Illustrasjonsfoto: Brage Lie Jor
Illustrasjonsfoto: Brage Lie Jor

Student utvist etter juks på eksamen - blir tillitsvalgt på heltid

Fusk. En avslått mobiltelefon i en baklomme under eksamen var nok til at studenten ble utestengt fra studiene i ett semester. Samme semester får hen betalt for å sitte i arbeidsutvalget i studentdemokratiet.

Publisert
Fakta

Grov uaktsomhet

Ifølge universitets- og høgskoleloven kan en student som har utvist grov uaktsomhet, og dermed blir tatt for juks utestenges fra norske studiesteder i inntil ett år.

Da havner studenten i det såkalte RUST-registeret, over alle landets utestengte studenter.

Eksamenen studenten ble tatt i juks på, vil også bli annulert.

En sentral tillitsvalgt i et av landets studentdemokratier, ble ifølge et vedtak i en klagenemnd Khrono har fått innsyn i, tatt i å fuske på en eksamen i vår.

Ifølge vedtaket skal studenten ha blitt tatt av en eksamensvakt mens hen hadde en avslått mobiltelefon i en lomme. Studenten skal ha blitt klar over feiltagelsen tidlig under eksamen, men ikke informert eksamensvaktene av frykt for å bli tatt i fusk.

Grovt uaktsomt

I dokumentet framgår det at klagenemda ved den høyere utdanningsinstitusjonen mener at studenten derfor har opptrådd grovt uaktsomt, ettersom vedkommende ikke sa fra da hen ble klar over situasjonen.

Straffen for dette ble at eksamenen ble annullert og den studenten ble utestengt fra studiene i ett semester.

Fortsetter i vervet sitt

Etter det Khrono kjenner til, ble studenten valgt som tillitsvalgt før den famøse eksamen. Vedtaket i klagenemnda ble gjort i juni i år, og utestengelsen fra studier gjelder dette semesteret, men den tillitsvalgte skal likevel være betalt tillitsvalgt i perioden hen er utestengt.

I en e-post skriver lederen for studentdemokratiet det er snakk om at resten av forsamlingen i studentdemokratiet på vedkommendes utdanningsinstitusjon, er orientert om saken og fremdeles har tillit til den tillitsvalgte. Ellers ønsker ikke lederen å svare på Khronos spørsmål. Ei heller spørsmålet om regelverket rundt fusk på eksamen er for strengt.

På spørsmål om ledelsen ved institusjonen har gjort vurderinger knyttet til rollen til den tillitsvalgte, skriver direktøren i en epost: «Ja, vi har i denne saken gjort vurderinger og kommunisert dette til ledelsen for [studentdemokratiet].»

NSO-lederen mener det er opp til institusjonene

Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen forteller til Khrono at det prinsipielle for NSO, er at det er opp til studentdemokratiene selv, hvordan de løser denne typen saker.

Det er litt spesielt når personen er utvist, og har studieforbud, men det vil ikke være feil å sitte i arbeidsutvalget.

Sindre Dueland

— Det er studentene ved institusjonen som velger egne tillitsvalgte, og de organiserer valgene selv. I den grad studentene ved institusjonen har tillit til vedkommende, har vi også det, sier Mikalsen til Khrono, før han legger til:

— Vi har tillit til våre medlemslag, og at de håndterer dette på en god måte.

Ikke noe formelt i veien

Jurist og studentombud ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Sindre Dueland, mener at saken det er snakk om er litt spesiell.

— Det er litt spesielt når personen er utvist, og har studieforbud, men det vil ikke være feil å sitte i arbeidsutvalget. Men i institusjonens egne organer vil ikke vedkommende telle som studentrepresentant, da hen ikke er student, sier studentombud Dueland.

(Den tillitsvalgte det her er snakk om, ikke er tillitsvalgt eller student ved HVL.red.mrk)

— Arbeidsutvalget er et av Studentparlamentets organer, og ikke et av institusjonens egne. Studentdemokratiet kan velge inn personer i arbeidsutvalget, som ikke er studenter, sier Dueland.

Videre understreker han at dette også avhenger av avtalen mellom studentdemokratiet og institusjonen, ettersom det er institusjonen som utbetaler lønn til de tillitsvalgte.

— Det er for eksempel helt vanlig å velge inn personer som er ferdige med å studere, i denne typen verv.

Kan ikke sitte i andre organer

Dueland forteller videre at vedkommende ikke kan sitte i institusjonens andre organer som representant for studentene, eller ha stemmerett i Studenttinget/Studentparlamentet.

— Jeg ser ingen formelle hindre for å sitte i arbeidsutvalget, men man kan ikke bli valgt inn i Studenttinget eller Studentparlamentet, da det står i loven at de organene skal være sammensatt av studentene.

Khrono har vært i kontakt med den tiilitsvalgte og utestengte studenten som ikke ønsker å kommentere saken. Vedkommende henviser til svaret fra lederen i studentdemokratiet. Etter det Khrono kjenner til har studentdemokratiet gjort vedtak i saken, men Khrono har så langt ikke fått innsyn i dette.

(Alle de involverte i denne saken er anonymisert av hensyn til den utestengte studenten. red.mrk)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS