Høgskolens ledelse, ved styreleder og rektor Kari Toverud Jensen og høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø gikk på et nederlag i spørsmålet om å ha lukkede styreseminarer på styremøtet 17.juni. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Høgskolens ledelse, ved styreleder og rektor Kari Toverud Jensen og høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø gikk på et nederlag i spørsmålet om å ha lukkede styreseminarer på styremøtet 17.juni. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Styrets seminarer blir åpne, og ubrukte midler skal brukes

Høgskolestyret gikk mot administrasjonen og styreleder og åpnet høgskolens styreseminarer for allmennheten. Kutt i overføringer til fakultetene skal gi skolens ubrukte millioner bein å gå på.

Publisert Oppdatert

(Saken er oppdatert)

Høgskolens styre avholdt sitt siste styremøte før sommeren 17.juni på Kjeller og vedtok også å opprette et studentombud i full stilling ved høgskolen. (Khrono kommer tilbake til sak om studentombud).

Diskusjon om ubrukte midler

En relativt stor del av styremøtet 17. juni ble brukt til å diskutere hvorfor høgskolen ikke klarer å bruke opp alle pengene sine. Etter første tertial har de over 250 millioner kroner i reserver.

— Jeg er alvorlig bekymret over at vi vedtar ting som vi ikke ser resultater av. Vi bevilger ekstra midler, men de blir ikke brukt, sa styremedlem Vidar Sannerhaugen og fikk følge av både Kari Pahle, Tone Torgrimsby og Vibeke Bjarnø.

Synes dere at VG skal kunne sitte på styreseminarer her også?

Kari Toverud Jensen

 Hvis VG hadde vært interessert i det som skjer i HiOA-styret så ville jeg blitt veldig glad!

Kari Pahle

— Jeg er enig med de forrige talerne. Det er ikke helt troverdig når vi får høre at pengebruken skal bli bedre neste tertial, men så går det likevel feil vei med pengebruken. Vi må gjøre noe annerledes med fordelingen av midlene og avbyråkratisere fordelingen. Mer penger bør bevilges rett til fakultetene, sa Bjarnø, som også fremmet et forslag om dette; mer konkret, at to prosent av de strategiske midlene burde bevilges fra styret og rett til fakultetene. Forslaget ble til slutt nedstemt. 

Diskusjonen om ubrukte midler, kutt i overføringer til fakultetene og høgskolens økonomiske situasjon kan dere lese i direktedekningen under her, merket fra 1.18-3.00 (det betyr i praksis at diskusjonen pågikk fra fra kl.13.18 til kl 15.00). 

Både departementet og Riksrevisjonen har i Khrono påpekt og understreket nettopp styrets ansvar for å sørge for at midlene som departementet og Stortinget bevilger faktisk blir brukt. 

LES OGSÅ: Fem milliarder på bok

LES OGSÅ: Kan ikke forklare milliardvekst i ubrukte midler

Samtidig viser langtidsprognoser at HiOA allerede i 2017 totalt sett kan komme til å være i minus, fordi utgiftene både til utvidelsene med to nye bygg (innflytting i Forskningsrådets bygg fra høsten 2014 og overtakelse av Riksrevisjonens bygg fra 2016) vil gi relativt store utgifter. 

Stor usikkerhet om langtidsprognosene

Det hefter likevel stor usikkerhet om hvor sikre langtidsprognosene er. Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø understreket nettopp dette poenget i sin kommentar til økonomirapporten etter første tertial, i og med at avviket er så stort mellom budsjett og regnskap på tertialnivå også. 

Høgskolen hadde budsjettert med å bruke 36 av de ubrukte millionene i første tertial i år, men i stedet har de brukt snaue 15 millioner kroner mindre enn budsjett, slik at underforbruk i forhold til budsjettet er på over 50 millioner kroner allerede etter fire måneder i år. Hvor reell faren for et minusresultat i 2017 er, er dermed høyst usikker. 

LES OGSÅ: Ubrukte midler fortsetter å øke på HiOA

Åpne styreseminarer

Et forslag fra høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø, støttet av styreleder og rektor Kari Toverud Jensen, om å holde alle styrets seminarer lukket for allmennheten og pressen, falt. Både Gunnar Melgaard, Anton Havnes, Vibeke Bjarnø, Øystein Fimland og Kari Pahle argumenterte for åpenhet.

— Jeg ser ikke verdien av å lukke seminarene. Det blir for mye mistenksomhet rundt oss, sa Pahle, som også hadde tenkt tilbake om det var noen temaer som hadde vært oppe på de tidligere seminarene til styret som det ville vært viktig ikke ble offentlig kjent, men utover rene personalsaker kom hun ikke på noen. 

— Jeg vil bare minne om at Khrono sitter her og refererer fritt. Synes dere at VG skal kunne sitte her og på styreseminarer også? Ønsker vi ikke å ha noen å diskusjoner der ikke alt blir referert?  Vi har ingen kontroll med referatet som blir skrevet fra dette møtet, ingen sitatsjekk,  det legges rett ut på nett. Det kunne vært VG, ikke bare Khrono. Vil vi det, spurte en presset styreleder, Kari Toverud Jensen (bildet under). 

Kari Pahle repliserte at: 

— Vi politikere har måttet vende oss til dette med VG. Jeg vil tenke motsatt: Hvis VG hadde vært interessert i det som skjer i HiOA-styret så ville jeg blitt veldig glad! Vi har lover som sier hva som skal være lukket. Og så skal man vise til hvilke paragrafer som gjelder ved lukkethet, sa Pahle.  

Mot to stemmer, blant annet styreleders, vedtok styremøtet at seminarene skal være åpne.

(Les den direkte dekningen av diskusjonen om åpne eller lukkede seminarer fra 3.29-3.42 i cover it live-vinduet under saken)

100 prosent studentombud

Studentrepresntant Øystein Fimland fremmet et forslag om at det skulle ansettes Studentombud i 100 prosent, og ikke som foreslått 50 prosent stilling.

Etter noe debatt endte det med at Fimland fikk med høgskolestyret på sitt forslag, og i to år framover skal HiOA prøve ut en ordning med et Studentombud ansatt i 100 prosent stilling. Khrono kommer tilbake med mer stoff om studentombudsordningen senere. 

Hele styremøtet finner du under her, minutt for minutt, med innlegg og avstemninger og andre detaljer:

Universitetssatsingen og omdømme

Høgskolestyret fikk seg forelagt et dokument som oppsummerte universitetssatsingen så langt.

Det er på forskning og utviklingsarbeid (FoU) og de vitenskapelig tilsattes kompetanse det mangler mest for at HiOA kan oppfylle det som er NOKUTs (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) kriterier for å bli godkjent som universitet.

Les også: Reportasje fra Universitetet i Agder

Ifølge styrepapirene er det en «tydelig og økende nivåforskjell» mellom HiOA og de tre nye universitetene (Agder, Nordland og Stavanger) når det gjelder FoU og vitenskapelig publisering. Høgskolen er imidlertid på nivå med gjennomsnittet av fire andre høgskoler (Bergen, Sør-Trøndelag, Vestfold og Buskerud), men har samtidig en litt svakere utvikling enn disse. Denne saken ble ikke spesielt diskutert.

Tre av fakultetene har oppsparte midler på bok og burde etter administrasjonens syn kunne håndtere slike kutt, men Fakultet for samfunnsfag (SAM) har ikke slike oppsparte midler. SAM vil gjøre en egen konsekvensutredning som senest skal behandles i høgskolestyrets møte i desember.

Khrono vil komme tilbake til hvilke konsekvenser kutt i rammeoverføringer til fakultetene får. 

Kommunikasjonssjef Tore Hansen orienterte også styret kort om en ny omdømmeundersøkelse som er gjort for HiOA. Khrono kommer også tilbake med en større sak om denne undersøkelsen. 

Les også: 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS