Styremøte

Styremøte ved UiT i dag

Forsinkelser og merkostnader ved byggingen av avdeling for dyreforsøk er en av sakene styret ved UiT skal behandle onsdag. Følg møtet direkte her fra 9.30.

Styremøte på UiT. Universitetsdirektør Jørgen Fossland, rektor Anne Husebekk og prorektor Wenche Jakobsen.
Styremøte på UiT. Universitetsdirektør Jørgen Fossland, rektor Anne Husebekk og prorektor Wenche Jakobsen.
Publisert Oppdatert

Forsinkelser og merkostnader ved byggingen av Avdeling for komparativ medisin er en av sakene på styremøtet 13. mai.

Universitetsdirektør Jørgen Fossland styret om å få bruke penger som UiT ikke har til å dekke merkostnadene, gjennom en ekstraordinær overbudsjettering. 40 millioner kroner skal overføres til fakultetet, og resten må dekkes ved at fakultetet overbudsjetterer, går det fram av styrepapirene.

Fakta

Styret ved UiT Norges arktiske universitet

Faste medlemmer av styret:

 • Styreleder: Anne Husbekk (rektor)
 • Lin Marie Holvik (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet)
 • Anita A. Stenhaug (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet)
 • Stig A. Slørdahl (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet).
 • Anders Malmberg (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet)
 • Julia Wong (valgt blant studentene)
 • Ole Even Andreassen (valgt blant studentene)
 • Tore Nesset (valgt blant vitenskapelige ansatte i fast stilling)
 • Margrethe Esaiassen (valgt blant vitenskapelige ansatte i fast stilling)
 • Jonas Stein (valgt blant vitenskapelige ansatte i midlertidig stilling)
 • Kjersti Dahle (valgt blant teknisk/administrativt ansatte)

Styret får også en egen kvartalsrapport om den økonomiske utviklingen. Vanligvis rapporteres det kun hvert tertial.

Av rapporten går det fram at UiT virkelig har fått fart på bruken av oppsparte, bevilgede midler.

Problemet de siste årene har vært å få midlene i aktivitet, men i 2019 har trenden snudd. I løpet av året gikk ubrukte midler bevilget av Kunnskapsdepartementet ned fra 457 millioner kroner til 121,5 millioner kroner, en nedgang på 73 prosent. Aller størst fart hadde pengebruken i tredje tertial, da det ble brukt 245 millioner av potten med avsetninger.

I 2020 har trenden fortsatt og ved utgangen av mars var avsetningene redusert til 108,8 millioner. Det utgjør 3,2 prosent av UiTs bevilgning i 2020, som er på 3,4 milliarder kroner.

Abder saker er høring om ny universitets- og høyskolelov og strategi for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag.

Møtet kan følges her fra kl 9.30

Dagsorden:

 • Handlingsplan innovasjon og entreprenørskap
 • Høyring om forslag til ny lov om universitet og høgskular
 • Strategi for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK) 2020 - 2022
 • Opprettelse av ansettelsesutvalg ved UMAK
 • Stenging og forsinkelser i bygging av Avdeling for komparativ medisin
 • Tildeling av prisar for 2020 (unntatt offentlighet)
 • Årsregnskap 2019 - ny godkjenning etter gjennomført revisjon (unntatt offentlighet

Orienteringssaker:

 • Undervisning og drift vår- og høstsemester 2020
 • Økonomirapport 1. kvartal 2020
 • Saker behandlet av rektor på fullmakt 22.02.20 - 21.04.20
 • Rektors muntlige orientering
Powered by Labrador CMS