universitetssøknad

Svenkerud: — Vanskelig å tidfeste nøyaktig når søknaden er klar

Høgskolen i Innlandet er i god rute med den oppdaterte universitetssøknaden. Nå forteller rektor Peer Jacob Svenkerud hva som er status i arbeidet.

Rektor ved Høgskolen i Innlandet, Peer Jacob Svenkerud, er sterk i troen på at det skal være mulig å lage universitet av Høgskolen i Innlandet, men understreker samtidig at det ikke finnes noen garanti for noe.
Rektor ved Høgskolen i Innlandet, Peer Jacob Svenkerud, er sterk i troen på at det skal være mulig å lage universitet av Høgskolen i Innlandet, men understreker samtidig at det ikke finnes noen garanti for noe.
Publisert Oppdatert

Etter at tidligere rektor ved Høgskolen i Innlandet (HINN), Kathrine Skretting, uttalte november 2020 at målet var å få sendt av gårde den nye universitetssøknaden før sommeren 2021, besluttet høgskolen i april i år at søknaden måtte styrkes ytterligere før den kunne leveres.

Nå forteller Skrettings arvtager i rektorstolen, Peer Jacob Svenkerud, at søknaden skal være helt klar til innsending til høsten.

— Vi har ingen eksakt dato for når søknaden skal sendes. Tidspunktet for innsending avhenger av når vi opplever at kvaliteten på selve søknaden er høy nok. Nøyaktig når dette skjer, er vanskelig å tidfeste, men ambisjonen er helt klart at søknaden skal kunne sendes i løpet av høsten, sier den relativt ferske rektoren til Khrono.

På HINNs egen nettside uttaler leder av arbeidet med den reviderte søknaden om universitetsstatus for Høgskolen i Innlandet, Anna L. Ottosen, at når søknaden er sendt i høst og at når den etter hvert er ferdig behandlet, «forventes det at HINN kan kalle seg Universitetet i Innlandet».

Rektor Svenkerud vil ikke gå like langt i å forvente at søknaden kommer til å bli godkjent, men er tydelig på at søknaden skal være solid nok til å kunne tilfredsstille kravene fra Nokut.

— Vi ønsker å sende en søknad der vi er sikre på at vi har besvart de kritiske innvendingene som Nokut hadde sist, sier rektoren.

De tre punktene

I tråd med Nokut sitt endelige avslag i på førsommeren 2020, har HINN arbeidet med å forbedre 3 av de 13 kravene som Nokut mente HINN ikke oppfylte for å få universitetsakkreditering. Det er disse tre innvendingene Svenkerud sikter til.

De tre områdene som den sakkyndige komiteen pekte på var tilstrekkelig antall ansatte med høy kompetanse, stabil forskerutdanning og høy internasjonal kvalitet.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Khrono har bedt Svenkerud om å redegjøre for status for de tre punktene. Når det gjelder det første punktet – tilstrekkelig antall ansatte med høy kompetanse – sier rektoren dette:

— Det legges en helhetlig og bred vurdering av hva som er tilstrekkelig til grunn. I den nye søknaden gjøres det rede for blant annet høgskolens profil og resultater som inngang til å svare opp denne delen av forskriften. Også forholdstallet mellom faglig ansatte og studenter vil belyses i denne delen av søknaden. Prognosen tilsier at HINN vil ha 651 faglige årsverk pr oktober i år. I tillegg kommer stipendiatene. 1. oktober 2020 hadde HINN 98,4 stipendiater. Disse vil også telles med i de endelige tallene på faglig ansatte når HINN sender den reviderte universitetssøknaden i høst.

— Når det gjelder stabil forskerutdanning har HINN altså valgt å søke akkreditering som universitet med doktorgradsprogrammene PROFF og BUK. Men også de to andre programmene har gode tall. Totalt forventes det at det i løpet av 2021 er gjennomført 66 disputaser på egne program i høgskolen den siste treårsperioden, forteller Svenkerud.

Under punktet høy internasjonal kvalitet viser rektoren til at det har skjedd mye siden 2018 da den første søknaden ble levert.

— Det er stadig nye prosjekter og søknader som underbygger en styrking av HINNs internasjonale kvalitet. Blant annet og som et eksempel kan det nevnes at den internasjonale forskerskolen IRSAE (International Research School in Applied Ecology) videreføres. Forskerskolen er knyttet til ph.d-programmet i anvendt økologi og bioteknolog sammen med 15 europeiske samarbeidspartnere, kommer det fra rektoren.

— Ingen garanti for noe

Svenkerud forteller at det har blitt jobbet systematisk og grundig for å forbedre disse tre områdene, og at HINNS klare ambisjon er at arbeidet som er lagt ned – og som skal legges ned før søknaden er helt klar til å sendes – skal være godt nok til å tilfredsstille Nokuts krav.

— Hvor sikker er du på at Høgskolen i Innlandet fra høsten 2022 kan kalle seg Universitetet i Innlandet?

— Svaret på det spørsmålet er at vi ønsker å sende en solid søknad, men det finnes ingen garanti for noe, svarer Svenkerud.

Powered by Labrador CMS