Rapporten er i sannhet en knusende dom over måten doktorgraden har vært forvaltet siden endringene i doktorgraden ble gjennomført fra 2016 av og fram til i dag, skriver innleggsforfatterne. Avbildet prorektor for forskning, Reid Hole. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Rapporten er i sannhet en knusende dom over måten doktorgraden har vært forvaltet siden endringene i doktorgraden ble gjennomført fra 2016 av og fram til i dag, skriver innleggsforfatterne. Avbildet prorektor for forskning, Reid Hole. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Trenger Nord universitet en havarikommisjon?

Kvalitet. Dekanene, rektoratet og styreleder har gjennom sine vedtak satt universitetsstatusen på spill. Skuta er gått på grunn, skriver Johan Arnt Myrstad og Jan Selmer Methi.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den sakkyndige komitéen som skulle vurdere om ph.d. i studier av profesjonspraksis forvaltes i tråd med akkrediteringsbetingelsene, offentliggjorde sin rapport den 18. november 2019. I sin rapport gjennomgår komiteen den Egenrapporten som universitetet hadde levert og som redegjorde for hvordan doktorgraden er blitt og blir forvaltet.

Man trenger ikke lese mer enn halve første avsnittet i sammendraget for å forstå hvilket uføre Nord universitet har bragt seg selv opp i.

Johan Arnt Myrstad og Jan Selmer Methi

For at studiet skulle kunne opprettholde sin akkreditering måtte alle kravene beskrevet i de såkalte Studietilsyns- og Studiekvalitetsforskriftene være besvart og dokumentert oppfylt i Egenrapporten.

Hele 11 punkter tilknyttet de nevnte forskriftene er ifølge den sakkyndige komitéen ikke oppfylt. Det er i sannhet en knusende dom over måten doktorgraden har vært forvaltet siden endringene i doktorgraden ble gjennomført fra 2016 av og fram til i dag.

Man trenger ikke lese mer enn halve første avsnittet i sammendraget for å forstå hvilket uføre Nord universitet har bragt seg selv opp i. Spørsmålet som reiser seg er:

Ble ledelsen ved Nord universitet gjort oppmerksom på problemene før de ble servert dem gjennom den sakkyndige komiteens rapport? Svaret er dokumenterbart et klart og tydelig: JA.

Fra fagmiljøet er ledelsen og styret siden 2016 gang på gang blitt informert gjennom en rekke skriv og muntlige innspill som i klartekst har redegjort for hovedpunktene i det den sakkyndige komité nå har fått universitetsledelsen til å oppfatte som alvorlige mangler ved doktorgraden. Ikke minst gjennom Varslingsskrivet sendt til Nokut den 2. juli 2018 og Dissensrapporten sendt til Nokut den 23. mars 2019. Så hvorfor i all verden har ikke ledelsen forstått dette før?

Det vi fra fagmiljøet kan si, er at alle endringene som har vært foretatt er gjennomført uten at fagmiljøet i realiteten har vært involvert. Det går fram av rapporten til den sakkyndige komité at vedtak tvert imot har vært gjennomført på tross av sterke protester fra fagmiljøet. Rapporten er derfor en knusende dom over de som har foretatt endringene.

Dette gjelder dekanene, prorektor for forskning, rektor(ene) og styreleder. Det er disse som gjennom sine vedtak har satt universitetsstatusen på spill. Det er særlig alvorlig at dekanene for helsefag og lærerutdanning i et internt notat i juni 2018 forsikret rektor om at doktorgraden i dens nåværende form ville stå seg både gjennom en intern og en ekstern granskning. Samtidig utpekte de Senter for praktisk kunnskap (SPK) som den største risikofaktor for doktorgradens utvikling.

Disse to dekanene og den daværende rektor har hovedansvaret for den katastrofale situasjonen som har oppstått for doktorgraden og dermed for universitetet.

I likhet med Varslingsskrivet og Dissensrapporten påpeker også den sakkyndige komités rapport følgende sentrale mangler ved doktorgradsordningen etter vedtakene av 2016 og 2018:

  • Doktorgradsområdet utgjør ikke lenger en vitenskapelig helhet.
  • Det er ikke lenger sammenheng i de enkelte delene studiet er satt sammen av.
  • Fagmiljøet har ikke lenger dybde og bredde på de vesentligste deler av studiet.

I tillegg har universitetet gjennom styrevedtaket i 2017 etablert en forvaltningsstruktur og en praksis som gjør at det umulig å bygge opp et sterkt forsknings- og fagmiljø tilknyttet doktorgradens kjerneområde. Blant annet er doktorgradsutvalget redusert til et underbruk for de to fakultetenes egeninteresser. Denne praksisen er ikke endret.

De som har vært involvert i skrivingen av Egenrapporten har demonstrert sin manglende kompetanse ved å dekke til og overse nettopp de mangler som den sakkyndige komitéen påpeker i sin rapport. Ikke minst fordi den sakkyndige komités rapport bygger på fakta som lenge har vært kjent for universitetsledelsen, ikke minst vist gjennom Varslingsskrivet og Dissensrapporten.

De samme personene sitter imidlertid fortsatt i posisjonene som gav dem makt til å gjennomføre den katastrofale nedbyggingen av doktorgraden. Det er derfor meget gode grunner til å frykte for at de vanskelig kan besitte viljen og evnen som skal til for å få doktorgraden og universitetet på rett kjøl igjen.

Skuta er gått på grunn. Det er kanskje på tide å etablere en havarikommisjon som kan avdekke hvem som seilte den på grunn, og som kan komme med forslag til hva og hvem som kan bringe skuta flott igjen.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS