STORTINGSVALG

Studentenes krav til den nye regjeringen: 1,5 G i studiestøtte

NSO kommer med sine ti krav til en ny regjeringsplattform, og det er bred enighet blant studentorganisasjonene rundt i landet.

Studentene kommer med tydelige krav til den fremtidige regjeringen til påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre.
Studentene kommer med tydelige krav til den fremtidige regjeringen til påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre.
Publisert

Etter en spennende valgkamp resulterte valgnatten i et tydelig flertall på venstresiden.

Dette betyr at Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp), Sosialistisk Venstreparti (SV), samt Rødt og Miljøpartiet de grønne (MDG) nå sitter i posisjon.

Regjeringsplattformen som vil forhandles og diskuteres i tiden som kommer vil gi føringer for regjeringens politikk de neste fire årene.

Flere studentorganisasjoner har derfor vært tydelige på sine krav gjennom valgkampen, og Norsk studentorganisasjon (NSO) er den tydeligste stemmen som jobber for studentenes interesser.

Ti krav til regjeringen

I en pressemelding kommer NSO med sine ti viktigste krav til en ny regjeringsplattform.

Fakta

NSO sine ti krav

Like muligheter til utdanning

  • Studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G).
  • Det skal prioriteres tilskudd til bygging og oppgradering av grønne studentboliger i regi av samskipnadene, med et mål om en nasjonal dekningsgrad på minimum 20 prosent. Staten må finansiere 49 prosent av byggekostnadene.
  • Studenters psykiske helse må styrkes og det må satses på forebyggende tiltak. Vi ønsker en stortingsmelding om studenthelse, med formål om å finne effektive tiltak for å bedre studentens psykiske helse.
  • Det skal legges til rette for å ha barn som student og studiestøtten for studenter med barn skal økes til 2.5G over 12 måneder
  • Forventer at reversering av konverteringsordningen slik at minst 40 prosent av studielånet skal konverteres til stipend ved oppnådde studiepoeng.
  • Studenter som mister inntektsgivende arbeide må ha samme rettigheter som andre arbeidstakere som mister jobben.

Høy kvalitet i utdanning og forskning

  • Alle studenter skal ha tilbud om praksis av god kvalitet i sin utdanning
  • Alle studenter skal ha tilgang på faglig mentor.

Et bærekraftig akademia

  • Akademia skal ha netto nullutslipp innen 2030.
  • Utdanningsbistand skal brukes som et virkemiddel for å sette et større fokus på høyere utdanning globalt, og bidra til å skape utvikling i og tette relasjoner med det globale sør.

— Den nye regjeringen er nødt til å satse på kunnskap, hvis vi skal lykkes i omstillingen til et kunnskapssamfunn. Å satse på kunnskap er å satse på framtiden, sier leder av NSO, Tuva Todnem Lund, i pressemeldingen.

De trekker blant annet fram at økt studiestøtte, bygging av studentboliger, psykisk helse og nullutslipp i akademia blant sine viktigste saker (se faktaboks).

— Vi ønsker Jonas Gahr Støre lykke til med regjeringsforhandlingene og arbeidet med ny regjering! Vi studenter forventer å se at den nye regjeringen satser på kunnskap gjennom høyere utdanning i den neste stortingsperioden. Utdanning koster, men uvitenhet koster mer, avslutter Lund.

Tuva Todnem Lund, leder av NSO.
Tuva Todnem Lund, leder av NSO.

Vil øke studiestøtten

Det er bred enighet blant studentlederne rundt om ved de ulike høgskolene og universitetene om den viktigste saken å få inn i regjeringsplattformen.

Nesten samtlige studentlederne Khrono har vært i kontakt med trekker fram økt studiestøtte som den viktigste saken.

— At studiestøtten kobles til 1,5 G er helt klart den viktigste saken for å øke studentvelferden og realisere heltidsstudenten, sier leder av Studenttinget ved NMBU, Ina Maria Finnerud.

I likhet med NSO og Finnerud tallfester flere av studentlederne at studiestøtta må økes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G).

— Vi har sett under pandemien hvor sårbare studentene er når de lever på en studiestøtte som ligger under fattigdomsgrensa. De jobbet ved siden av studiene for å få mat på bordet - så ble jobbene borte, sier leder av Studentparlamentet ved UiO, Jørgen Hammer Skogan, for å sette studentøkonomien i perspektiv.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Psykisk helse, studentboliger og arbeid

Studentlederne understreker også noen andre saker som spesielt viktige å få inn i den nye regjeringsplattformen.

Leder av Studentparlamentet i Østfold, Sarah Naomi Lunner, nevner psykisk helse som den viktigste saken.

Eugen Sebastian Hovden Haush, leder i Studentorganisasjonen Nord, trekker fram studentboliger og heltidsstudenten som viktige elementer i en ny regjeringsplattform.

For Studenttinget på Vestlandet, ved leder Jelle Sebastian Bruin, er studentenes arbeidsforhold den viktigste saken:

— Det viktigste som må inn i den nye regjeringsplattformen er at studentene får de samme rettighetene som arbeidstakere, i henhold til arbeidsmiljøloven, skriver Bruin.

De fleste studentorganisasjonene er fornøyde med valgresultatet, men leder av Studentparlamentet ved OsloMet, Rolf Martin Aspenes, er ikke så fornøyd.

— Vi skulle gjerne sett at det lå an til tydelig mindretallsregjering. Det er lettere for oss som en studentbevegelse å forhandle med en mindretallsregjering, sier Aspenes.

— Jeg er spent på å se hva som kommer ut i andre enden, sier Skogan fra UiO om regjeringsforhandlingene.

Powered by Labrador CMS