distrikt

Studentene er fornøyd med fleksible studietilbud

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) er glad for at tilbudene om fleksible og desentraliserte studier svarer til studentenes forventninger.

Her er et knippe studenter som er i gang med sykepleieutdanningen på det desentrale deltidstilbudet som tilbys fra studie- og høgskolesenteret på Tynset. Bildet er kun ment som illustrasjon.
Her er et knippe studenter som er i gang med sykepleieutdanningen på det desentrale deltidstilbudet som tilbys fra studie- og høgskolesenteret på Tynset. Bildet er kun ment som illustrasjon.
Publisert Oppdatert

85 prosent av studentene på fleksible og desentraliserte studietilbud er fornøyde med det faglige innholdet. Det viser en ny rapport, skriver regjeringen i en pressemelding.

— Utdanning skal ikke bare være for heltidsstudenter som kan studere fast ved et lærested. Regjeringen har styrket tilbudet av utdanninger på steder der det ikke finnes fagskole, høyskole eller universitet, uttaler forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Statsrådensier han blir glad av å se at studietilbudene svarer svært godt på studentenes behov og forventninger.

Kombinere med jobb

Det er NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) som har utarbeidet rapporten som har fått navnet Utdanning uavhengig av bosted og livssituasjon?

Muligheten til å kombinere utdanning med jobb, ønske om å bli boende på hjemstedet, og omsorgsansvar er noen av årsakene til at studentene vil delta på et fleksibelt utdanningstilbud, ifølge rapporten.

69 prosent av de spurte oppga at de ikke ville ha fullført studiet uten fleksibiliteten programmet ga for studiehverdagen.

— Fleksibilitet i utdanningen er viktig for å nå ut til personer som av ulike grunner ikke kan studere på fulltid ved et lærested, sier Borten Moe.

— Nødvendig

Også utdanningsinstitusjonene uttrykker at fleksible utdanningstilbud gjør at de når ut til en større del av den mulige studentmassen, særlig de som er eldre, etablerte og i jobb.

Ordningene scorer også høyt på relevans for arbeidslivet. 47 prosent av studentene svarer at studiet var veldig nyttig eller helt nødvendig for jobben.

Jeg tror fleksibel utdanning og tilpassing av undervisning er nødvendig for at vi klarer å dekke arbeids- og samfunnslivets kompetansebehov fremover, avslutter Borten Moe.

Endringslogg 21/12 kl. 12.00: I en tidligere versjon sto det i tittelen at studentene er fornøyd med «desentraliserte studier». Dette er endret til «fleksible studietilbud», da det er først og fremst er tilskuddsordningene for fleksible utdanningstilbud som er evaluert.

Powered by Labrador CMS