Etterlyser åpne møter før valg til styret

Flere kandidater fra de ansatte til styret på Høgskolen i Oslo og Akershus synes det burde vært arrangert åpne valgmøter, og etterlyser mer aktivitet rundt valget.

Publisert Oppdatert

(Saken er oppdatert med kommentarer fra Boel Christensen-Scheel, nederst)

Neste uke skal det velges representanter for de ansatte til høgskolestyret på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Valget skjer elektronisk og slik har også presentasjonen av de ulike kandidatene blitt gjort.

Unn Målfrid Høgseth Rolandsen (bildet under) er en av flere kandidater som ikke er fornøyd med at det ikke har vært mer aktivitet og åpne møter i forkant av valget. Rolandsen er kandidat for de teknisk administrativt ansatte, og er seniorrådgiver på Fakultet for samfunnsfag.

Les også: 

Ingen åpne møter

Alle styrekandidatene er presentert elektronisk på nett, men tidligere har det vært avholdt presentasjonsmøter der ansatte har kunnet stille ulike spørsmål til kandidatene. 

— Denne muligheten er fjernet i år. Dette synes jeg er problematisk, da styrevalget burde være en viktig demokratisk arena ved HiOA, sier Unn Målfrid H. Rolandsen.

— Det er en litt lavere terskel for å stille på et presentasjonsmøte enn å skrive innlegg til Khrono eller registrere seg med en brukerprofil på disqus. Jeg synes at det er dumt at en slik demokratisk mulighet er blitt borte.

Rolandsen legger også til at hun selv kommer fra et lite fakultet, og skulle gjerne fått anledning til å få direkte spørsmål fra ansatte ved andre fakulteter og seksjoner på de ulike studiestedene.

— Jeg har også tenkt på at måten det blir gjort på nå kan forsterke kandidatenes opplevelse av at de representere sine egne institutter og fakulteter. Styremedlemmene må jo i møtene kutte navlestrengen til sine lokale arbeidsplasser og tenke på hele HiOA. Gjennom en åpen valgkamp tror jeg dette siste hadde blitt både forsterket og tydeligere også for kandidatene, sier hun.

Valgt bort grunnet tidspress

— Vi valgte bort presentasjonsmøte fordi det går forholdsvis kort tid mellom man blir nominert og valget tar til, forklarer HR-direktør på HiOA, Geir Haugstveit (bildet under).

I en epost legger han til:

— Det gjør at det kan bli tilfeldig hvem av kandidatene som kan stille til et slik presentasjonsmøte. Ca. halvparten av kandidatene var ikke forespurt om de ønsket å stille da de ble nominert. Ingen av disse ville hatt mulighet til å sette av tid til møte. Dersom vi gjennomfører tiltak på vegne av kandidatene så er det et poeng at det treffer mest mulig nøytralt. Vi har lagt opp til at alle kan stille spørsmål skriftlig til kandidatene. Spørsmål og svar blir publisert og synlig for alle sammen med presentasjonen av kandidatene, skriver Haugstveit.

Valg fra 18-21. mai

Valget gjennomføres elektronisk fra og med 18. mai til og med 21. mai. Til styret skal det velges fire representanter for de UF-tilsatte og to vararepresentanger for de UF-tilsatte. En representant for de TA-tilsatte og én vararepresentant for de TA-tilsatte.

Fordelingen mellom kjønnene skal være lik når man ser hoved- og vararepresentantene samlet innenfor hver gruppe.

Virkeperioden for styrevervene er fra 1. august 2015 til 31. juli 2019.

Etterlyser flere kanaler ut

Bjørn Smestad (bildet under) er enig i etterlysningen fra Rolandsen. Smestad er studieleder på Fakultet for lærerutdanning og internasjonal (LUI) og er styrekandidat for de faglige ansatte.

— Jeg synes at det er en stor mangel at det ikke er noe møte eller annen kanal hvor kandidatene kan møtes i en diskusjon i forkant av styrevalget. Ved å lese presentasjonene som styrekandidatene har laget på HiOAs nettsider, og noen også på Khrono, ser man at det er noen skillelinjer, men man får ikke gått mer i dybden på disse. Åpne presentasjonsmøter – med muligheter til å stille spørsmål - ville vært et mulig tiltak for å få til det.

Les også: Jeg vil til styret!

Trekker fram Havnes-utspill

Bjørn Smestad skriver eksempelvis i en epost til Khrono:

— Et eksempel er at Anton Havnes i sin presentasjon på HiOAs nettsider eksplisitt sier at han, hvis han blir valgt, ikke vil diskutere enkeltsaker i Khrono, mens jeg mener at det ville være en fordel om styremedlemmene i større grad deltar også i den offentlige debatten. Jeg tror at det ville bidra til at styrevedtakene ble tatt på et mer solid grunnlag. De fleste styrekandidatene har ikke kommentert dette i sine egenpresentasjoner, forklarer Smestad.

Han avslutter med å si: I mangel på dette oppfordrer jeg de som skal stemme om å ta kontakt med kandidatene med spørsmål de måtte ha.

Styret blir strategisk viktig

— Presentasjoner på nett er vel og bra, men det er synd at en viktig demokratisk arena ved HiOA ser ut til å ha forsvunnet med rektorvalget. Jeg støttet forslaget om å gå fra valgt til tilsatt rektor. Men, når vi nå ikke lenger velger høgskolens øverste leder, burde valg til høgskolestyre være en anledning til å praktisere demokratiske idealer og drive god gammeldags valgkamp, poengterer Rolandsen.

Rolandsen mener at styret med enhetlig ledelse får en tydeligere strategisk rolle. 

— Med ny ledelsesmodell og et nytt styre har HiOA en gylden anledning til å tenke nytt, blant annet om måten vi organiserer studiene på. En presentasjon på våre studiesteder av kandidater til høgskolestyret ville være en flott måte å videreføre en tradisjon for debatt rundt strategisk viktige spørsmål på ved HiOA, sier Rolandsen.

Vil være synlig

Rolandsen trekker fram spørsmål og saker som: Hva mener kandidatene til høgskolestyret om Underveisevalueringen – og veien videre? Hva vil det si å være profesjonsrettet eller arbeidslivsorientert? Hvilke utdanninger skal vi tilby i et fremtidig profesjonsuniversitet i Oslo? Og i august kommer NOKUT på nytt evalueringsbesøk - hva mener vi når vi snakker om utdanningskvalitet ved HiOA?

— Dersom jeg blir valgt til høgskolestyret vil jeg være en synlig og aktiv representant for de TA-tilsatte. Jeg vil bidra til at vi henter fram de viktige diskusjonene fra kopirom og lunsjbord, og tar dem inn i høgskolestyret, sier Rolandsen, som avslutter med en klar oppfordring:

— Styrevalget i uken som kommer er de tilsattes viktigste mulighet til demokratisk deltakelse ved HiOA. Derfor vil jeg oppfordre alle til å bruke stemmeretten.

Støtter mer åpenhet

Boel Christensen-Scheel (bildet under) er førsteamanuensis på Institutt for estetiske fag og hun mener også at åpne presentasjonsmøter kan være en fin måte å få frem forskjeller mellom kandidatene på.

— Nettpresentasjonene kan virke relativt like og det kan være vanskelig å danne seg et bilde av hvem kandidatene egentlig er. Ved å stille kandidatene de samme spørsmålene og møte dem ansikt til ansikt, så øker ihvertfall sjansene for å forstå hvem man velger og det kan oppstå debatter som virker engasjerende på høgskolesamfunnet, sier Christensen-Scheel.

Hun synes det har vel vært noe manglende blest om valge og tror det er en fare for at det ikke forbindes med saker som er viktige for det enkelte institutt og den enkelte ansatt.

Få flere saker på dagsorden

— Hva annet kunne man ha gjort?

— Man kunne jo trukket frem saker som man tenkte var av betydning for høgskolens fremtid - profesjonsprofilen, mulige fusjoner og universitetsambisjoner - eller tatt utgangspunkt i noen konkrete, lokale utfordringer som rom og personalpolitikk. Og så måtte kandidatene i større grad ta stilling til reelle veivalg for Høgskolen og stått for disse. Dette kunne skjedd gjennom presentasjonsmøter, debattmøter, lokalt og sentralt, samt gjennom pressesaker og informasjonsarbeid, sier Christensen-Scheel, og legger til:

— Men, det skal jo også sies at de fleste av kandidatene forsøker å kommentere slike saker i sine nettpresentasjoner - jeg tror bare man må si ting mange ganger og på flere forskjellige måter for å nå gjennom og skape engasjement.

Egne presentasjoner

Her er de som stiller til valg som representanter for de ansatte til høgskolestyret. På høgskolens nettsider har de alle presentert seg selv. De samme innleggene får du her (vi publiserer innleggene fortløpende, listen blir oppdatert.):

Kandidater for teknisk-administrativt ansatte (TA):

Faglige ansatte (UF) - her skal det velges fire faste og fire vara.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS