Styremøte på Refsnes Gods Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Styremøte på Refsnes Gods Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Positive til studentombud, men sa nei til å gjøre vedtak nå

Styret på Høgskolen i Oslo og Akershus ønsker seg studentombud i en eller annen form, men vil ikke gjøre vedtak før tidligst på neste møte. Studentene er skuffet, men rektor Rice er optimist.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Dagens debatt om ordningen med studentombud i styret tydeliggjør hvor viktig denne ordningen er for styret. Både styret og jeg har forsikret alle om at denne ordningen skal fortsette og bli permanent. Det vi vil diskutere litt videre er hvor funksjonen skal plasseres og litt mer om mandatet, sier rektor Curt Rice rett etter at styrets debatt var over.

— Vi er skuffet, sier studentrepresentant Philip Stampe (bildet under). Han fremmet i dag forslag om å gjøre om styrets diskusjonssak til en vedtakssak, for deretter å vedta å gjøre studentombudet til en fast ordning.

— Vi hadde håpet at styret kunne ta denne beslutningen i dag. Alle er veldige positive og det er derfor vanskelig å forstå hvorfor man ikke kan gjøre prinsippvedtaket i dag og så fylle ut med mandat i etterkant, legger Stampe til.

De to studentrepresentantene var de to eneste i styret som stemte for et forslag om gjøre om saken til vedtakssak og dermed også at styret skulle vedta å gjøre studentombudet permanent allerede fra nå.

— Jeg skal bestrebe meg på at vi kommer tilbake til styret med et godt beslutningsgrunnlag, legger rektor Rice til.

Håper ombudet nå åpner døren for saker

Tidligere denne uka ble det klart at dagens studentombud, Anita Tøien Johansen (bildet under), har bestemt seg for å ikke ta i mot flere ny studentsaker ut den perioden hun er ansatt.

Hun presiserer at det ligger i hennes mandat at hun kan avvise saker, at avvisningen skal begrunnes, men at den ikke kan påklages.

Les også: Studentombudet har stengt

— Jeg håper dagens debatt i styret viser ombudet at både jeg og styret ønsker at ordningen skal fortsette, og at jeg garanterer at det skal sikres forsvarlig håndtering, selv om det kan bli snakk om midlertidige løsninger i en overgangssfase. Jeg håper disse signalene er så tydelige at ombudet åpner døren sin igjen og tar i mot nye saker fra studentene, sier Rice.

Studentombudet på sin side er fremdeles litt usikker på akkurat dette.

— Dette har vært et prøveprosjekt over to år. Jeg skal skrive sluttrapport og årsrapport. I tillegg har jeg gående mange saker som jeg må avslutte. Selv bare med tanke på de rapporter og vurderinger som skal ligge til grunn når prosjektfasen er over, er det mye arbeid for den ene stillingen ombudet disponerer fram til årsskiftet, sier Johansen til Khrono etter dagens møte.

Avventer forsikringer om bra overlapp

— Men både styret og rektor forsikrer om at ordningen skal fortsette?

— Ja, jeg hørte de sa det, men jeg må være 100 prosent trygg på at de studentsakene jeg eventuelt åpner for å behandle nå blir godt og forsvarlig ivaretatt når jeg slutter, sier Johansen og trekker fram et tenkt eksempel:

— Tenk om det kommer en student til meg og forteller om seksuell trakassering dagen før jeg går ut i juleferie og dermed har min siste arbeidsdag. Jeg må være trygg på at denne studenten blir ivaretatt på best mulig måte. Et slikt eksempel er kanskje litt ekstremt, men det kan faktisk skje, legger Johansen til.

— Hvis det ikke er gode ordninger på plass som overlapper på denne funksjonen er det bedre at studenten i utgangspunktet finner hjelp andre steder, i stedet for at de kommer til ombudet og tror de får hjelp, og så blir ikke saksbehandlingen helt slik den burde bli, legger Johansen til. 

Spennende innspill i styret

Både Rice, Stampe og Johansen mener det kom mange gode innspill i styrets debatt.

— Det er spennende å se på mandatet, skal ombudet bare jobbe med saker relatert til studiene, eller skal det gå litt bredere ut, trekker Rice fram.

Stampe er på sin side veldig glad for at ingen i styret ytret seg mot at ordningen med studentombud skal gjøres permanent.

— Debatten dreier seg om mandat og plassering. Vi mener at en plassering knyttet til internrevisjonen er det beste, slik de også har på Universitet i Oslo, sier Stampe.

Johansen minner om at man på HiOA nå i disse to årene har bygd opp en funksjon, og et kontor, og at ordningen med studentombud fremdeles er relativt ny.

— Jeg samarbeider med mange relevante instanser også utenfor HiOA, og vi har vært med på å bygge et landsomfattende og internasjonalt nettverk på denne type funksjoner, sier Johansen.

Mange tok ordet

Debatten om man skulle bare diskutere studentombudsaken på dagens møte eller gjøre det om til en vedtakssak, tok de første 70 minuttene av dagens styremøte.

Se også: Hele dette debattpunktet kan du lese her

Vedtaksforslaget fra Philip Stampe var «Stillingen studentombud vedtas som permanent ordning, plassert under internrevisjonen.»

— Jeg trenger ikke noe vedtak fra styret for å sikre at ordningen ivaretas videre. Jeg kan legge til rette for at en jurist som jobber på huset vil ivareta oppgaven e.l. Jeg forsikrer styret om at jeg vil sørge for at ordningen blir ivaretatt inntil vi har en permanent ordning på plass, sa Curt Rice på slutten av debatten.

— Jeg er enig i at vi bør se på studentombudsordningen andre steder, lurt å gå gjennom funksjonen til studentombudet andre steder. Jeg er som Rana skeptisk til prolongering. Det er en prøveordning, det er mange muligheter i verktøykassa, sa styreleder Trine Syvertsen.

— Jeg sier ikke at vi skal ha enda en evaluering. Det er rollen som er det viktige, det er best mulig plassering og mandat vi diskuterer, og det har vi ikke klarhet i i dag, sa Shahzad Asghar Rana.

— HiOA var den første høgskolen som var positiv til å opprette studentombudsordning, Universitetet i Agder er også i gang med å opprette et. Tilbake til læring i organisasjonen: Plasseringen er viktig fordi det ikke skal være mulig å legge føringer på ombudet. Man bør holden det til den mest uavhengige seksjonen vi har her - og det er internrevisjonen, sa Philip Stampe.

Funksjon, mandat og plassering

— Slik som jeg hører er det ingen tvil om at funksjonen og rollen er viktig. Men plassering og mandat er viktig: Og så må vi ikek glemme en ting på hele ordningen: Utgangspunktet var en prøveordning, og da må vi ta oss tid til å evaluere prøveordningen. I forhold til den som er ansatt - og den ansatte er sikkert informert om at det var en prøverordning. Jeg mener det er altfor tidlig - vi må bruke tid på spørsmålene som rektor stiller i sakspapirene, sa Rana.

Anton Havnes (bildet over) tok også ordet:

— Synes det er grunn til å bruke tid på å diskutere både funksjon, mandat og plassering. En del av funksjonen ligger i institutter og avdelinger, i studier, internt på høgskolen, sa han og fortsatte:

— Hvor denne funksjonen er plassert og hvilken rollen den har, er ikke gitt. Verdt å ta diskusjonene. Jeg likte Mjøs-utvalget som flyttet studentombudet inn i institusjoenen fra Samskipnadene. Enig med Curt Rice; egentlig burde vi ikke hatt bruk for det, men det har vi. Før vi gjør det permanent bør det utredes mer: Det kan se ut som om det er en advokatfunksjon som ligger til ombudet, noe av dette mener jeg ligger i institusjonene selv. Jeg støtter at vi bruker tid på plassering.

Se også: Resten av innleggene kan du lese her

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS