styremøte høgskolen i innlandet

Studiebarometer og tiltak for studenter på sakslisten

Det skal også redegjøres for status for universitetsprosessen, og styret skal få en årlig gjennomgang av HINNs ROS-analyse.

Tirsdag er det styremøte ved Høgskolen i Innlandet.
Tirsdag er det styremøte ved Høgskolen i Innlandet.
Publisert

Styremøtet starter klokken 10, og kan sees ved å følge denne linken.

Tirsdag er det styremøte ved Høgskolen i Innlandet, og på sakslisten, som du kan se under, kan man se at det er relativt mange saker som skal behandles i løpet av de seks timene møtet er ment å vare.

Av vedtektssakene skal både årsregnskapet for 2020, samt flere andre årsrapporter og årsmeldinger på bordet, og det skal også oppnevnes nytt medlem til Høgskolens klagenemnd.

Som vanlig skal det også redegjøres for status for universitetsprosessen. Det blir også en årlig gjennomgang av HINNs ROS-analyse.

Saksliste

Se alle sakspapirene ved å følge denne lenken.

3/21 Årsregnskap 2020

4/21 Årsrapport Læringsmiljøutvalget 2020

5/21 Årsmelding fra Høgskolens klagenemnd

6/21 Årsmelding fra Høgskolens skikkethetsnemnd

7/21 Årsrapport Redelighetsutvalget for forskning

8/21 Oppnevning av nytt medlem til Høgskolens klagenemnd

9/21 Ansettelse i åremålsstilling som dekan ved HHS - kravspesifikasjon og prosess

10/21 Lederansettelser 2021 - forslag til tidsplan- og prosess

Diskusjonssaker

1/21 Arbeid med årsrapport for 2020 fra HINN - plandel og styrets beretning 54

2/21 STATUS I ARBEIDET MED STRATEGI FOR HØGSKOLEN I INNLANDET

Orienteringssaker

1/21 Studiebarometeret 2020

2/21 Endelig tildeling 2021

3/21 Årlig gjennomgang av HINNs ROS-analyse

4/21 Orientering informasjonssikkerhet 2020

5/21 Orientering om situasjonen ved HINN mht Covid-19 - koronavirus

6/21 Orientering om status for universitetsprosessen

Referatsaker

1/21 Protokoll Høgskolestyret 15.12.2020

2/21 Protokoll Høgskolestyret 21.01.2021

3/21 Undervisningsterminer for 2021 - 2022

4/21 Tiltak for studentene - oppfølging av ekspertgruppens rapport

5/21 Justering av styregodtgjørelser for statlige universiteter og høyskoler fra 1.1.2021

6/21 Søknad om akkreditering av ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer

7/21 Informasjon om koronatiltak som gjelder fra 20.1.2021

8/21 21/337 Gjennomføring av etatsstyringsmøter våren 2021

Powered by Labrador CMS