Nils Rune Langeland møter Kunnskapsdepartementet i retten i desember, for å få tilbake jobben som historieprofessor ved Universitetet i Stavanger. Foto: Stella Pictures
Nils Rune Langeland møter Kunnskapsdepartementet i retten i desember, for å få tilbake jobben som historieprofessor ved Universitetet i Stavanger. Foto: Stella Pictures

Langeland-saken kommer opp for retten i desember

Rettssak. Oslo tingrett har satt av fire dager til behandling av saken der Nils Rune Langeland har saksøkt staten for å få avgjørelsen om avskjed fra stillingen ved Universitetet i Stavanger (UiS) kjent ulovlig.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I mai i år stevnet historieprofessor Nils Rune Langeland staten for å ha gitt ham sparken uten grunn. Oslo tingrett har satt av fire dager til behandlingen av saken der Langeland har saksøkt staten ved Kunnskapsdepartementet, for å få avgjørelsen om å opprettholde avskjeden fra stillingen ved Universitetet i Stavanger (UiS) kjent ulovlig.

Saken kommer opp for retten ganske nøyaktig ett år etter at ansettelsesutvalget ved Universitetet i Stavanger, mot én stemme, bestemte seg for å avskjedige professoren.

Departementet representeres av Regjeringsadvokatens Kari Sigurdsen, som også representerte OsloMet da førsteamanuensis Jens Petter Berg stevnet sin arbeidsgiver for gyldigheten av en endringsoppsigelse. Saken endte med forlik.

Sigurdsen har også nylig representert Kunnskapsdepartementet i en tingrettssak om skikkethet, som startet ved UiO.

«Grovt krenket tjenesteplikter»

I pressemeldingen som gikk ut fra Universitetet i Stavanger (UiS) i november i fjor ble det vist til paragraf 26 i statsansatteloven, og at de mente tre punkter i paragrafen utgjorde vilkår for avskjed.

Punktene omhandler at den statsansatte «grovt har krenket sine tjenesteplikter». «på tross av skriftlig advarsel gjentatt har krenket sine tjenesteplikter» og «ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for stillingen eller tjenesten.»

Mener avskjed er basert på skjønn

Da det ble kjent at Langeland stevnet departementet for retten i mai, kommenterte han i en e-post til Khrono:

— Det som gjer det ålment viktig å få ført denne saka for retten er at saka mi i realiteten opnar opp for skjønsbasert avskjed av statstilsette. I tillegg er ho uløyseleg knytt til ei mediesak, som Khrono sette i gang. At eg er den einaste i Noreg som er hengt ut med namn og bilete på denne måten på grunn av nokre private meldingar seier at det handlar om meg som person og ikkje kva eg har gjort.

Khrono har fått oversendt hele stevningen fra Langeland selv. I stevningen til tingretten er Langelands advokat Kjell Brygfjeld kritisk til «UiS' arbeidsmåte», som han mener baserer seg på «...rykter, angiveri, anonyme kilder og uriktigheter».

Les også: Langeland anklaget for upassende oppførsel også etter avskjed

Dokumentene vedlagt stevningen viser at Langeland ble kalt inn til samtaler hos sine overordnede ved Universitetet i Stavanger minst 13 ganger fra desember 2009 til oktober 2017. Samtlige samtaler og episoder handlet om upassende oppførsel mot kolleger og andre, blant annet på seminar, julebord, tjenestereiser eller i sosiale medier.

I to av disse årene var han engasjert på Høgskolen i Oslo og Akershus, der han måtte slutte før tiden.

«Norges første metoo-offer»

Langelands advokat, Kjell Brygfjeld.
Langelands advokat, Kjell Brygfjeld.

Khrono omtalte først i juli 2017 flere meldinger med seksuelt innhold, sendt fra Langeland til unge kvinner, som så publiserte meldingene på nett. Saken vakte stor oppmerksomhet også i andre medier og skapte debatt om seksuell trakassering i akademia, flere måneder før metoo-kampanjen spredte seg i oktober/november i fjor. I et bredt anlagt intervju i VG Helg i februar i år, omtaler både Langeland og advokatens hans, Kjell Brygfjeld, Langeland som Norges første metoo-offer.

I sakens dokumenter bestrider Brygfjeld at professoren skal ha begått lovstridig seksuell trakassering, og uansett ikke overfor ansatte og studenter ved UiS. Seksuell trakassering utgjør kun en del av avskjedssaken.

Saken er berammet til oppstart i Oslo tingrett 10. desember.

Langeland har i tidligere intervju med blant annet På Høyden sagt at han kan komme til å kjøre saken helt til Høyesterett hvis nødvendig.

Les også: Mer om Langeland-saken

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS