tenkjer vi dette går greitt, seier Martin Løvnes.

Powered by Labrador CMS