Gjør studentboligbygging mulig!

Publisert
Studentboliger bygges i Trondheim. Foto: SiT

Studentboliger bygges i Trondheim. Foto: SiT

Revidert. Leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Mats J. Beldo, ser fram til hva regjeringen kommer med i revidert nasjonalbudsjett for å bedre rammene for bygging av studentboliger.

Rammene for bygging av studentboliger har ikke blitt endret på lang tid. I budsjettet ble det vedtatt at regjeringen skulle komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett for å sikre at samskipnadene skal kunne realisere studentboligbyggingen.

Før årets statsbudsjett ble vedtatt kom alle studentsamskipnadene med klar og tydelig melding til regjering og storting at det ikke var mulig å realisere det antallet studentboliger som studentene og de politiske partiene ønsker. Stortinget tok beskjeden på alvor og vedtok i statsbudsjettet at regjeringen skulle komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett med endringer i kostnadsrammen og tilskuddsordningen.

Vi kan ikke risikere at studentbolig-byggingen stopper opp.
Mats J. Beldo
Leder, NSO

Kostnadsrammen for studentboligbygging er det kostnadstaket som er satt for at studentsamskipnadene skal få tilskudd fra staten. En boenhet kan altså ikke koste mer enn 800.000 å bygge. Gjør den det, mister studentsamskipnaden tilskuddet fra staten og studentene må ta hele kostanden selv. Klarer en å bygge under 800.000 får en tilskudd på 300.000 per boenhet. Årsaken til kostnadsrammen er bra. Ved å holde prisene nede sikrer en lave leiepriser. Men når denne ikke justeres etter hvert som prisene øker blir den urealistisk og konsekvensen er at sårt trengte boliger ikke blir bygd. For å komlipsere det hele ytterligere så finnes det to forskjellige kostnadsrammer. 800.000 er for «pressområdene». Det er kun de større byene som er definert som «pressområder», utenfor et pressområdet er tilskuddet 240.000 og kostnadsrammen 700.000.

Senest i fjor opplevde Nord Studentsamskipnad at de ikke greide å bygge i Mo i Rana fordi den var utenfor de definerte pressområdene, uten at det i realiteten var noe lavere kostnad.

Regjeringen skal ha skryt for at de allerede har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på helheten av dagens ordning, som har fått et veldig utdypende mandat. Det arbeidet vil ikke være ferdigstilt før statsbudsjettet for 2019 legges frem, og det er derfor viktig at regjeringen nå følger opp Stortingets bestilling og legger frem konkrete endringer i revidert nasjonalbudsjett i år. Vi kan ikke risikere at studentboligbyggingen stopper opp.

Studentene trenger flere studentboliger. Pressede leiemarkeder trenger flere studentboliger. For å få det til må rammene for bygging være realistiske og endres i takt med tiden.

Vi gleder oss til å se hva regjeringen foreslår, for i dag er det alt for mange tildelte studentboliger som enda ikke er bygget, og selv om årsakene til dette er mange, vil et økt tilskudd og kostnadsramme gi flere studentboliger i et dyrt leiemarked for studenter.

debatt

Har du noe på hjertet?

Send oss et debattinnlegg, en kronikk eller en meningsytring. Alle innlegg signeres med fullt navn og tittel.

Studiestart. Vi er kanskje kommet til et punkt der gamle universiteter bør være villige til å se om det kan komme noe godt fra høyskolene, skriver rektor Arne Krumsvik og utfordrer U5-fraksjonen i akademia.

Ikt. Forskningsrådet presiserer at de mener både grunnforskning og anvendt forskning innenfor ikt er viktig. Nå vil de invitere til møte for å diskutere satsingen på ikt.

Kina. Utviklingen i Kina de siste årene viser at omverden har lite å hente på å gi etter for egne prinsipper på kort sikt for å påvirke Kina på lang sikt. Tre innspill til videre samarbeid med Kina.