Undervisningen tar i liten grad hensyn til mangfoldet blant studentene

Publisert - Sist oppdatert
Marte Øien, leder for Studenttinget NTNU.

Marte Øien, leder for Studenttinget NTNU.

Nytt år. Lovverket må stille krav om at utdanningsinstitusjonene jobber aktivt, målrettet og planmessig for å sikre et godt, forsvarlig og trygt læringsmiljø, skriver Marte Øien, leder for Studenttinget NTNU.

Kjære Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og rektor Gunnar Bovim.

En typisk undervisningssituasjon i dag har svært liten grad av universell utforming.
Marte Øien
Leder, Studenttinget NTNU

Det nærmer seg jul og derfor vil jeg fremme mine ønsker for det kommende året til dere og ønske dere en riktig god jul.

Jeg har mange ønsker for studentene inn i det nye året, men noe av det som står øverst på ønskelisten er at alle studenter skal oppleve et trygt og godt læringsmiljø.

Lovverket som regulerer studentenes læringsmiljø trenger å styrkes, gjerne ved å innføre et eget læringsmiljøkapittel i Universitets- og høyskoleloven. Lovverket må stille krav om at utdanningsinstitusjonene jobber aktivt, målrettet og planmessig for å sikre et godt, forsvarlig og trygt læringsmiljø.

Ved NTNU ønsker jeg en større satsning på varierte undervisnings- og vurderingsformer, gjerne ved bruk av digitale verktøy.

En typisk undervisningssituasjon i dag har svært liten grad av universell utforming og tar i liten grad hensyn til det store mangfoldet blant studentene.

Ved å se på nye digitale løsninger som kan gjøre undervisnings- og vurderingsformen mer variert har jeg et ønske om at vi får mer aktiv læring, bedre oppfølging og veiledning, samtidig som det vil føre til mindre overflate-orientert læring.

Jeg håper 2018 blir studentenes år! Godt nytt år!

Fakta

Studentledernes ønsker for 2018

Khrono har invitert landets studentledere til å trekke fram viktige saker og ønsker for studentene i forkant av 2018.

Les alle innleggene, etter hvert som de publiseres, her:

Studentledernes ønsker.

Innovasjon. En velfungerende offentlig sektor er et fundament i den norske velferdssamfunnet. Vi har gode offentlige velferdsordninger, men må hele tiden spørre oss selv om vi løser oppgavene godt nok, skriver Toril Nagelhus Hernes, prorektor, og Marit Reitan, dekan, begge på NTNU.

Struktur. Eg trur vi neppe har færre – heller fleire – studiestader i dag enn før Hernes sine samanslåingar tidleg i 1990-åra, skriv HiVolda-rektor Johann Roppen, som slår eit slag for dei lokale høgskule- og universitetsfilialane.

Ansettelse. Internasjonalisering må ikke bli et mål i seg selv, på bekostning av kvaliteten til OsloMet, skriver representanter til ansettelsesutvalget på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, ved OsloMet.